Framdrivning (Propulsion)

Används i rymdfarkoster

Vår partner DSTI erbjuder pålitliga lösningar för tät överföring av dagens krävande rymdapplikationer.

Våra 2-passage svivlar är utformade för rymdbaserade solkraftpaneler som är monterade på kretsande satelliter. Svivelns funktioner inkluderar en kundanpassad kompakt design som går att integrera med kundens utrustning och specialiserade tätningsmaterial för att möta strikta krav på tryckintegritet för applikationens miljö.

Läs mer om produkten här: https://www.dsti.com/rotary-unions/custom/project/OB-06112/

Applikationens funktioner
  • Framdrivningssystem
  • Framdrivningssystem för ventilblock
  • Kemisk framdrivning
  • Gasframdrivning
  • Drivmedelstankar
  • Ventiler
  • Regulatorer
Exempel på produkter använda i denna applikation