Nedsänkta flödesledningar & kopplingar

Används inom olje- och gasindustrin

Våra undervattenssvivlar möjliggör relativ rotation mellan flödeslinjeutrustning och flödesledning för att upprätthålla korrekt vinkelpositionering under installationen, vilket reducerar installationstiden och eliminerar böjningsmoment för att förhindra utrustning/rörskador på havsbotten, då undervattensutrustning sänks till havsbotten.

Hittills har vår partner DSTI tillverkat, testat, kvalificerat och levererat över 200 djupvattensvivlar - pålitligt installerade och välfungerade ute på fält över hela världen.

Vi är engagerade i de ständigt föränderliga utmaningarna inom olja och gas och har gjort betydande och pågående investeringar, inklusive kapacitetstillverkning. Anpassad tryck- och lasttestutrustning med testriggar för produkter upp till 55 "[1400 mm] i diameter med böjtester upp till 3 miljoner ft-lbs [4100 kNm] samt dragtester upp till 3,1 miljoner lbf [13900 kN].

Applikationens funktioner
  • Metall-till-metall-tätningssystem
  • Design lämpliga för högtemperaturs- / högtrycksapplikationer (HTHP)
  • Konstruerad för att kunna manövreras av en ROV
  • Specialiserad kullagerdesign för att absorbera böjningsmoment och dragbelastningar medan svängningsmomentet är aktivt.
  • Finns i API Fläns / Hub, Grayloc och andra anslutningar
  • Olika materialval som uppfyller projektkraven
  • Kompletta lösningar tillgängliga såsom: ROV-paneler, Hot Stabs, bulk-kopplingar, med mera.

Se hur Subsea Swivel Technology fungerar. Den här videon är framtagen och utgiven av vår partner DSTI. Har du några frågor angående svivelteknik, tveka inte att kontakta oss!

Exempel på produkter använda i denna applikation