Optronikutrustning - Militärt

Används inom försvarsindustrin

Visste du att vi har kameralösningar som kan förses med ruggade linser? Kontakta oss för mer information och hur du som kund kan få hjälp av oss med ditt kommande projekt!

Applikationens funktioner
  • Konstruerad för OEM-integration
  • Lagervara eller kundanpassad
  • Integration av komponenter
Exempel på produkter använda i denna applikation

Optronic Defense