ROV

Vi erbjuder ett brett utbud av komponenter till ROV, våra kompakta elektriska pulsigvare, högspännings-motorer med kundanpassad drivelektronik. Våra lågljuskameror med utmärkt prestanda vid reducerat ljus är nödvändiga för att inte överexponera partiklar i vattnet.

Visste du att vi har lösningar utöver den roterande överföringen?

ANDRA PRODUKTER

  • Yt och nedsänkta anslutningssystem
  • Hot Stab & blocksystems
  • Muddringssystem
  • Multiplex Control POD Systems
  • Komplexa monteringssystem

 

ANVÄNDNINGSFUNKTIONER

  • Vätska / optisk / elektrisk överföring för fjärrstyrda fordon (ROV)
  • Pneumatiska och hydrauliska operationer
  • Multipel komponentintegration
  • Tredjepart certifiering

EXEMPEL PÅ PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR APPLIKATIONEN | KLICKA PÅ DEM FÖR MER INFORMATION!

 

Applikationsblad