Svetsstation

Svetsstationer/roterande svetsbord måste både överföra datasignaler, hög ström och jordning för svetsning.

Penlink kan erbjuda utökad funktionalitet genom våra roterande transmissionskomponenter, genom att överföra media som tryckluft, hydraulolja eller kylning eller el- och datasignal (PROFINET/CAN-Bus / ASI).

Anpassad design gör att vår produkt passar in i dina installationer och levereras med kablar och kontakter enligt dina specifikationer.

Visste du att vi kan integrera elektriska släpringar, pneumatiska svivlar, pulsgivare i ett hus med kontaktering?

Kontakta oss för mer information!

EXEMPEL PÅ PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR APPLIKATIONEN | KLICKA PÅ DEM FÖR MER INFORMATION!

 

Applikationsblad