2 min presentasjon av penlink!

VI ER PENLINK

I dag leverer Penlink AB tjenester som en uavhengig leverandør av elektromekaniske komponenter og servosystem til automatiseringsindustrien og er basert i Stockholm. Siden oktober 2016 er Penlink AB en del av Addtech.

Penlinks team har stor erfaring med produkter innen denne sektoren. Sammen med våre partnere kan vi hjelpe våre kunder strømlinjeforme eksisterende løsninger og hjelpe dem med design, planlegging og ny installasjon av komplekse totale løsninger.

OM ADDTECH

Addtech er en svensk børsnotert teknologihandelsgruppe. Virksomheten omfatter ca. 130 selvstendige selskap som selger høyteknologiske produkter og løsninger til kunder, hovedsakelig innen produksjon og infrastruktursektoren i ca. 20 land. Notert på NASDAQ OMX Stockholm.

SLIK JOBBER VI

På Penlink fokuserer vi på å levere kvalitet i alt vi gjør – fra kommunikasjon, kundeservice til vår kreative prosess. Det er viktig for oss å være dedikerte, innovative og verdsette kundetilfredshet og la oss ikke glemme – åpne for forbedringer. På denne måten kan vi alltid utvikle oss og bli bedre på det vi gjør.

KOMPLETTE SYSTEMER OG DELSYSTEMER

Vår ekspertise er ikke bare i komponenter, vi utvikler subsystemenheter og komplette innebygde systemer med mekanikk for å transformere komponenter som roterende koblinger, motorer, drivere, pulsgivere, INS-komponenter/systemer og elektrooptikk. Vår prosjektmetode gjør at vi kan levere konsistent resultat og høy kvalitet.

SAMVIRKEANSVAR

Foretakets generelle mål er å møte kunders, aksjeeieres og partneres krav og forventninger til et bærekraftig foretak. Å jobbe med CSR betyr at Addtech ta på et langsiktig ansvar for å jobbe med utvikling av samarbeid, miljø og lønnsomhet En tenkemåte av å jobbe med CSR innebærer at vi blir sterkere innen vår bransje og blir et bedre valg enn andre foretak.

KVALITET

På Penlink fokuserer vi på levering av kvalitet i alt vi gjør – fra kommunikasjon, kundeservice til våre egne prosesser. Det er viktig for oss å være dedikerte, innovative og verdsette kundetilfredshet og la oss ikke glemme – åpne for forbedringer. På denne måten kan vi alltid utvikle oss og bli bedre på det vi gjør.

Fordi vår virksomhet har indirekte miljøpåvirkning (vi driver ingen fabrikker) så jobber vi stadig med forbedringstiltak i de områdene der vi kan gjøre en forskjell. Et eksempel: I dag kommer mer enn halvparten av all elektrisitet som brukes i hele Addtech-konsernet fra fornybare kilder. Vi foreslår også produkter/løsninger som har mindre påvirkning på miljøet som et første skritt. En annen viktig faktor, som kan ha påvirkning, er vår transportvirksomhet Vi forsøker derfor alltid å ta hensyn til miljømessig prestasjon når vi velger transportmetoder.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

Utvalg på produkter

 • ELEKTROOPTIKK

  Kameraer, Bildeforsterkere, Integrerte løsninger og Vitenskapelige Detektorer.

  Se produkter

 • ROTERENDE OVERFØRINGER

  Elektriske sleperinger, Svivler, FORJ, RF-roterskjøt og kabeltromler.

  Se produkter

 • SERVO

  Komplette aktuatorer, Motorer, Resolvere og Drivere.

  Se produkter

 • PULSGIVERE

  Elektriske pulsgivere og magnetiske pulsgivere.

  Se produkter

 • TREGHETSSENSORER

  Akselerometre og kapslede/ikke-kapslede gyroskop.

  Se produkter

 • LA OSS SNAKKE FORRETNINGER!

  Her kan du komme i kontakt oss, ingen spørsmål er for små eller for store. Send inn din forespørsel og vi vil kontakte deg så snart som mulig.

  Har du det travelt?
  Prøv å kontakte oss direkte på info@penlink.se eller +46 8-551 158 90.