Roterskarvar

Elektriska Släpringar

Släpringar

En släpring, eller med annat namn elsvivel, är en elektrisk komponent som används vid överföring av ström och datasignaler i en fritt roterande enhet, såsom en radarantenn eller rotorns blad i ett vindkraftverk. Våra släpringar kan användas i alla mekaniska enheter som kräver fri rotation vid överföring av ström eller elektriska datasignaler. Släpringar kan ofta förbättra prestanda och förenkla utformning och design av många applikationer.

Standardlösningar

Penlink erbjuder ett brett sortiment av standardsläpringar och många artiklar är lagervaror för snabbast möjliga leverans. Penlink erbjuder kompakta eller hålaxlade modeller som är anpassade för hög rotationshastighet och snabb data- och videoöverföring. Kontakta oss för mer information eller ladda ner vår katalog!

7 hittade produkter

Through Bore Slip Rings

SRH0317 Through bore

SRH0317 Through bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø3 mm

Voltage

1500 VAC

Current

2A

No. of Rings

2

Diameter

17 mm

SRH0422 Through Bore

SRH0422 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø4.5 mm

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

8

Diameter

22 mm

SRH1254 Through Bore

SRH1254 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

600 rpm

Hollow Shaft

Ø12.7 mm

Voltage

600 VAC

Current

5A

No. of Rings

6-24

Diameter

54 mm

SRH2578 Through Bore

SRH2578 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

1000 rpm

Hollow Shaft

Ø25.4 mm

Voltage

600 VAC

Current

10A + 2A

No. of Rings

6-24

Diameter

78 mm

SRH3899 Through Bore

SRH3899 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

1000 rpm

Hollow Shaft

Ø38.1 mm

Voltage

600 VAC

Current

10A

No. of Rings

6-24

Diameter

99 mm

SRH50120 Through Bore

SRH50120 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

1000 rpm

Hollow Shaft

Ø50 mm

Voltage

600 VAC

Current

10A + 2A

No. of Rings

6-72

Diameter

120 mm

SRH60135 Through Bore

SRH60135 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

1000 rpm

Hollow Shaft

Ø60 mm

Voltage

600 VAC

Current

15 A + 10 A

No. of Rings

6-96

Diameter

135 mm

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
SRH0317 Through bore -20°C to 80°C 250 rpm Ø3 mm 1500 VAC 2A 2 17 mm icon
SRH0422 Through Bore -20°C to 80°C 250 rpm Ø4.5 mm 240 VAC 2A 8 22 mm icon
SRH1254 Through Bore -20°C to 80°C 600 rpm Ø12.7 mm 600 VAC 5A 6-24 54 mm icon
SRH2578 Through Bore -20°C to 80°C 1000 rpm Ø25.4 mm 600 VAC 10A + 2A 6-24 78 mm icon
SRH3899 Through Bore -20°C to 80°C 1000 rpm Ø38.1 mm 600 VAC 10A 6-24 99 mm icon
SRH50120 Through Bore -20°C to 80°C 1000 rpm Ø50 mm 600 VAC 10A + 2A 6-72 120 mm icon
SRH60135 Through Bore -20°C to 80°C 1000 rpm Ø60 mm 600 VAC 15 A + 10 A 6-96 135 mm icon
6 hittade produkter

Compact Slip Rings

SRC012 Compact

SRC012 Compact

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

6-12

Diameter

12 mm

SRC018 Compact

SRC018 Compact

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

6-12

Diameter

18 mm

SRC022 Compact

SRC022 Compact

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

6-24

Diameter

22 mm

SRC025 Compact

SRC025 Compact

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2 A + 5 A + 10 A

No. of Rings

1-56

Diameter

25 mm

SRC032 Compact

SRC032 Compact

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

400 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

14 A

No. of Rings

2-4

Diameter

32 mm

SRC045 Compact

SRC045 Compact

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

400 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

6-8

Diameter

45 mm

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
SRC012 Compact -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 2A 6-12 12 mm icon
SRC018 Compact -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 2A 6-12 18 mm icon
SRC022 Compact -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 2A 6-24 22 mm icon
SRC025 Compact -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 2 A + 5 A + 10 A 1-56 25 mm icon
SRC032 Compact -20°C to 80°C 400 rpm None 240 VAC 14 A 2-4 32 mm icon
SRC045 Compact -20°C to 80°C 400 rpm None 240 VAC 2A + 20 A 6-8 45 mm icon

EX-släpringar

Penlink har explosionsskyddade EX-släpringar för interna eller externa monteringsgränssnitt för avbrottsfri strömförsörjning upp till 11kV och strömstyrka upp till ca 3.500A. Vi har stor erfarenhet av att kombinera kraft med signaler, video och fiberoptiska kanaler efter behov. Certifierad enligt ATEX, IECEx, UL-listad eller dubbel certifiering.

9 hittade produkter

EX Slip Rings

001 EX Slip Ring

001 EX Slip Ring

Temp. Range

-

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø100 mm

Voltage

2500 VAC

Current

5000 A

No. of Rings

3

Diameter

-

002 EX Slip Ring

002 EX Slip Ring

Temp. Range

-

Max. Operating Speed

600 rpm

Hollow Shaft

Ø0-800 mm

Voltage

2500 VAC

Current

1000A

No. of Rings

3

Diameter

-

TX4700x1

TX4700x1

Temp. Range

-20°C to +40°C (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

100 rpm (higher on request)

Hollow Shaft

None

Voltage

1500 VAC/1800 VAC

Current

8A x 6A

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4700x2

TX4700x2

Temp. Range

-20°C to +40°C (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

100 rpm (higher on request)

Hollow Shaft

None

Voltage

1500 VAC/1800 VAC

Current

3A x 6A

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4717 Series Slip Ring Collector

TX4717 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

20 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

770V ac (Maximum)

Current

1166 Amps excluding earths and neutrals (Maximum Throughput)

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4726/7/8 Series Slip Ring Collector

TX4726/7/8 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

40 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

Up to 6.3kV (Maximum)

Current

800 Amps/Ring (Maximum)

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4740 Series Slip Ring Collector

TX4740 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

4.5kV (Maximum)

Current

Max 40 Amps per ring (can be paralleled). Up to 136 rings subject to total throughput of 550 Amps excluding earths, screens and neutrals (Maximum throughput)

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4741 Series Slip Ring Collector

TX4741 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

4.5kV (Maximum)

Current

Max 40 Amps per ring (can be paralleled). Up to 136 rings subject to total throughput of 400 Amps excluding earths, screens and neutrals (Maximum throughput)

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4891 Series Slip Ring Collector

TX4891 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

40 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

6600V ac, higher on request (Maximum)

Current

300 amps/ring, higher on request (Maximum)

No. of Rings

1-200

Diameter

-

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
001 EX Slip Ring - 100 rpm Up to Ø100 mm 2500 VAC 5000 A 3 -
002 EX Slip Ring - 600 rpm Ø0-800 mm 2500 VAC 1000A 3 -
TX4700x1 -20°C to +40°C (Ambient Temp.) 100 rpm (higher on request) None 1500 VAC/1800 VAC 8A x 6A - - icon
TX4700x2 -20°C to +40°C (Ambient Temp.) 100 rpm (higher on request) None 1500 VAC/1800 VAC 3A x 6A - - icon
TX4717 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C (Ambient Temp.) 20 rpm, higher on request (Maximum) None 770V ac (Maximum) 1166 Amps excluding earths and neutrals (Maximum Throughput) - - icon
TX4726/7/8 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C (Ambient Temp.) 40 rpm, higher on request (Maximum) Up to Ø220 mm Up to 6.3kV (Maximum) 800 Amps/Ring (Maximum) - - icon
TX4740 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.) 50 rpm, higher on request (Maximum) None 4.5kV (Maximum) Max 40 Amps per ring (can be paralleled). Up to 136 rings subject to total throughput of 550 Amps excluding earths, screens and neutrals (Maximum throughput) - - icon
TX4741 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.) 50 rpm, higher on request (Maximum) None 4.5kV (Maximum) Max 40 Amps per ring (can be paralleled). Up to 136 rings subject to total throughput of 400 Amps excluding earths, screens and neutrals (Maximum throughput) - - icon
TX4891 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.) 40 rpm, higher on request (Maximum) None 6600V ac, higher on request (Maximum) 300 amps/ring, higher on request (Maximum) 1-200 - icon

Modifierade standardsläpringar

Om du har identifierat en av våra standardsläpringar som du vill använda men har ytterligare behov eller krav som behöver uppfyllas så kan vi hjälpa dig. Exempel på modifierad standard kan vara: anpassning av kabellängder, extra släpringar för video- eller dataöverföring, kundanpassade kontakter, monteringsflänsar med mera. Vi kan kostnadseffektivt och snabbt modifiera våra standardlösningar så att de passar just dina behov!

13 hittade produkter

Modified Through Bore Slip Ring

001 Through Bore Slip Ring

001 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø40 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

36-72

Diameter

-

002 Through Bore Slip Ring

002 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø10 mm

Voltage

480 VAC

Current

10A

No. of Rings

6-24

Diameter

-

003 Through Bore Slip Ring

003 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

004 Through Bore Slip Ring

004 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø12 mm

Voltage

380 VAC

Current

5A + 10A

No. of Rings

6-12

Diameter

-

006 Through Bore Slip Ring

006 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø40 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

36-48

Diameter

-

008 Through Bore Slip Ring

008 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-40°C to +65°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

Ø150-200 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

24-48

Diameter

-

009 Through Bore Slip Ring

009 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø50-70 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

24-48

Diameter

-

010 Through Bore Slip Ring

010 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

0°C to 150°C

Max. Operating Speed

1000 rpm

Hollow Shaft

Ø40 mm

Voltage

600 VAC

Current

10A

No. of Rings

12-24

Diameter

-

011 Through Bore Slip Ring

011 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

Ø170 mm

Voltage

690 VAC

Current

40A

No. of Rings

22

Diameter

-

012 Through Bore Slip Ring

012 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

Ø170 mm

Voltage

690 VAC

Current

40A

No. of Rings

22

Diameter

-

014 Through Bore

014 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

Ø12,7 mm

Voltage

60 VAC

Current

5A

No. of Rings

43

Diameter

-

015 Through Bore

015 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø38 mm

Voltage

600 VAC

Current

4x20A + Profinet

No. of Rings

10

Diameter

-

016 Through Bore Slip Ring

016 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

400 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø100 mm

Voltage

400 VAC

Current

60A

No. of Rings

24

Diameter

-

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
001 Through Bore Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm Ø40 mm 600 VAC 2A + 10A 36-72 -
002 Through Bore Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm Ø10 mm 480 VAC 10A 6-24 -
003 Through Bore Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
004 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Ø12 mm 380 VAC 5A + 10A 6-12 -
006 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Ø40 mm 600 VAC 2A + 20 A 36-48 -
008 Through Bore Slip Ring -40°C to +65°C 100 rpm Ø150-200 mm 600 VAC 2A + 10A 24-48 -
009 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Ø50-70 mm 600 VAC 2A + 10A 24-48 -
010 Through Bore Slip Ring 0°C to 150°C 1000 rpm Ø40 mm 600 VAC 10A 12-24 -
011 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm Ø170 mm 690 VAC 40A 22 -
012 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm Ø170 mm 690 VAC 40A 22 -
014 Through Bore -20°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) Ø12,7 mm 60 VAC 5A 43 -
015 Through Bore -20°C to 80°C 250 rpm Ø38 mm 600 VAC 4x20A + Profinet 10 -
016 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 400 rpm Up to Ø100 mm 400 VAC 60A 24 -
17 hittade produkter

Modified Compact Slip Ring

001 Compact Slip Ring

001 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 95°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

48 VAC

Current

1A + 25A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

002 Compact Slip Ring

002 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

12-24

Diameter

-

003 Compact Slip Ring

003 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø3 mm

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

36-48

Diameter

-

004 Compact Slip Ring

004 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

005 Compact Slip Ring

005 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A + 6A

No. of Rings

12-24

Diameter

-

006 Compact Slip Ring

006 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

18-36

Diameter

-

009 Compact Slip Ring

009 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

36

Diameter

-

010 Compact Slip Ring

010 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

36

Diameter

-

011 Compact Slip Ring

011 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 95°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

120 VAC

Current

2A

No. of Rings

6-12

Diameter

-

012 Compact Slip Ring

012 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 95°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

48 VAC

Current

2A

No. of Rings

3-6

Diameter

-

013 Compact Slip Ring

013 Compact Slip Ring

Temp. Range

-5°C to 500°C

Max. Operating Speed

1600 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

300 VAC

Current

1 A

No. of Rings

4-6

Diameter

-

014 Compact Slip Ring

014 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

12A

No. of Rings

4

Diameter

-

015 Compact Slip Ring

015 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

220 VAC

Current

2A

No. of Rings

20

Diameter

-

016 Compact Slip Ring

016 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

220 VAC

Current

2A + 15A

No. of Rings

24

Diameter

-

017 Compact Slip Ring

017 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

230VAC

Current

2A

No. of Rings

30

Diameter

25 mm

018 Compact Slip Ring

018 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

230VAC

Current

2A

No. of Rings

26

Diameter

25 mm

019 Compact Slip Ring

019 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

230VAC

Current

2A

No. of Rings

6

Diameter

12 mm

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
001 Compact Slip Ring -20°C to 95°C 250 rpm None 48 VAC 1A + 25A 24-36 -
002 Compact Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 2A 12-24 -
003 Compact Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm Ø3 mm 240 VAC 2A 36-48 -
004 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A + 10A 24-36 -
005 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A + 6A 12-24 -
006 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A + 10A 18-36 -
009 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A 36 -
010 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A 36 -
011 Compact Slip Ring -20°C to 95°C 250 rpm None 120 VAC 2A 6-12 -
012 Compact Slip Ring -20°C to 95°C 250 rpm None 48 VAC 2A 3-6 -
013 Compact Slip Ring -5°C to 500°C 1600 rpm None 300 VAC 1 A 4-6 -
014 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 12A 4 -
015 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 220 VAC 2A 20 -
016 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 220 VAC 2A + 15A 24 -
017 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 230VAC 2A 30 25 mm
018 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 230VAC 2A 26 25 mm
019 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 230VAC 2A 6 12 mm
14 hittade produkter

Modular Slip Ring

002 Modular Slip Ring

002 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

Ø30 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

56-72

Diameter

12 mm

003 Modular Slip Ring

003 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1500 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

56-72

Diameter

12 mm

004 Modular Slip Ring

004 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

10A

No. of Rings

12-24

Diameter

-

005 Modular Slip Ring

005 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

006 Modular Slip Ring

006 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

6-12

Diameter

-

007 Modular Slip Ring

007 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

2A + 5A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

008 Modular Slip Ring

008 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

10A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

009 Modular Slip Ring

009 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

5A + 10A

No. of Rings

18-36

Diameter

-

010 Modular Slip Ring

010 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

10A + 20A

No. of Rings

6-24

Diameter

-

011 Modular Slip Ring

011 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

2A + 5A

No. of Rings

48-56

Diameter

-

012 Modular Slip Ring

012 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

400 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

10A

No. of Rings

12

Diameter

-

013 Modular Slip Ring

013 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

10A

No. of Rings

18-24

Diameter

-

014 Modular Slip Ring

014 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

10A

No. of Rings

24

Diameter

-

015 Modular Slip Ring

015 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

24VAC

Current

3x10A + 1GB Ethernet

No. of Rings

13

Diameter

-

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
002 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm Ø30 mm 1000 VAC 2A + 10A 56-72 12 mm
003 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 100 rpm None 1500 VAC 2A + 10A 56-72 12 mm
004 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 100 rpm None 1000 VAC 10A 12-24 -
005 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 600 VAC 2A + 10A 24-36 -
006 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 400 VAC 2A + 10A 6-12 -
007 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm None 600 VAC 2A + 5A 24-36 -
008 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 1000 VAC 10A 24-36 -
009 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm None 600 VAC 5A + 10A 18-36 -
010 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 1000 VAC 10A + 20A 6-24 -
011 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm None 600 VAC 2A + 5A 48-56 -
012 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 400 rpm None 1000 VAC 10A 12 -
013 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 400 VAC 10A 18-24 -
014 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 400 VAC 10A 24 -
015 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 24VAC 3x10A + 1GB Ethernet 13 -

Kundanpassade släpringar

Utöver standardsortimentet har Penlink möjligheten att erbjuda kundanpassade släpringar. De kundanpassade släpringarna kan utformas utifrån en skiss eller en idé från kunden. Vi använder olika teknologier för att uppfylla kundens specifika kravbild och erbjuder lösningar för alla typer av roterande överföring: kraft, elektriska signaler & data, optiska signaler, media (vätska, gas). Det är vanligt förekommande att vi kombinerar olika överföringsteknologier i en och samma tekniska lösning för att uppfylla våra kunders individuella behov. Kontakta oss för mer information!

37 hittade produkter

Custom

001 Custom Slip Ring

001 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

1000 rpm

Hollow Shaft

Ø20-50 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 15A

No. of Rings

6-48

Diameter

-

002 Custom Slip Ring

002 Custom Slip Ring

Temp. Range

-10°C to 100°C

Max. Operating Speed

200 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

480 VAC

Current

2A + 30A

No. of Rings

50-200

Diameter

-

003 Custom Slip Ring

003 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

60 rpm

Hollow Shaft

Ø20-30 mm

Voltage

380 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

30-60

Diameter

-

004 Custom Slip Ring

004 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

20 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 50A

No. of Rings

120-200

Diameter

-

005 Custom Slip Ring

005 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

100 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

70-96

Diameter

-

006 Custom Slip Ring

006 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

2A + 30A

No. of Rings

60

Diameter

-

007 Custom Slip Ring

007 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

200 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

6A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

008 Custom Slip Ring

008 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

18-24

Diameter

-

009 Custom Slip Ring

009 Custom Slip Ring

Temp. Range

-55°C to 95°C

Max. Operating Speed

200 rpm

Hollow Shaft

Ø10 mm

Voltage

400 VAC

Current

1A + 30A

No. of Rings

46-60

Diameter

-

010 Custom Slip Ring

010 Custom Slip Ring

Temp. Range

-55°C to 95°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

Ø10 mm

Voltage

1000 VAC

Current

1A + 50A

No. of Rings

190-240

Diameter

-

011 Custom Slip Ring

011 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

80A + 10A

No. of Rings

-

Diameter

-

012 Custom Slip Ring

012 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

80A + 10A

No. of Rings

-

Diameter

-

013 Custom Slip Ring

013 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

80A + 10A

No. of Rings

-

Diameter

-

014 Custom Slip Ring

014 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

Ø180 mm

Voltage

690 VAC

Current

40A

No. of Rings

29

Diameter

-

015 Custom Slip Ring

015 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to +65°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

Ø400 mm

Voltage

400 VAC

Current

40A

No. of Rings

29

Diameter

-

016 Custom Slip Ring

016 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

690 VAC

Current

300A

No. of Rings

95

Diameter

-

017 Custom Slip Ring

017 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

690 VAC

Current

600A

No. of Rings

155

Diameter

-

019 Custom Slip Ring

019 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-10 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

60 VAC

Current

5A

No. of Rings

48

Diameter

-

020 Custom Slip Ring

020 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-20 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

220 VAC

Current

2x20A + 2x16,5A

No. of Rings

-

Diameter

-

021 Custom MIL Slip Ring

021 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

022 Custom MIL Slip Ring

022 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

023 Custom MIL Slip Ring

023 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

024 Custom MIL Slip Ring

024 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

025 Custom MIL Slip Ring

025 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

026 Custom Slip Ring

026 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

8x40A + 16x20A + 16x2A + 2xEthernet

No. of Rings

52

Diameter

-

027 Custom Slip Ring

027 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

4x70A + 4x10A + 2xEthernet

No. of Rings

16

Diameter

-

028 Custom Slip Ring

028 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

60 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

70A

No. of Rings

1-x

Diameter

-

029 Custom Slip Ring

029 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-10 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

380 VAC

Current

50A

No. of Rings

1-x

Diameter

-

030 Custom Slip Ring

030 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

20 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

100A

No. of Rings

1-x

Diameter

-

031 Custom Slip Ring

031 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

20 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

1000V

No. of Rings

1-x

Diameter

-

032 Custom Slip Ring

032 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

Ø30 mm

Voltage

600 VAC

Current

60A

No. of Rings

1-xxx

Diameter

-

033 Custom Slip Ring

033 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

220 VAC

Current

12A

No. of Rings

16

Diameter

-

034 Custom Slip Ring

034 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1500 VAC

Current

10A

No. of Rings

4

Diameter

-

035 Custom Slip Ring

035 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Encoder going through

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

12

Diameter

22 mm

036 Custom Slip Ring

036 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Encoder going through

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

12

Diameter

22 mm

037 Custom Slip Ring

037 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

10A + 2A + Video

No. of Rings

24-36

Diameter

22 mm

038 Custom Slip Ring

038 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

10A + 2A + Video

No. of Rings

24-36

Diameter

32 mm

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
001 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 1000 rpm Ø20-50 mm 600 VAC 2A + 15A 6-48 -
002 Custom Slip Ring -10°C to 100°C 200 rpm None 480 VAC 2A + 30A 50-200 -
003 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 60 rpm Ø20-30 mm 380 VAC 2A + 20 A 30-60 -
004 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 20 rpm None 1000 VAC 2A + 50A 120-200 -
005 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 100 rpm None 100 VAC 2A + 20 A 70-96 -
006 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 100 rpm None 600 VAC 2A + 30A 60 -
007 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 200 rpm None 240 VAC 6A 24-36 -
008 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 100 rpm None 240 VAC 2A 18-24 -
009 Custom Slip Ring -55°C to 95°C 200 rpm Ø10 mm 400 VAC 1A + 30A 46-60 -
010 Custom Slip Ring -55°C to 95°C 100 rpm Ø10 mm 1000 VAC 1A + 50A 190-240 -
011 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 400 VAC 80A + 10A - -
012 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 400 VAC 80A + 10A - -
013 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 400 VAC 80A + 10A - -
014 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm Ø180 mm 690 VAC 40A 29 -
015 Custom Slip Ring -40°C to +65°C 0-5 rpm Ø400 mm 400 VAC 40A 29 -
016 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm None 690 VAC 300A 95 -
017 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm None 690 VAC 600A 155 -
019 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-10 rpm None 60 VAC 5A 48 -
020 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 0-20 rpm None 220 VAC 2x20A + 2x16,5A - -
021 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
022 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
023 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
024 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
025 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
026 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 600 VAC 8x40A + 16x20A + 16x2A + 2xEthernet 52 -
027 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 600 VAC 4x70A + 4x10A + 2xEthernet 16 -
028 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 60 rpm None 600 VAC 70A 1-x -
029 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-10 rpm None 380 VAC 50A 1-x -
030 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 20 rpm, higher on request (Maximum) None 1000 VAC 100A 1-x -
031 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 20 rpm, higher on request (Maximum) None 600 VAC 1000V 1-x -
032 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) Ø30 mm 600 VAC 60A 1-xxx -
033 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 220 VAC 12A 16 -
034 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 1500 VAC 10A 4 -
035 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Encoder going through 240 VAC 2A 12 22 mm
036 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Encoder going through 240 VAC 2A 12 22 mm
037 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 10A + 2A + Video 24-36 22 mm
038 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 10A + 2A + Video 24-36 32 mm

Borstar till släpringar

Borstar och borsthållare

Carbex (vårt systerbolag) utvecklar och tillverkar vindkraftsborstar i koppar och silver som är konstruerade för användning i tuffa miljöer. Dessa vindkraftsborstar kan klara kalla och varma klimat med låg och hög luftfuktighet.

Borstens funktion är att överföra elektrisk kraft eller signaler mellan fasta och roterande delar. Detta kan ske i ett brett användningsområde under olika driftsförhållanden, som alla har speciella krav.

Borstar

För vindkraft, scanning och jordning och andra applikationer hos Carbex.

Carbex utvecklar och tillverkar vindkraftsborstar i koppar och silver som är konstruerade för användning i extrema miljöer. Dessa vindkraftkolborstar klarar av kalla och varma klimat med låg och hög luftfuktighet. Därför strävar Carbex alltid efter att möta kundernas mål för att optimera livstidskostnaden (LTC).

I de fall där galvanisk ström passerar genom motorens lager, kan det skada motorn. Jordningens viktigaste funktion är att förhindra att strömmen passerar genom lagren och därigenom förhindra skador.

Läs mer här!

Borsthållare

Kolborstens funktion är att överföra el eller signaler mellan fasta och roterande delar. Detta kan ske inom ett brett användningsområde under olika driftsförhållanden, som alla har speciella krav. Med Carbex-erfarenheten som sträcker sig tillbaka till 1887, vet vi vilka höga krav som krävs av kolborsthållare när det gäller design och prestanda.

Många av Carbex borsthållare är inbyggda med unika och smarta lösningar som ingen annan leverantör på marknaden kan erbjuda. Kolla in Carbex-förfrågningsportal, PDF-datablad med produktinformation eller kontakta Carbex.

Läs mer här!

Svivlar

Svivlar

En svivel/svivelkoppling är en mekanism som används för att överföra vätskor och/eller gaser, medan en annan del roterar/svänger från en anslutning till en annan. Svivlar är konstruerade för att uthärda extrema temperaturer och tryck från olika förhållanden och miljöer. Dessutom kan svivlarna bli integrerade med flera passager och hantera olika typer av media samtidigt (till exempel kan man kombinera olja, vatten, luft, gas, kylmedel, kemikalier eller vakuum).

Standard lösning

Våra svivlar (roterskarvar) är förseglade och överför vätskor som vatten, luft, hydraulolja, kylvätska, ånga och andra medietyper från stationära källor till roterande delar på ett tillförlitligt sätt. Penlink erbjuder ett brett sortiment av standardsvivlar och largervaror för snabb leverans.

7 hittade produkter

Standard Rotary Unions

001 LT Serie Rotary Unions

001 LT Serie Rotary Unions

Pressure

< 40 Bar

Speed

< 500 rpm

Media Type

Air/Gas

Material

Aluminium (Nickel shaft)

Through Bore

Yes

No. of Passages

2-24

002 SE Serie Rotary Unions

002 SE Serie Rotary Unions

Pressure

< 515 Bar

Speed

< 300 rpm

Media Type

Coolant, Gases, Oil, Steam and Water

Material

Carbon steel

Through Bore

Yes

No. of Passages

2-24

003 GP(S) Serie Rotary Unions

003 GP(S) Serie Rotary Unions

Pressure

< 515 Bar

Speed

< 500 rpm

Media Type

Air/Gas, Coolant, Oil/Hydraulic, Water/Glycol

Material

Carbon steel or Stainless steel

Through Bore

Yes

No. of Passages

2-12

004 SCS Serie Rotary Unions

004 SCS Serie Rotary Unions

Pressure

< 15 Bar

Speed

< 75 rpm

Media Type

Air/Gas, Chemical, DI/Tap Water, Food-Grade, Water/Glycol

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

005 HVH Serie Rotary Unions

005 HVH Serie Rotary Unions

Pressure

< 345 Bar

Speed

< 50 rpm

Media Type

Air/Gas, Coolant, Oil/Hydraulic, Water/Glycol

Material

Nitride plating Alloy steel

Through Bore

Yes

No. of Passages

3-8

006 HPS Serie Rotary Unions

006 HPS Serie Rotary Unions

Pressure

< 1375 Bar

Speed

< 50 rpm

Media Type

Oil/Hydraulic, Water/Glycol

Material

Stainless Steel

Through Bore

No

No. of Passages

2-24

007 SPS Serie Rotary Union

007 SPS Serie Rotary Union

Pressure

< 40 Bar

Speed

< 500 rpm

Media Type

Air/Gas

Material

Aluminium (Stainless steel shaft)

Through Bore

No

No. of Passages

1

ProductPressureSpeedMedia TypeMaterialThrough BoreNo. of PassagesPDF
001 LT Serie Rotary Unions < 40 Bar < 500 rpm Air/Gas Aluminium (Nickel shaft) Yes 2-24 icon
002 SE Serie Rotary Unions < 515 Bar < 300 rpm Coolant, Gases, Oil, Steam and Water Carbon steel Yes 2-24 icon
003 GP(S) Serie Rotary Unions < 515 Bar < 500 rpm Air/Gas, Coolant, Oil/Hydraulic, Water/Glycol Carbon steel or Stainless steel Yes 2-12 icon
004 SCS Serie Rotary Unions < 15 Bar < 75 rpm Air/Gas, Chemical, DI/Tap Water, Food-Grade, Water/Glycol Stainless Steel None 1 icon
005 HVH Serie Rotary Unions < 345 Bar < 50 rpm Air/Gas, Coolant, Oil/Hydraulic, Water/Glycol Nitride plating Alloy steel Yes 3-8 icon
006 HPS Serie Rotary Unions < 1375 Bar < 50 rpm Oil/Hydraulic, Water/Glycol Stainless Steel No 2-24 icon
007 SPS Serie Rotary Union < 40 Bar < 500 rpm Air/Gas Aluminium (Stainless steel shaft) No 1

Kundanpassade Svivlar

Om standardprodukterna inte passar ditt projekt, kan vi erbjuda kundanpassade svivlar som är utformade att tillgodose dina exakta applikationskrav samt operativ prestanda, kostnad och leverans. Det är faktiskt det som vi gör bäst! Våra experter hjälper till med en lösning som uppfyller era behov (vilket kan innefatta modifieringar av en standardprodukt), att erbjuda förbättringsrekommendationer till en befintlig design, eller utveckla en ny prototyp till ditt projekts exakta specifikationer.

36 hittade produkter

Customized Rotary Unions

001 Alternative Energy Rotary Union

001 Alternative Energy Rotary Union

Pressure

< 352 Bar

Speed

< 50 rpm

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

002 Food and Beverage Rotary Union

002 Food and Beverage Rotary Union

Pressure

7 Bar, 10 Bar

Speed

< 7 Rpm

Media Type

Gas

Material

Stainless Steel

Through Bore

12.7 mm

No. of Passages

3

003 Custom Rotary Union Aerospace

003 Custom Rotary Union Aerospace

Pressure

2,428 PSI [167 BAR]

Speed

.033 RPM

Media Type

Chemical

Material

Stainless Steel

Through Bore

12.7 mm

No. of Passages

2

004 Custom Rotary Union Aerospace

004 Custom Rotary Union Aerospace

Pressure

2,425 PSI [167 BAR]

Speed

0.022 RPM

Media Type

Chemical

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

005 Custom Rotary Union Aerospace

005 Custom Rotary Union Aerospace

Pressure

50 PSI [3 BAR]

Speed

1 RPM

Media Type

Other

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

006 Custom Rotary Union Food & Packaging

006 Custom Rotary Union Food & Packaging

Pressure

40 PSI [3 BAR]

Speed

50 RPM

Media Type

Food-Grade, Water, Other

Material

Stainless Steel

Through Bore

76.2 mm

No. of Passages

2

007 Custom Rotary Union Defense

007 Custom Rotary Union Defense

Pressure

4,500 PSI [310 BAR]

Speed

10 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel, Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

3

008 Custom Rotary Union Offshore

008 Custom Rotary Union Offshore

Pressure

5,000 PSI [345 BAR]

Speed

5 RPM

Media Type

Mud, Other

Material

Carbon / Alloy Steel, Other

Through Bore

None

No. of Passages

1

009 Custom Rotary Union TMS

009 Custom Rotary Union TMS

Pressure

22,500 PSI [1551 BAR]

Speed

10 RPM

Media Type

Chemical

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

4

010 Custom Rotary Union Marine Hose Reel

010 Custom Rotary Union Marine Hose Reel

Pressure

3,000 PSI [207 BAR]

Speed

8 RPM

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

59.9 mm

No. of Passages

10

011 Custom Rotary Union Offshore Hose Reel

011 Custom Rotary Union Offshore Hose Reel

Pressure

22,500 PSI [1551 BAR]

Speed

7 RPM

Media Type

Chemical

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

16

012 Custom Rotary Union Mobile Crane

012 Custom Rotary Union Mobile Crane

Pressure

145 PSI [10 BAR], 4,061 PSI [280 BAR]

Speed

1 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

8

013 Custom Rotary Union Top Drive Pipe Handler

013 Custom Rotary Union Top Drive Pipe Handler

Pressure

3,000 PSI [207 BAR]

Speed

7 RPM

Media Type

Gas, Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

323.1 mm

No. of Passages

2-24

014 Custom Rotary Union

014 Custom Rotary Union

Pressure

15,000 PSI [1034 BAR]

Speed

3 RPM

Media Type

Mud

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

015 Custom Rotary Union Coiled Tubing

015 Custom Rotary Union Coiled Tubing

Pressure

15,000 PSI [1034 BAR]

Speed

11 RPM

Media Type

Mud

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

016 Custom Rotary Union Crane

016 Custom Rotary Union Crane

Pressure

200 PSI [14 BAR], 4,000 PSI [276 BAR]

Speed

1 RPM

Media Type

Other

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

017 Custom Rotary Union

017 Custom Rotary Union

Pressure

15,000 PSI [1034 BAR]

Speed

10 RPM

Media Type

Mud

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

018 Custom Rotary Union Wind Turbine

018 Custom Rotary Union Wind Turbine

Pressure

5,100 PSI [352 BAR]

Speed

50 RPM

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

019 Custom Rotary Union Rotary Filling

019 Custom Rotary Union Rotary Filling

Pressure

110 PSI [8 BAR], Vacuum

Speed

25 RPM

Media Type

Gas, Other

Material

Stainless Steel

Through Bore

19.1 mm

No. of Passages

4

020 Custom Rotary Union

020 Custom Rotary Union

Pressure

-

Speed

-

Media Type

-

Material

Stainless Steel

Through Bore

-

No. of Passages

-

021 Custom Rotary Union

021 Custom Rotary Union

Pressure

6,000 PSI [414 BAR]

Speed

30 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

12.7 mm

No. of Passages

4

022 Custom Rotary Union

022 Custom Rotary Union

Pressure

5,000 PSI [345 BAR]

Speed

5 RPM

Media Type

Gas, Oil, Water

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

023 Custom Rotary Union

023 Custom Rotary Union

Pressure

7,500 PSI [517 BAR]

Speed

N/A

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

024 Custom Rotary Union

024 Custom Rotary Union

Pressure

7,500 PSI [517 BAR]

Speed

2.5 RPM

Media Type

Mud

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

025 Custom Rotary Union

025 Custom Rotary Union

Pressure

15,000 PSI [1034 BAR]

Speed

N/A

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

026 Custom Rotary Union

026 Custom Rotary Union

Pressure

160 PSI [11 BAR]

Speed

1 RPM

Media Type

Gas

Material

Stainless Steel

Through Bore

196.9 mm

No. of Passages

1

027 Custom Rotary Union

027 Custom Rotary Union

Pressure

6,500 PSI [448 BAR]

Speed

N/A

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2-24

028 Custom Rotary Union

028 Custom Rotary Union

Pressure

3,000 PSI [207 BAR]

Speed

160 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

029 Custom Rotary Union

029 Custom Rotary Union

Pressure

700 PSI [48 BAR]

Speed

325 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

10.3 mm

No. of Passages

2

030 Custom Rotary Union

030 Custom Rotary Union

Pressure

3,625 PSI [250 BAR]

Speed

<1 RPM

Media Type

Steam

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

031 Custom Rotary Union

031 Custom Rotary Union

Pressure

1 PSI [0 BAR]

Speed

5 RPM

Media Type

Gas

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

032 Custom Rotary Union

032 Custom Rotary Union

Pressure

4,350 PSI [300 BAR], 725 PSI [50 BAR]

Speed

18 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

15.5 mm

No. of Passages

2

033 Custom Rotary Union

033 Custom Rotary Union

Pressure

330 PSI [23 BAR]

Speed

60 RPM

Media Type

Coolant

Material

Aluminum

Through Bore

55.6 mm

No. of Passages

2

034 Custom Rotary Union

034 Custom Rotary Union

Pressure

200 PSI [14 BAR]

Speed

60 RPM

Media Type

Chemical

Material

Aluminum

Through Bore

25.4 mm

No. of Passages

2

035 Custom Rotary Union

035 Custom Rotary Union

Pressure

< 345 Bar

Speed

< 50 rpm

Media Type

Other

Material

Carbon steel

Through Bore

25.4 mm

No. of Passages

3

037 Custom Rotary Union

037 Custom Rotary Union

Pressure

4,500 PSI [310 BAR]

Speed

< 50 rpm

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

No

No. of Passages

1

ProductPressureSpeedMedia TypeMaterialThrough BoreNo. of PassagesPDF
001 Alternative Energy Rotary Union < 352 Bar < 50 rpm Oil Stainless Steel None 2 icon
002 Food and Beverage Rotary Union 7 Bar, 10 Bar < 7 Rpm Gas Stainless Steel 12.7 mm 3 icon
003 Custom Rotary Union Aerospace 2,428 PSI [167 BAR] .033 RPM Chemical Stainless Steel 12.7 mm 2
004 Custom Rotary Union Aerospace 2,425 PSI [167 BAR] 0.022 RPM Chemical Stainless Steel None 2
005 Custom Rotary Union Aerospace 50 PSI [3 BAR] 1 RPM Other Stainless Steel None 1
006 Custom Rotary Union Food & Packaging 40 PSI [3 BAR] 50 RPM Food-Grade, Water, Other Stainless Steel 76.2 mm 2
007 Custom Rotary Union Defense 4,500 PSI [310 BAR] 10 RPM Oil Carbon / Alloy Steel, Stainless Steel None 3
008 Custom Rotary Union Offshore 5,000 PSI [345 BAR] 5 RPM Mud, Other Carbon / Alloy Steel, Other None 1
009 Custom Rotary Union TMS 22,500 PSI [1551 BAR] 10 RPM Chemical Stainless Steel None 4
010 Custom Rotary Union Marine Hose Reel 3,000 PSI [207 BAR] 8 RPM Oil Stainless Steel 59.9 mm 10
011 Custom Rotary Union Offshore Hose Reel 22,500 PSI [1551 BAR] 7 RPM Chemical Stainless Steel None 16
012 Custom Rotary Union Mobile Crane 145 PSI [10 BAR], 4,061 PSI [280 BAR] 1 RPM Oil Carbon / Alloy Steel None 8
013 Custom Rotary Union Top Drive Pipe Handler 3,000 PSI [207 BAR] 7 RPM Gas, Oil Carbon / Alloy Steel 323.1 mm 2-24
014 Custom Rotary Union 15,000 PSI [1034 BAR] 3 RPM Mud Carbon / Alloy Steel None 1
015 Custom Rotary Union Coiled Tubing 15,000 PSI [1034 BAR] 11 RPM Mud Carbon / Alloy Steel None 1
016 Custom Rotary Union Crane 200 PSI [14 BAR], 4,000 PSI [276 BAR] 1 RPM Other Carbon / Alloy Steel None 2
017 Custom Rotary Union 15,000 PSI [1034 BAR] 10 RPM Mud Carbon / Alloy Steel None 1
018 Custom Rotary Union Wind Turbine 5,100 PSI [352 BAR] 50 RPM Oil Stainless Steel None 2
019 Custom Rotary Union Rotary Filling 110 PSI [8 BAR], Vacuum 25 RPM Gas, Other Stainless Steel 19.1 mm 4
020 Custom Rotary Union - - - Stainless Steel - -
021 Custom Rotary Union 6,000 PSI [414 BAR] 30 RPM Oil Carbon / Alloy Steel 12.7 mm 4
022 Custom Rotary Union 5,000 PSI [345 BAR] 5 RPM Gas, Oil, Water Carbon / Alloy Steel None 1
023 Custom Rotary Union 7,500 PSI [517 BAR] N/A Oil Carbon / Alloy Steel None 1
024 Custom Rotary Union 7,500 PSI [517 BAR] 2.5 RPM Mud Stainless Steel None 1
025 Custom Rotary Union 15,000 PSI [1034 BAR] N/A Oil Stainless Steel None 1
026 Custom Rotary Union 160 PSI [11 BAR] 1 RPM Gas Stainless Steel 196.9 mm 1
027 Custom Rotary Union 6,500 PSI [448 BAR] N/A Oil Stainless Steel None 2-24
028 Custom Rotary Union 3,000 PSI [207 BAR] 160 RPM Oil Carbon / Alloy Steel None 1
029 Custom Rotary Union 700 PSI [48 BAR] 325 RPM Oil Carbon / Alloy Steel 10.3 mm 2
030 Custom Rotary Union 3,625 PSI [250 BAR] <1 RPM Steam Stainless Steel None 1
031 Custom Rotary Union 1 PSI [0 BAR] 5 RPM Gas Stainless Steel None 2
032 Custom Rotary Union 4,350 PSI [300 BAR], 725 PSI [50 BAR] 18 RPM Oil Carbon / Alloy Steel 15.5 mm 2
033 Custom Rotary Union 330 PSI [23 BAR] 60 RPM Coolant Aluminum 55.6 mm 2
034 Custom Rotary Union 200 PSI [14 BAR] 60 RPM Chemical Aluminum 25.4 mm 2
035 Custom Rotary Union < 345 Bar < 50 rpm Other Carbon steel 25.4 mm 3
037 Custom Rotary Union 4,500 PSI [310 BAR] < 50 rpm Oil Stainless Steel No 1

Fiberoptisk roterskarv

Fiberoptisk roterskarv

Fiberoptiska roterskarvar (FORJ) är den optiska motsvarigheten till elektriska släpringar. De möjliggör oavbruten överföring av optiska signaler medan de roterar runt sin axel. Fiberoptiska roterskarvar (FORJ) används i stor utsträckning inom telekommunikationsindustrin och inom försvarsteknik, till exempel med radar, robotsystem, oljeborrning, obemannade farkoster, sensorer och andra applikationer som kräver kontinuerlig rotation med hög bandbredd.

Enkel kanal

Fiberoptiska roterskarvar (FORJ) är den optiska motsvarigheten till elektriska släpringar. De möjliggör oavbruten överföring av optiska signaler medan de roterar runt sin axel. De mest kostnadseffektiva alternativen är de med en enkel kanal. Eftersom fiberoptiken erbjuder nästan oändlig dataöverföröring kan man "multiplexa" önskade signaler och köra dem genom en fiber. De tre mest använda våglängderna är 850 nm, 1310 nm och 1550 nm.

335 hittade produkter

Customized Rotary Unions

001 Alternative Energy Rotary Union

001 Alternative Energy Rotary Union

Pressure

< 352 Bar

Speed

< 50 rpm

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

002 Food and Beverage Rotary Union

002 Food and Beverage Rotary Union

Pressure

7 Bar, 10 Bar

Speed

< 7 Rpm

Media Type

Gas

Material

Stainless Steel

Through Bore

12.7 mm

No. of Passages

3

003 Custom Rotary Union Aerospace

003 Custom Rotary Union Aerospace

Pressure

2,428 PSI [167 BAR]

Speed

.033 RPM

Media Type

Chemical

Material

Stainless Steel

Through Bore

12.7 mm

No. of Passages

2

004 Custom Rotary Union Aerospace

004 Custom Rotary Union Aerospace

Pressure

2,425 PSI [167 BAR]

Speed

0.022 RPM

Media Type

Chemical

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

005 Custom Rotary Union Aerospace

005 Custom Rotary Union Aerospace

Pressure

50 PSI [3 BAR]

Speed

1 RPM

Media Type

Other

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

006 Custom Rotary Union Food & Packaging

006 Custom Rotary Union Food & Packaging

Pressure

40 PSI [3 BAR]

Speed

50 RPM

Media Type

Food-Grade, Water, Other

Material

Stainless Steel

Through Bore

76.2 mm

No. of Passages

2

007 Custom Rotary Union Defense

007 Custom Rotary Union Defense

Pressure

4,500 PSI [310 BAR]

Speed

10 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel, Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

3

008 Custom Rotary Union Offshore

008 Custom Rotary Union Offshore

Pressure

5,000 PSI [345 BAR]

Speed

5 RPM

Media Type

Mud, Other

Material

Carbon / Alloy Steel, Other

Through Bore

None

No. of Passages

1

009 Custom Rotary Union TMS

009 Custom Rotary Union TMS

Pressure

22,500 PSI [1551 BAR]

Speed

10 RPM

Media Type

Chemical

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

4

010 Custom Rotary Union Marine Hose Reel

010 Custom Rotary Union Marine Hose Reel

Pressure

3,000 PSI [207 BAR]

Speed

8 RPM

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

59.9 mm

No. of Passages

10

011 Custom Rotary Union Offshore Hose Reel

011 Custom Rotary Union Offshore Hose Reel

Pressure

22,500 PSI [1551 BAR]

Speed

7 RPM

Media Type

Chemical

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

16

012 Custom Rotary Union Mobile Crane

012 Custom Rotary Union Mobile Crane

Pressure

145 PSI [10 BAR], 4,061 PSI [280 BAR]

Speed

1 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

8

013 Custom Rotary Union Top Drive Pipe Handler

013 Custom Rotary Union Top Drive Pipe Handler

Pressure

3,000 PSI [207 BAR]

Speed

7 RPM

Media Type

Gas, Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

323.1 mm

No. of Passages

2-24

014 Custom Rotary Union

014 Custom Rotary Union

Pressure

15,000 PSI [1034 BAR]

Speed

3 RPM

Media Type

Mud

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

015 Custom Rotary Union Coiled Tubing

015 Custom Rotary Union Coiled Tubing

Pressure

15,000 PSI [1034 BAR]

Speed

11 RPM

Media Type

Mud

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

016 Custom Rotary Union Crane

016 Custom Rotary Union Crane

Pressure

200 PSI [14 BAR], 4,000 PSI [276 BAR]

Speed

1 RPM

Media Type

Other

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

017 Custom Rotary Union

017 Custom Rotary Union

Pressure

15,000 PSI [1034 BAR]

Speed

10 RPM

Media Type

Mud

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

018 Custom Rotary Union Wind Turbine

018 Custom Rotary Union Wind Turbine

Pressure

5,100 PSI [352 BAR]

Speed

50 RPM

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

019 Custom Rotary Union Rotary Filling

019 Custom Rotary Union Rotary Filling

Pressure

110 PSI [8 BAR], Vacuum

Speed

25 RPM

Media Type

Gas, Other

Material

Stainless Steel

Through Bore

19.1 mm

No. of Passages

4

020 Custom Rotary Union

020 Custom Rotary Union

Pressure

-

Speed

-

Media Type

-

Material

Stainless Steel

Through Bore

-

No. of Passages

-

021 Custom Rotary Union

021 Custom Rotary Union

Pressure

6,000 PSI [414 BAR]

Speed

30 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

12.7 mm

No. of Passages

4

022 Custom Rotary Union

022 Custom Rotary Union

Pressure

5,000 PSI [345 BAR]

Speed

5 RPM

Media Type

Gas, Oil, Water

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

023 Custom Rotary Union

023 Custom Rotary Union

Pressure

7,500 PSI [517 BAR]

Speed

N/A

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

024 Custom Rotary Union

024 Custom Rotary Union

Pressure

7,500 PSI [517 BAR]

Speed

2.5 RPM

Media Type

Mud

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

025 Custom Rotary Union

025 Custom Rotary Union

Pressure

15,000 PSI [1034 BAR]

Speed

N/A

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

026 Custom Rotary Union

026 Custom Rotary Union

Pressure

160 PSI [11 BAR]

Speed

1 RPM

Media Type

Gas

Material

Stainless Steel

Through Bore

196.9 mm

No. of Passages

1

027 Custom Rotary Union

027 Custom Rotary Union

Pressure

6,500 PSI [448 BAR]

Speed

N/A

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2-24

028 Custom Rotary Union

028 Custom Rotary Union

Pressure

3,000 PSI [207 BAR]

Speed

160 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

029 Custom Rotary Union

029 Custom Rotary Union

Pressure

700 PSI [48 BAR]

Speed

325 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

10.3 mm

No. of Passages

2

030 Custom Rotary Union

030 Custom Rotary Union

Pressure

3,625 PSI [250 BAR]

Speed

<1 RPM

Media Type

Steam

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

031 Custom Rotary Union

031 Custom Rotary Union

Pressure

1 PSI [0 BAR]

Speed

5 RPM

Media Type

Gas

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

2

032 Custom Rotary Union

032 Custom Rotary Union

Pressure

4,350 PSI [300 BAR], 725 PSI [50 BAR]

Speed

18 RPM

Media Type

Oil

Material

Carbon / Alloy Steel

Through Bore

15.5 mm

No. of Passages

2

033 Custom Rotary Union

033 Custom Rotary Union

Pressure

330 PSI [23 BAR]

Speed

60 RPM

Media Type

Coolant

Material

Aluminum

Through Bore

55.6 mm

No. of Passages

2

034 Custom Rotary Union

034 Custom Rotary Union

Pressure

200 PSI [14 BAR]

Speed

60 RPM

Media Type

Chemical

Material

Aluminum

Through Bore

25.4 mm

No. of Passages

2

035 Custom Rotary Union

035 Custom Rotary Union

Pressure

< 345 Bar

Speed

< 50 rpm

Media Type

Other

Material

Carbon steel

Through Bore

25.4 mm

No. of Passages

3

037 Custom Rotary Union

037 Custom Rotary Union

Pressure

4,500 PSI [310 BAR]

Speed

< 50 rpm

Media Type

Oil

Material

Stainless Steel

Through Bore

No

No. of Passages

1

ProductPressureSpeedMedia TypeMaterialThrough BoreNo. of PassagesPDF
001 Alternative Energy Rotary Union < 352 Bar < 50 rpm Oil Stainless Steel None 2 icon
002 Food and Beverage Rotary Union 7 Bar, 10 Bar < 7 Rpm Gas Stainless Steel 12.7 mm 3 icon
003 Custom Rotary Union Aerospace 2,428 PSI [167 BAR] .033 RPM Chemical Stainless Steel 12.7 mm 2
004 Custom Rotary Union Aerospace 2,425 PSI [167 BAR] 0.022 RPM Chemical Stainless Steel None 2
005 Custom Rotary Union Aerospace 50 PSI [3 BAR] 1 RPM Other Stainless Steel None 1
006 Custom Rotary Union Food & Packaging 40 PSI [3 BAR] 50 RPM Food-Grade, Water, Other Stainless Steel 76.2 mm 2
007 Custom Rotary Union Defense 4,500 PSI [310 BAR] 10 RPM Oil Carbon / Alloy Steel, Stainless Steel None 3
008 Custom Rotary Union Offshore 5,000 PSI [345 BAR] 5 RPM Mud, Other Carbon / Alloy Steel, Other None 1
009 Custom Rotary Union TMS 22,500 PSI [1551 BAR] 10 RPM Chemical Stainless Steel None 4
010 Custom Rotary Union Marine Hose Reel 3,000 PSI [207 BAR] 8 RPM Oil Stainless Steel 59.9 mm 10
011 Custom Rotary Union Offshore Hose Reel 22,500 PSI [1551 BAR] 7 RPM Chemical Stainless Steel None 16
012 Custom Rotary Union Mobile Crane 145 PSI [10 BAR], 4,061 PSI [280 BAR] 1 RPM Oil Carbon / Alloy Steel None 8
013 Custom Rotary Union Top Drive Pipe Handler 3,000 PSI [207 BAR] 7 RPM Gas, Oil Carbon / Alloy Steel 323.1 mm 2-24
014 Custom Rotary Union 15,000 PSI [1034 BAR] 3 RPM Mud Carbon / Alloy Steel None 1
015 Custom Rotary Union Coiled Tubing 15,000 PSI [1034 BAR] 11 RPM Mud Carbon / Alloy Steel None 1
016 Custom Rotary Union Crane 200 PSI [14 BAR], 4,000 PSI [276 BAR] 1 RPM Other Carbon / Alloy Steel None 2
017 Custom Rotary Union 15,000 PSI [1034 BAR] 10 RPM Mud Carbon / Alloy Steel None 1
018 Custom Rotary Union Wind Turbine 5,100 PSI [352 BAR] 50 RPM Oil Stainless Steel None 2
019 Custom Rotary Union Rotary Filling 110 PSI [8 BAR], Vacuum 25 RPM Gas, Other Stainless Steel 19.1 mm 4
020 Custom Rotary Union - - - Stainless Steel - -
021 Custom Rotary Union 6,000 PSI [414 BAR] 30 RPM Oil Carbon / Alloy Steel 12.7 mm 4
022 Custom Rotary Union 5,000 PSI [345 BAR] 5 RPM Gas, Oil, Water Carbon / Alloy Steel None 1
023 Custom Rotary Union 7,500 PSI [517 BAR] N/A Oil Carbon / Alloy Steel None 1
024 Custom Rotary Union 7,500 PSI [517 BAR] 2.5 RPM Mud Stainless Steel None 1
025 Custom Rotary Union 15,000 PSI [1034 BAR] N/A Oil Stainless Steel None 1
026 Custom Rotary Union 160 PSI [11 BAR] 1 RPM Gas Stainless Steel 196.9 mm 1
027 Custom Rotary Union 6,500 PSI [448 BAR] N/A Oil Stainless Steel None 2-24
028 Custom Rotary Union 3,000 PSI [207 BAR] 160 RPM Oil Carbon / Alloy Steel None 1
029 Custom Rotary Union 700 PSI [48 BAR] 325 RPM Oil Carbon / Alloy Steel 10.3 mm 2
030 Custom Rotary Union 3,625 PSI [250 BAR] <1 RPM Steam Stainless Steel None 1
031 Custom Rotary Union 1 PSI [0 BAR] 5 RPM Gas Stainless Steel None 2
032 Custom Rotary Union 4,350 PSI [300 BAR], 725 PSI [50 BAR] 18 RPM Oil Carbon / Alloy Steel 15.5 mm 2
033 Custom Rotary Union 330 PSI [23 BAR] 60 RPM Coolant Aluminum 55.6 mm 2
034 Custom Rotary Union 200 PSI [14 BAR] 60 RPM Chemical Aluminum 25.4 mm 2
035 Custom Rotary Union < 345 Bar < 50 rpm Other Carbon steel 25.4 mm 3
037 Custom Rotary Union 4,500 PSI [310 BAR] < 50 rpm Oil Stainless Steel No 1

Modified Compact Slip Ring

001 Compact Slip Ring

001 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 95°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

48 VAC

Current

1A + 25A

No. of Rings

24-36

Diameter

32 mm

002 Compact Slip Ring

002 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

12-24

Diameter

-

003 Compact Slip Ring

003 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø3 mm

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

36-48

Diameter

-

004 Compact Slip Ring

004 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

005 Compact Slip Ring

005 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A + 6A

No. of Rings

12-24

Diameter

-

006 Compact Slip Ring

006 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

18-36

Diameter

-

009 Compact Slip Ring

009 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

36

Diameter

-

010 Compact Slip Ring

010 Compact Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

36

Diameter

-

011 Compact Slip Ring

011 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 95°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

120 VAC

Current

2A

No. of Rings

6-12

Diameter

-

012 Compact Slip Ring

012 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 95°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

48 VAC

Current

2A

No. of Rings

3-6

Diameter

-

013 Compact Slip Ring

013 Compact Slip Ring

Temp. Range

-5°C to 500°C

Max. Operating Speed

1600 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

300 VAC

Current

1 A

No. of Rings

4-6

Diameter

-

014 Compact Slip Ring

014 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

12A

No. of Rings

4

Diameter

-

015 Compact Slip Ring

015 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

220 VAC

Current

2A

No. of Rings

20

Diameter

-

016 Compact Slip Ring

016 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

220 VAC

Current

2A + 15A

No. of Rings

24

Diameter

-

017 Compact Slip Ring

017 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

230VAC

Current

2A

No. of Rings

30

Diameter

25 mm

018 Compact Slip Ring

018 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

230VAC

Current

2A

No. of Rings

26

Diameter

25 mm

019 Compact Slip Ring

019 Compact Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

230VAC

Current

2A

No. of Rings

6

Diameter

12 mm

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
001 Compact Slip Ring -20°C to 95°C 250 rpm None 48 VAC 1A + 25A 24-36 32 mm
002 Compact Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 2A 12-24 -
003 Compact Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm Ø3 mm 240 VAC 2A 36-48 -
004 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A + 10A 24-36 -
005 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A + 6A 12-24 -
006 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A + 10A 18-36 -
009 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A 36 -
010 Compact Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm None 240 VAC 2A 36 -
011 Compact Slip Ring -20°C to 95°C 250 rpm None 120 VAC 2A 6-12 -
012 Compact Slip Ring -20°C to 95°C 250 rpm None 48 VAC 2A 3-6 -
013 Compact Slip Ring -5°C to 500°C 1600 rpm None 300 VAC 1 A 4-6 -
014 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 12A 4 -
015 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 220 VAC 2A 20 -
016 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 220 VAC 2A + 15A 24 -
017 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 230VAC 2A 30 25 mm
018 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 230VAC 2A 26 25 mm
019 Compact Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 230VAC 2A 6 12 mm

Custom Fiber Optical Rotary Joint

001 Custom FORJ (2-8 channels)

001 Custom FORJ (2-8 channels)

Fiber type

SM or MM w/3 mm jacket, 1 m (Kevlar/PVC or armor)

Wavelength Length

1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM

Insertion Loss

<5 dB

Connector

FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs

Temperature

Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C

IP-Rating

Up to IP 65

002 Custom FORJ (Single Mode)

002 Custom FORJ (Single Mode)

Fiber type

Single Mode & Multi Mode

Wavelength Length

1310/850 nm or 1310/1550 nm

Insertion Loss

<5 dB (typical: 2-3 dB)

Connector

ST Bulkhead

Temperature

-20 to 65°C

IP-Rating

Submerged

ProductFiber typeWavelength LengthInsertion LossConnectorTemperatureIP-RatingPDF
001 Custom FORJ (2-8 channels) SM or MM w/3 mm jacket, 1 m (Kevlar/PVC or armor) 1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM <5 dB FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C Up to IP 65
002 Custom FORJ (Single Mode) Single Mode & Multi Mode 1310/850 nm or 1310/1550 nm <5 dB (typical: 2-3 dB) ST Bulkhead -20 to 65°C Submerged

Custom

001 Custom Slip Ring

001 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

1000 rpm

Hollow Shaft

Ø20-50 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 15A

No. of Rings

6-48

Diameter

-

002 Custom Slip Ring

002 Custom Slip Ring

Temp. Range

-10°C to 100°C

Max. Operating Speed

200 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

480 VAC

Current

2A + 30A

No. of Rings

50-200

Diameter

-

003 Custom Slip Ring

003 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

60 rpm

Hollow Shaft

Ø20-30 mm

Voltage

380 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

30-60

Diameter

-

004 Custom Slip Ring

004 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

20 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 50A

No. of Rings

120-200

Diameter

-

005 Custom Slip Ring

005 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

100 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

70-96

Diameter

-

006 Custom Slip Ring

006 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

2A + 30A

No. of Rings

60

Diameter

-

007 Custom Slip Ring

007 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

200 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

6A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

008 Custom Slip Ring

008 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

18-24

Diameter

-

009 Custom Slip Ring

009 Custom Slip Ring

Temp. Range

-55°C to 95°C

Max. Operating Speed

200 rpm

Hollow Shaft

Ø10 mm

Voltage

400 VAC

Current

1A + 30A

No. of Rings

46-60

Diameter

-

010 Custom Slip Ring

010 Custom Slip Ring

Temp. Range

-55°C to 95°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

Ø10 mm

Voltage

1000 VAC

Current

1A + 50A

No. of Rings

190-240

Diameter

-

011 Custom Slip Ring

011 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

80A + 10A

No. of Rings

-

Diameter

-

012 Custom Slip Ring

012 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

80A + 10A

No. of Rings

-

Diameter

-

013 Custom Slip Ring

013 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

80A + 10A

No. of Rings

-

Diameter

-

014 Custom Slip Ring

014 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

Ø180 mm

Voltage

690 VAC

Current

40A

No. of Rings

29

Diameter

-

015 Custom Slip Ring

015 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to +65°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

Ø400 mm

Voltage

400 VAC

Current

40A

No. of Rings

29

Diameter

-

016 Custom Slip Ring

016 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

690 VAC

Current

300A

No. of Rings

95

Diameter

-

017 Custom Slip Ring

017 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

690 VAC

Current

600A

No. of Rings

155

Diameter

-

019 Custom Slip Ring

019 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-10 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

60 VAC

Current

5A

No. of Rings

48

Diameter

-

020 Custom Slip Ring

020 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-20 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

220 VAC

Current

2x20A + 2x16,5A

No. of Rings

-

Diameter

-

021 Custom MIL Slip Ring

021 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

022 Custom MIL Slip Ring

022 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

023 Custom MIL Slip Ring

023 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

024 Custom MIL Slip Ring

024 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

025 Custom MIL Slip Ring

025 Custom MIL Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

026 Custom Slip Ring

026 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

8x40A + 16x20A + 16x2A + 2xEthernet

No. of Rings

52

Diameter

-

027 Custom Slip Ring

027 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

4x70A + 4x10A + 2xEthernet

No. of Rings

16

Diameter

-

028 Custom Slip Ring

028 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

60 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

70A

No. of Rings

1-x

Diameter

-

029 Custom Slip Ring

029 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-10 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

380 VAC

Current

50A

No. of Rings

1-x

Diameter

-

030 Custom Slip Ring

030 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

20 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

100A

No. of Rings

1-x

Diameter

-

031 Custom Slip Ring

031 Custom Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

20 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

1000V

No. of Rings

1-x

Diameter

-

032 Custom Slip Ring

032 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

Ø30 mm

Voltage

600 VAC

Current

60A

No. of Rings

1-xxx

Diameter

-

033 Custom Slip Ring

033 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

220 VAC

Current

12A

No. of Rings

16

Diameter

-

034 Custom Slip Ring

034 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1500 VAC

Current

10A

No. of Rings

4

Diameter

-

035 Custom Slip Ring

035 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Encoder going through

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

12

Diameter

22 mm

036 Custom Slip Ring

036 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Encoder going through

Voltage

240 VAC

Current

2A

No. of Rings

12

Diameter

22 mm

037 Custom Slip Ring

037 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

10A + 2A + Video

No. of Rings

24-36

Diameter

22 mm

038 Custom Slip Ring

038 Custom Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

240 VAC

Current

10A + 2A + Video

No. of Rings

24-36

Diameter

32 mm

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
001 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 1000 rpm Ø20-50 mm 600 VAC 2A + 15A 6-48 -
002 Custom Slip Ring -10°C to 100°C 200 rpm None 480 VAC 2A + 30A 50-200 -
003 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 60 rpm Ø20-30 mm 380 VAC 2A + 20 A 30-60 -
004 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 20 rpm None 1000 VAC 2A + 50A 120-200 -
005 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 100 rpm None 100 VAC 2A + 20 A 70-96 -
006 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 100 rpm None 600 VAC 2A + 30A 60 -
007 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 200 rpm None 240 VAC 6A 24-36 -
008 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 100 rpm None 240 VAC 2A 18-24 -
009 Custom Slip Ring -55°C to 95°C 200 rpm Ø10 mm 400 VAC 1A + 30A 46-60 -
010 Custom Slip Ring -55°C to 95°C 100 rpm Ø10 mm 1000 VAC 1A + 50A 190-240 -
011 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 400 VAC 80A + 10A - -
012 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 400 VAC 80A + 10A - -
013 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 400 VAC 80A + 10A - -
014 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm Ø180 mm 690 VAC 40A 29 -
015 Custom Slip Ring -40°C to +65°C 0-5 rpm Ø400 mm 400 VAC 40A 29 -
016 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm None 690 VAC 300A 95 -
017 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm None 690 VAC 600A 155 -
019 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-10 rpm None 60 VAC 5A 48 -
020 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 0-20 rpm None 220 VAC 2x20A + 2x16,5A - -
021 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
022 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
023 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
024 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
025 Custom MIL Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
026 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 600 VAC 8x40A + 16x20A + 16x2A + 2xEthernet 52 -
027 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) None 600 VAC 4x70A + 4x10A + 2xEthernet 16 -
028 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 60 rpm None 600 VAC 70A 1-x -
029 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 0-10 rpm None 380 VAC 50A 1-x -
030 Custom Slip Ring -40°C to 80°C 20 rpm, higher on request (Maximum) None 1000 VAC 100A 1-x -
031 Custom Slip Ring -40°C to 85°C 20 rpm, higher on request (Maximum) None 600 VAC 1000V 1-x -
032 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) Ø30 mm 600 VAC 60A 1-xxx -
033 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 220 VAC 12A 16 -
034 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 1500 VAC 10A 4 -
035 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Encoder going through 240 VAC 2A 12 22 mm
036 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Encoder going through 240 VAC 2A 12 22 mm
037 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 10A + 2A + Video 24-36 22 mm
038 Custom Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 240 VAC 10A + 2A + Video 24-36 32 mm

EX Slip Rings

001 EX Slip Ring

001 EX Slip Ring

Temp. Range

-

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø100 mm

Voltage

2500 VAC

Current

5000 A

No. of Rings

3

Diameter

-

002 EX Slip Ring

002 EX Slip Ring

Temp. Range

-

Max. Operating Speed

600 rpm

Hollow Shaft

Ø0-800 mm

Voltage

2500 VAC

Current

1000A

No. of Rings

3

Diameter

-

TX4700x1

TX4700x1

Temp. Range

-20°C to +40°C (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

100 rpm (higher on request)

Hollow Shaft

None

Voltage

1500 VAC/1800 VAC

Current

8A x 6A

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4700x2

TX4700x2

Temp. Range

-20°C to +40°C (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

100 rpm (higher on request)

Hollow Shaft

None

Voltage

1500 VAC/1800 VAC

Current

3A x 6A

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4717 Series Slip Ring Collector

TX4717 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

20 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

770V ac (Maximum)

Current

1166 Amps excluding earths and neutrals (Maximum Throughput)

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4726/7/8 Series Slip Ring Collector

TX4726/7/8 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

40 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

Up to 6.3kV (Maximum)

Current

800 Amps/Ring (Maximum)

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4740 Series Slip Ring Collector

TX4740 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

4.5kV (Maximum)

Current

Max 40 Amps per ring (can be paralleled). Up to 136 rings subject to total throughput of 550 Amps excluding earths, screens and neutrals (Maximum throughput)

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4741 Series Slip Ring Collector

TX4741 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

4.5kV (Maximum)

Current

Max 40 Amps per ring (can be paralleled). Up to 136 rings subject to total throughput of 400 Amps excluding earths, screens and neutrals (Maximum throughput)

No. of Rings

-

Diameter

-

TX4891 Series Slip Ring Collector

TX4891 Series Slip Ring Collector

Temp. Range

-20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.)

Max. Operating Speed

40 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

None

Voltage

6600V ac, higher on request (Maximum)

Current

300 amps/ring, higher on request (Maximum)

No. of Rings

1-200

Diameter

-

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
001 EX Slip Ring - 100 rpm Up to Ø100 mm 2500 VAC 5000 A 3 -
002 EX Slip Ring - 600 rpm Ø0-800 mm 2500 VAC 1000A 3 -
TX4700x1 -20°C to +40°C (Ambient Temp.) 100 rpm (higher on request) None 1500 VAC/1800 VAC 8A x 6A - - icon
TX4700x2 -20°C to +40°C (Ambient Temp.) 100 rpm (higher on request) None 1500 VAC/1800 VAC 3A x 6A - - icon
TX4717 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C (Ambient Temp.) 20 rpm, higher on request (Maximum) None 770V ac (Maximum) 1166 Amps excluding earths and neutrals (Maximum Throughput) - - icon
TX4726/7/8 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C (Ambient Temp.) 40 rpm, higher on request (Maximum) Up to Ø220 mm Up to 6.3kV (Maximum) 800 Amps/Ring (Maximum) - - icon
TX4740 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.) 50 rpm, higher on request (Maximum) None 4.5kV (Maximum) Max 40 Amps per ring (can be paralleled). Up to 136 rings subject to total throughput of 550 Amps excluding earths, screens and neutrals (Maximum throughput) - - icon
TX4741 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.) 50 rpm, higher on request (Maximum) None 4.5kV (Maximum) Max 40 Amps per ring (can be paralleled). Up to 136 rings subject to total throughput of 400 Amps excluding earths, screens and neutrals (Maximum throughput) - - icon
TX4891 Series Slip Ring Collector -20°C to +40°C, other temperature ranges available (Ambient Temp.) 40 rpm, higher on request (Maximum) None 6600V ac, higher on request (Maximum) 300 amps/ring, higher on request (Maximum) 1-200 - icon

Standard Rotary Unions

001 LT Serie Rotary Unions

001 LT Serie Rotary Unions

Pressure

< 40 Bar

Speed

< 500 rpm

Media Type

Air/Gas

Material

Aluminium (Nickel shaft)

Through Bore

Yes

No. of Passages

2-24

002 SE Serie Rotary Unions

002 SE Serie Rotary Unions

Pressure

< 515 Bar

Speed

< 300 rpm

Media Type

Coolant, Gases, Oil, Steam and Water

Material

Carbon steel

Through Bore

Yes

No. of Passages

2-24

003 GP(S) Serie Rotary Unions

003 GP(S) Serie Rotary Unions

Pressure

< 515 Bar

Speed

< 500 rpm

Media Type

Air/Gas, Coolant, Oil/Hydraulic, Water/Glycol

Material

Carbon steel or Stainless steel

Through Bore

Yes

No. of Passages

2-12

004 SCS Serie Rotary Unions

004 SCS Serie Rotary Unions

Pressure

< 15 Bar

Speed

< 75 rpm

Media Type

Air/Gas, Chemical, DI/Tap Water, Food-Grade, Water/Glycol

Material

Stainless Steel

Through Bore

None

No. of Passages

1

005 HVH Serie Rotary Unions

005 HVH Serie Rotary Unions

Pressure

< 345 Bar

Speed

< 50 rpm

Media Type

Air/Gas, Coolant, Oil/Hydraulic, Water/Glycol

Material

Nitride plating Alloy steel

Through Bore

Yes

No. of Passages

3-8

006 HPS Serie Rotary Unions

006 HPS Serie Rotary Unions

Pressure

< 1375 Bar

Speed

< 50 rpm

Media Type

Oil/Hydraulic, Water/Glycol

Material

Stainless Steel

Through Bore

No

No. of Passages

2-24

007 SPS Serie Rotary Union

007 SPS Serie Rotary Union

Pressure

< 40 Bar

Speed

< 500 rpm

Media Type

Air/Gas

Material

Aluminium (Stainless steel shaft)

Through Bore

No

No. of Passages

1

ProductPressureSpeedMedia TypeMaterialThrough BoreNo. of PassagesPDF
001 LT Serie Rotary Unions < 40 Bar < 500 rpm Air/Gas Aluminium (Nickel shaft) Yes 2-24 icon
002 SE Serie Rotary Unions < 515 Bar < 300 rpm Coolant, Gases, Oil, Steam and Water Carbon steel Yes 2-24 icon
003 GP(S) Serie Rotary Unions < 515 Bar < 500 rpm Air/Gas, Coolant, Oil/Hydraulic, Water/Glycol Carbon steel or Stainless steel Yes 2-12 icon
004 SCS Serie Rotary Unions < 15 Bar < 75 rpm Air/Gas, Chemical, DI/Tap Water, Food-Grade, Water/Glycol Stainless Steel None 1 icon
005 HVH Serie Rotary Unions < 345 Bar < 50 rpm Air/Gas, Coolant, Oil/Hydraulic, Water/Glycol Nitride plating Alloy steel Yes 3-8 icon
006 HPS Serie Rotary Unions < 1375 Bar < 50 rpm Oil/Hydraulic, Water/Glycol Stainless Steel No 2-24 icon
007 SPS Serie Rotary Union < 40 Bar < 500 rpm Air/Gas Aluminium (Stainless steel shaft) No 1

Multi Channel

001 MJ2 Series (up to 2 channels)

001 MJ2 Series (up to 2 channels)

Fiber type

MM w/3 mm cable (Kevlar lined) or armor

Wavelength Length

1310/850 nm or 1310/1550 nm

Insertion Loss

<4 dB/channel 1, <6 dB/channel 2(Premium: <4 dB)

Connector

FC, SC, ST, SMA, or LC

Temperature

Working: -40 to 72°C; Storage: -45 to 75°C

IP-Rating

IP 60 (optional IP65)

002 PJ2 series (up to 2 channels)

002 PJ2 series (up to 2 channels)

Fiber type

PMMA step index, 1 mm core/2 mm jacket

Wavelength Length

650 nm

Insertion Loss

<7 dB/channel 1, <10 dB/channel 2(premium: <7 dB)

Connector

FC/PC/Pigtail

Temperature

-20 to 65°C

IP-Rating

IP68

003 ZJn series (up to 4 channels)

003 ZJn series (up to 4 channels)

Fiber type

SM or MM w/3 mm jacket (Kevlar/PVC or armor)

Wavelength Length

1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM

Insertion Loss

<5 dB (typical: 2-3 dB)

Connector

FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs

Temperature

Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C

IP-Rating

IP60 (ZJn); IP65 (ZJnL)

004 MXn series (up to 7 channels)

004 MXn series (up to 7 channels)

Fiber type

SM or MM w/3 mm jacket (Kevlar/PVC or armor)

Wavelength Length

1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM

Insertion Loss

<5 dB (typical: 2-3 dB)

Connector

FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs

Temperature

Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C

IP-Rating

Up to IP 65

005 JXn series (up to 19 channels)

005 JXn series (up to 19 channels)

Fiber type

SM or MM w/3 mm jacket, 1 m (Kevlar/PVC or armor)

Wavelength Length

1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM

Insertion Loss

<5 dB (typical: 2-3 dB)

Connector

FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs

Temperature

Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C

IP-Rating

Up to IP 65

006 MRn series (up to 50 channels)

006 MRn series (up to 50 channels)

Fiber type

SM or MM w/3 mm jacket, 1 m (Kevlar/PVC or armor)

Wavelength Length

1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM

Insertion Loss

<6 dB (typical: 2-3 dB)

Connector

FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs

Temperature

Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C

IP-Rating

Up to IP 65

ProductFiber typeWavelength LengthInsertion LossConnectorTemperatureIP-RatingPDF
001 MJ2 Series (up to 2 channels) MM w/3 mm cable (Kevlar lined) or armor 1310/850 nm or 1310/1550 nm <4 dB/channel 1, <6 dB/channel 2(Premium: <4 dB) FC, SC, ST, SMA, or LC Working: -40 to 72°C; Storage: -45 to 75°C IP 60 (optional IP65)
002 PJ2 series (up to 2 channels) PMMA step index, 1 mm core/2 mm jacket 650 nm <7 dB/channel 1, <10 dB/channel 2(premium: <7 dB) FC/PC/Pigtail -20 to 65°C IP68
003 ZJn series (up to 4 channels) SM or MM w/3 mm jacket (Kevlar/PVC or armor) 1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM <5 dB (typical: 2-3 dB) FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C IP60 (ZJn); IP65 (ZJnL)
004 MXn series (up to 7 channels) SM or MM w/3 mm jacket (Kevlar/PVC or armor) 1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM <5 dB (typical: 2-3 dB) FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C Up to IP 65
005 JXn series (up to 19 channels) SM or MM w/3 mm jacket, 1 m (Kevlar/PVC or armor) 1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM <5 dB (typical: 2-3 dB) FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C Up to IP 65
006 MRn series (up to 50 channels) SM or MM w/3 mm jacket, 1 m (Kevlar/PVC or armor) 1270-1610 nm for SM; 850 and 1310 nm for MM <6 dB (typical: 2-3 dB) FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C Up to IP 65

Single Channel

001 R Series (Single-Channel)

001 R Series (Single-Channel)

Fiber type

SM/MM, 3 mm Kevlar/PVC or 2.9 mm armor

Wavelength Length

650-1650 nm

Insertion Loss

<2 dB/RPT&RPTA; <3 dB/RFC; <3 dB/RST

Connector

FC, SC, ST, SMA, or LC (PC and APC)

Temperature

Working: -40 to 85°C; Storage: -50 to 85°C

IP-Rating

IP 68 for all models

002 MicroJx Series (Miniature FORJ)

002 MicroJx Series (Miniature FORJ)

Fiber type

Single or multimode w/3 mm jacket (Kevlar/PVC)

Wavelength Length

650-1650 nm

Insertion Loss

<2 dB (typical: <0.5 dB)

Connector

FC, SC, ST, SMA, or LC (and APC finishes)

Temperature

Working: -40 to 85°C; Storage: -50 to 85°C

IP-Rating

IP 68 for all models

003 RFCX Series

003 RFCX Series

Fiber type

Singlemode or multimode

Wavelength Length

650-1650 nm

Insertion Loss

<3 dB

Connector

FC/PC

Temperature

Working: -40 to 85°C; Storage: -50 to 85°C

IP-Rating

IP68

004 RPC series (Single-channel)

004 RPC series (Single-channel)

Fiber type

SM or MM, 2.9 mm armored jacket (SS)

Wavelength Length

650-1650 nm

Insertion Loss

<2 dB

Connector

FC, ST, and SC (APC finishes also available)

Temperature

Working: -40 to 85°C; Storage: -50 to 85°C

IP-Rating

None (Shock & Vibration: Telcordia GR1221CORE)

005 MJP Series (Single-channel)

005 MJP Series (Single-channel)

Fiber type

Singlemode or multimode

Wavelength Length

1310, 1550 nm, or both (850, 1310 nm, or both)

Insertion Loss

<2 dB (typical: <1 dB)

Connector

FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs

Temperature

Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C

IP-Rating

IP 50

ProductFiber typeWavelength LengthInsertion LossConnectorTemperatureIP-RatingPDF
001 R Series (Single-Channel) SM/MM, 3 mm Kevlar/PVC or 2.9 mm armor 650-1650 nm <2 dB/RPT&RPTA; <3 dB/RFC; <3 dB/RST FC, SC, ST, SMA, or LC (PC and APC) Working: -40 to 85°C; Storage: -50 to 85°C IP 68 for all models
002 MicroJx Series (Miniature FORJ) Single or multimode w/3 mm jacket (Kevlar/PVC) 650-1650 nm <2 dB (typical: <0.5 dB) FC, SC, ST, SMA, or LC (and APC finishes) Working: -40 to 85°C; Storage: -50 to 85°C IP 68 for all models
003 RFCX Series Singlemode or multimode 650-1650 nm <3 dB FC/PC Working: -40 to 85°C; Storage: -50 to 85°C IP68
004 RPC series (Single-channel) SM or MM, 2.9 mm armored jacket (SS) 650-1650 nm <2 dB FC, ST, and SC (APC finishes also available) Working: -40 to 85°C; Storage: -50 to 85°C None (Shock & Vibration: Telcordia GR1221CORE)
005 MJP Series (Single-channel) Singlemode or multimode 1310, 1550 nm, or both (850, 1310 nm, or both) <2 dB (typical: <1 dB) FC, SC, ST, SMA, LC or /APCs Working: -20 to 65°C; Storage: -25 to 75°C IP 50

Modified Through Bore Slip Ring

001 Through Bore Slip Ring

001 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø40 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

36-72

Diameter

-

002 Through Bore Slip Ring

002 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 85°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø10 mm

Voltage

480 VAC

Current

10A

No. of Rings

6-24

Diameter

-

003 Through Bore Slip Ring

003 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

40 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø220 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

-

Diameter

-

004 Through Bore Slip Ring

004 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø12 mm

Voltage

380 VAC

Current

5A + 10A

No. of Rings

6-12

Diameter

-

006 Through Bore Slip Ring

006 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø40 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 20 A

No. of Rings

36-48

Diameter

-

008 Through Bore Slip Ring

008 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-40°C to +65°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

Ø150-200 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

24-48

Diameter

-

009 Through Bore Slip Ring

009 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø50-70 mm

Voltage

600 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

24-48

Diameter

-

010 Through Bore Slip Ring

010 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

0°C to 150°C

Max. Operating Speed

1000 rpm

Hollow Shaft

Ø40 mm

Voltage

600 VAC

Current

10A

No. of Rings

12-24

Diameter

-

011 Through Bore Slip Ring

011 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

Ø170 mm

Voltage

690 VAC

Current

40A

No. of Rings

22

Diameter

-

012 Through Bore Slip Ring

012 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

0-5 rpm

Hollow Shaft

Ø170 mm

Voltage

690 VAC

Current

40A

No. of Rings

22

Diameter

-

014 Through Bore

014 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

50 rpm, higher on request (Maximum)

Hollow Shaft

Ø12,7 mm

Voltage

60 VAC

Current

5A

No. of Rings

43

Diameter

-

015 Through Bore

015 Through Bore

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

Ø38 mm

Voltage

600 VAC

Current

4x20A + Profinet

No. of Rings

10

Diameter

-

016 Through Bore Slip Ring

016 Through Bore Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

400 rpm

Hollow Shaft

Up to Ø100 mm

Voltage

400 VAC

Current

60A

No. of Rings

24

Diameter

-

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
001 Through Bore Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm Ø40 mm 600 VAC 2A + 10A 36-72 -
002 Through Bore Slip Ring -40°C to 85°C 250 rpm Ø10 mm 480 VAC 10A 6-24 -
003 Through Bore Slip Ring -40°C to 80°C 40 rpm Up to Ø220 mm 1000 VAC 2A + 20 A - -
004 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Ø12 mm 380 VAC 5A + 10A 6-12 -
006 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Ø40 mm 600 VAC 2A + 20 A 36-48 -
008 Through Bore Slip Ring -40°C to +65°C 100 rpm Ø150-200 mm 600 VAC 2A + 10A 24-48 -
009 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm Ø50-70 mm 600 VAC 2A + 10A 24-48 -
010 Through Bore Slip Ring 0°C to 150°C 1000 rpm Ø40 mm 600 VAC 10A 12-24 -
011 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm Ø170 mm 690 VAC 40A 22 -
012 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 0-5 rpm Ø170 mm 690 VAC 40A 22 -
014 Through Bore -20°C to 80°C 50 rpm, higher on request (Maximum) Ø12,7 mm 60 VAC 5A 43 -
015 Through Bore -20°C to 80°C 250 rpm Ø38 mm 600 VAC 4x20A + Profinet 10 -
016 Through Bore Slip Ring -20°C to 80°C 400 rpm Up to Ø100 mm 400 VAC 60A 24 -

Modular Slip Ring

002 Modular Slip Ring

002 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

Ø30 mm

Voltage

1000 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

56-72

Diameter

-

003 Modular Slip Ring

003 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1500 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

56-72

Diameter

-

004 Modular Slip Ring

004 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

10A

No. of Rings

12-24

Diameter

-

005 Modular Slip Ring

005 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

006 Modular Slip Ring

006 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

2A + 10A

No. of Rings

6-12

Diameter

-

007 Modular Slip Ring

007 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

2A + 5A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

008 Modular Slip Ring

008 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

10A

No. of Rings

24-36

Diameter

-

009 Modular Slip Ring

009 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

5A + 10A

No. of Rings

18-36

Diameter

-

010 Modular Slip Ring

010 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

10A + 20A

No. of Rings

6-24

Diameter

-

011 Modular Slip Ring

011 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

250 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

600 VAC

Current

2A + 5A

No. of Rings

48-56

Diameter

-

012 Modular Slip Ring

012 Modular Slip Ring

Temp. Range

-40°C to 80°C

Max. Operating Speed

400 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

1000 VAC

Current

10A

No. of Rings

12

Diameter

-

013 Modular Slip Ring

013 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

10A

No. of Rings

18-24

Diameter

-

014 Modular Slip Ring

014 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

400 VAC

Current

10A

No. of Rings

24

Diameter

-

015 Modular Slip Ring

015 Modular Slip Ring

Temp. Range

-20°C to 80°C

Max. Operating Speed

100 rpm

Hollow Shaft

None

Voltage

24VAC

Current

3x10A + 1GB Ethernet

No. of Rings

13

Diameter

-

ProductTemp. RangeMax. Operating SpeedHollow ShaftVoltageCurrentNo. of RingsDiameterPDF
002 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm Ø30 mm 1000 VAC 2A + 10A 56-72 -
003 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 100 rpm None 1500 VAC 2A + 10A 56-72 -
004 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 100 rpm None 1000 VAC 10A 12-24 -
005 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 600 VAC 2A + 10A 24-36 -
006 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 400 VAC 2A + 10A 6-12 -
007 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm None 600 VAC 2A + 5A 24-36 -
008 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 1000 VAC 10A 24-36 -
009 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm None 600 VAC 5A + 10A 18-36 -
010 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 250 rpm None 1000 VAC 10A + 20A 6-24 -
011 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 250 rpm None 600 VAC 2A + 5A 48-56 -
012 Modular Slip Ring -40°C to 80°C 400 rpm None 1000 VAC 10A 12 -
013 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 400 VAC 10A 18-24 -
014 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 400 VAC 10A 24 -
015 Modular Slip Ring -20°C to 80°C 100 rpm None 24VAC 3x10A + 1GB Ethernet 13 -

Image Intensifier Tubes

4G Image Intensifier Tube

4G Image Intensifier Tube

MTTF

15 000 h

Intensification (2×10-5 lx)

50 000/pi cd/m2/lx

Signal > Noise ratio (at 108µlx)

28

Resolution

72 lp/mm

Sensitivity (at 2850K)

800 µA/lm

XD-4™ Image Intensifier Tube

XD-4™ Image Intensifier Tube

MTTF

10 000 h

Intensification (2×10-5 lx)

10 000 cd/m2/lx

Signal > Noise ratio (at 108µlx)

23

Resolution

64 lp/mm

Sensitivity (at 2850K)

700 µA/lm

XR5™ Image Intensifier Tube

XR5™ Image Intensifier Tube

MTTF

15 000 h

Intensification (2×10-5 lx)

50 000/pi cd/m2/lx

Signal > Noise ratio (at 108µlx)

28

Resolution

72 lp/mm

Sensitivity (at 2850K)

800 µA/lm

ProductMTTFIntensification (2×10-5 lx)Signal > Noise ratio (at 108µlx)ResolutionSensitivity (at 2850K)PDF
4G Image Intensifier Tube 15 000 h 50 000/pi cd/m2/lx 28 72 lp/mm 800 µA/lm icon
XD-4™ Image Intensifier Tube 10 000 h 10 000 cd/m2/lx 23 64 lp/mm 700 µA/lm icon
XR5™ Image Intensifier Tube 15 000 h 50 000/pi cd/m2/lx 28 72 lp/mm 800 µA/lm icon

Tactical Grade Accelerometers

AI-Q-00550

AI-Q-00550

Axis Misalignment

≤1,500 μrad

Input Range

±80 g

Intrinsic Noise

≤1,500 μg RMS (500-10 kHz)

Operating Temp.

-55 to +105°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

250

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-00710

AI-Q-00710

Axis Misalignment

<2000 µrad

Input Range

±30 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +96°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

25g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-01410

AI-Q-01410

Axis Misalignment

<7000 µrad

Input Range

±60 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

20g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

ProductAxis MisalignmentInput RangeIntrinsic NoiseOperating Temp.ShockVibration Peak SineInput VoltagePDF
AI-Q-00550 ≤1,500 μrad ±80 g ≤1,500 μg RMS (500-10 kHz) -55 to +105°C 250 g 250 ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-00710 <2000 µrad ±30 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +96°C 250 g 25g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-01410 <7000 µrad ±60 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 250 g 20g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon

Navigation Grade Accelerometers

AI-Q-02010

AI-Q-02010

Axis Misalignment

<2000 µrad

Input Range

±60 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-02020

AI-Q-02020

Axis Misalignment

<2000 µrad

Input Range

±60 g

Intrinsic Noise

<70 µg RMS (10-500 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-02030

AI-Q-02030

Axis Misalignment

<2000 µrad

Input Range

±60 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-02050

AI-Q-02050

Axis Misalignment

< |±2000| µrad

Input Range

±13 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

50 gpeak, 18ms

Vibration Peak Sine

2.5, 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-02051

AI-Q-02051

Axis Misalignment

< |±2000| µrad

Input Range

±4.5 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

50 gpeak, 18ms

Vibration Peak Sine

2.5, 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

ProductAxis MisalignmentInput RangeIntrinsic NoiseOperating Temp.ShockVibration Peak SineInput VoltagePDF
AI-Q-02010 <2000 µrad ±60 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-02020 <2000 µrad ±60 g <70 µg RMS (10-500 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-02030 <2000 µrad ±60 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-02050 < |±2000| µrad ±13 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 50 gpeak, 18ms 2.5, 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-02051 < |±2000| µrad ±4.5 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 50 gpeak, 18ms 2.5, 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon

Heavy Mill Duty Encoders

AV115 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

AV115 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV12 Sensor for AV125 Encoder

AV12 Sensor for AV125 Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5400 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV125 (SMARTach II™) Magnetic Encoder

AV125 (SMARTach II™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV20 Magnetic Encoder

AV20 Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 28 VDC

Current

50mA, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

0 to 125 KHz

Speed

6000 RPM Max.

Environmental

Nema 4/IP65

AV25 Magnetic Encoder

AV25 Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 28 VDC

Current

50mA, no load

Output Format

(A,A–, B,B–, Z,Z– available)

Frequency Range

0 to 125 KHz

Speed

6000 RPM Max.

Environmental

-

AV30 Magnetic Encoder

AV30 Magnetic Encoder

Operating Power

[SSI] 5-30 VDC, [Analog V Out] 12-30 VDC, [Analog I Out] 15-30 VDC

Current

[SSI] 30mA @ 24VDC, 125mA @ 5VDC, [Analog V Out] 15mA @ 24V, [Analog I Out] 40mA @ 24V

Output Format

Analog, SSI (future CANOpen, DeviceNet, J1939, Profibus)

Frequency Range

-

Speed

-

Environmental

IP65

AV32 (Bullseye32™) Magnetic Encoder

AV32 (Bullseye32™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

60mA, no load

Output Format

A Quad B with gated marker (A,A–, B,B–, Z,Z– )

Frequency Range

0 to 250 KHz

Speed

6000 RPM Max.

Environmental

IP65 (Electronic Protection)

AV45 (EuroSMART™) Magnetic Encoder

AV45 (EuroSMART™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

0 to 165 KHz

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

IP65

AV485 (SMARTach II™) Magnetic Encoder

AV485 (SMARTach II™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV5 Magnetic Module

AV5 Magnetic Module

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5400 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV56 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

AV56 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5400 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV56S (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

AV56S (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

80mA, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5400 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV67 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

AV67 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5400 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV685 (SMARTach II™) Magnetic Encoder

AV685 (SMARTach II™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5400 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

AV6A Magnetic Encoder

AV6A Magnetic Encoder

Operating Power

10 - 30 VDC

Current

230mA at 10V, 100mA at 24V maximum*

Output Format

Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, Powerlink, Profibus, CANOpen, CANSafe, DeviceNet, SSI, Parallel

Frequency Range

-

Speed

-

Environmental

IP66

AV6M Magnetic Encoder

AV6M Magnetic Encoder

Operating Power

[SSI] 5-30 VDC, [Analog V Out] 12-30 VDC, [Analog I Out] 15-30 VDC

Current

[SSI] 30mA @ 24VDC, 125mA @ 5VDC, [Analog V Out] 15mA @ 24V, [Analog I Out] 40mA @ 24V

Output Format

Analog, SSI (future CANOpen, DeviceNet, J1939, Profibus)

Frequency Range

-

Speed

-

Environmental

IP69K (IP65)

AV85 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

AV85 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

5400 RPM Max.

Environmental

IP67

AV850 (SMARTach II) Magnetic Encoder

AV850 (SMARTach II) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

250 kHz Max, 45 kHz Max

Speed

6000 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

M4 Large-Bore Magnetic Encoder

M4 Large-Bore Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

120mA per output, no load 24VDC

Output Format

A,A–, B,B–; Optional Marker Z,Z–

Frequency Range

0 to 100 KHz

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

-

M4-(3-5, A-F) Small Bore Magnetic Encoder

M4-(3-5, A-F) Small Bore Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

120mA per output, no load 24VDC

Output Format

A,A–, B,B–; Optional Marker Z,Z–

Frequency Range

0 to 100 KHz

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

-

M484 Sensor

M484 Sensor

Operating Power

See Data Sheet for Available Models

Current

See Data Sheet for Available Models

Output Format

A Quad B (A,A/, B,B/) Optional Marker Pulse (Z, Z/)

Frequency Range

0 to 36 KHz

Speed

3600-4500 RPM Max.

Environmental

IP65

M7 (Ultra-Low Temperature) Magnetic Encoder

M7 (Ultra-Low Temperature) Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

120mA per output, no load 24VDC

Output Format

A,A–, B,B–; Optional Marker Z,Z–

Frequency Range

0 to 100 KHz

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

-

ProductOperating PowerCurrentOutput FormatFrequency RangeSpeedEnvironmentalPDF
AV115 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5000 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV12 Sensor for AV125 Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5400 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV125 (SMARTach II™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5000 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV20 Magnetic Encoder 5 - 28 VDC 50mA, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 0 to 125 KHz 6000 RPM Max. Nema 4/IP65 icon
AV25 Magnetic Encoder 5 - 28 VDC 50mA, no load (A,A–, B,B–, Z,Z– available) 0 to 125 KHz 6000 RPM Max. - icon
AV30 Magnetic Encoder [SSI] 5-30 VDC, [Analog V Out] 12-30 VDC, [Analog I Out] 15-30 VDC [SSI] 30mA @ 24VDC, 125mA @ 5VDC, [Analog V Out] 15mA @ 24V, [Analog I Out] 40mA @ 24V Analog, SSI (future CANOpen, DeviceNet, J1939, Profibus) - - IP65 icon
AV32 (Bullseye32™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 60mA, no load A Quad B with gated marker (A,A–, B,B–, Z,Z– ) 0 to 250 KHz 6000 RPM Max. IP65 (Electronic Protection) icon
AV45 (EuroSMART™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 0 to 165 KHz 5000 RPM Max. IP65 icon
AV485 (SMARTach II™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5000 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV5 Magnetic Module 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5400 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV56 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5400 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV56S (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 80mA, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5400 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV67 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5400 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV685 (SMARTach II™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5400 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
AV6A Magnetic Encoder 10 - 30 VDC 230mA at 10V, 100mA at 24V maximum* Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, Powerlink, Profibus, CANOpen, CANSafe, DeviceNet, SSI, Parallel - - IP66 icon
AV6M Magnetic Encoder [SSI] 5-30 VDC, [Analog V Out] 12-30 VDC, [Analog I Out] 15-30 VDC [SSI] 30mA @ 24VDC, 125mA @ 5VDC, [Analog V Out] 15mA @ 24V, [Analog I Out] 40mA @ 24V Analog, SSI (future CANOpen, DeviceNet, J1939, Profibus) - - IP69K (IP65) icon
AV85 (THIN-LINE III™) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 5400 RPM Max. IP67 icon
AV850 (SMARTach II) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 250 kHz Max, 45 kHz Max 6000 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
M4 Large-Bore Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 120mA per output, no load 24VDC A,A–, B,B–; Optional Marker Z,Z– 0 to 100 KHz 5000 RPM Max. - icon
M4-(3-5, A-F) Small Bore Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 120mA per output, no load 24VDC A,A–, B,B–; Optional Marker Z,Z– 0 to 100 KHz 5000 RPM Max. - icon
M484 Sensor See Data Sheet for Available Models See Data Sheet for Available Models A Quad B (A,A/, B,B/) Optional Marker Pulse (Z, Z/) 0 to 36 KHz 3600-4500 RPM Max. IP65 icon
M7 (Ultra-Low Temperature) Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 120mA per output, no load 24VDC A,A–, B,B–; Optional Marker Z,Z– 0 to 100 KHz 5000 RPM Max. - icon

Light Mill Duty Encoders

Brushless Tachometer BC42 and BC46

Brushless Tachometer BC42 and BC46

Operating Power

110VAC, 0.25A

Current

-

Output Format

50, 100, or 200V/1000RPM

Frequency Range

-

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

IP67 (Fully Encapsulated)

HS25A Magnetic Encoder

HS25A Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 28 VDC

Current

50mA, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

0 to 125 KHz

Speed

6000 RPM Max.

Environmental

IP65

HS35A Magnetic Encoder

HS35A Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 28 VDC

Current

50mA, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

0 to 125 KHz

Speed

6000 RPM Max.

Environmental

IP65

HS35M Magnetic Encoder

HS35M Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

80mA, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

0 to 165 KHz

Speed

4700 RPM Max.

Environmental

IP65, Nema 4, 13 Rating

HS40 Magnetic Encoder

HS40 Magnetic Encoder

Operating Power

[SSI] 5-30 VDC, [Analog V Out] 12-30 VDC, [Analog I Out] 15-30 VDC

Current

[SSI] 30mA @ 24VDC, 125mA @ 5VDC, [Analog V Out] 15mA @ 24V, [Analog I Out] 40mA @ 24V

Output Format

Analog, SSI (future CANOpen, DeviceNet, J1939, Profibus)

Frequency Range

-

Speed

-

Environmental

IP65

HS45 Magnetic Encoder

HS45 Magnetic Encoder

Operating Power

5 - 24 VDC

Current

100mA nom, no load

Output Format

A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – )

Frequency Range

0 to 165 KHz

Speed

5000 RPM Max.

Environmental

IP65

HS6A Magnetic Encoder

HS6A Magnetic Encoder

Operating Power

10 - 30 VDC

Current

230mA at 10V, 100mA at 24V maximum*

Output Format

Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, Powerlink, Profibus, CANOpen, CANSafe, DeviceNet, SSI, Parallel

Frequency Range

-

Speed

-

Environmental

IP66

ProductOperating PowerCurrentOutput FormatFrequency RangeSpeedEnvironmentalPDF
Brushless Tachometer BC42 and BC46 110VAC, 0.25A - 50, 100, or 200V/1000RPM - 5000 RPM Max. IP67 (Fully Encapsulated) icon
HS25A Magnetic Encoder 5 - 28 VDC 50mA, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 0 to 125 KHz 6000 RPM Max. IP65 icon
HS35A Magnetic Encoder 5 - 28 VDC 50mA, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 0 to 125 KHz 6000 RPM Max. IP65 icon
HS35M Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 80mA, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 0 to 165 KHz 4700 RPM Max. IP65, Nema 4, 13 Rating icon
HS40 Magnetic Encoder [SSI] 5-30 VDC, [Analog V Out] 12-30 VDC, [Analog I Out] 15-30 VDC [SSI] 30mA @ 24VDC, 125mA @ 5VDC, [Analog V Out] 15mA @ 24V, [Analog I Out] 40mA @ 24V Analog, SSI (future CANOpen, DeviceNet, J1939, Profibus) - - IP65 icon
HS45 Magnetic Encoder 5 - 24 VDC 100mA nom, no load A Quad B with marker (A,A–, B,B – , Z,Z – ) 0 to 165 KHz 5000 RPM Max. IP65 icon
HS6A Magnetic Encoder 10 - 30 VDC 230mA at 10V, 100mA at 24V maximum* Ethernet/IP, Modbus TCP, Profinet, Powerlink, Profibus, CANOpen, CANSafe, DeviceNet, SSI, Parallel - - IP66 icon

Cricket

Cricket

Cricket

Lens Mount Interface

Lens: C-mount, Female thread

Magnification

1:1

Max. Camera Sensor Format

2/3" 4:3 Aspect Ratio

Power Consumption

60mW at 3V

Housing

Black anodized aluminium

Overall Dimensions

94.5 H x 58.0 W x 111.5 L mm

ProductLens Mount InterfaceMagnificationMax. Camera Sensor FormatPower ConsumptionHousingOverall DimensionsPDF
Cricket Lens: C-mount, Female thread 1:1 2/3" 4:3 Aspect Ratio 60mW at 3V Black anodized aluminium 94.5 H x 58.0 W x 111.5 L mm

Rotary Electric Encoders

DF-0060 Electrical Encoder

DF-0060 Electrical Encoder

Outer Diameter

60mm

Inner Diameter

30mm

Resolution

18 bit

Accuracy

<0.015°

Material

Aluminum

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 40

DF-0100 Electrical Encoder

DF-0100 Electrical Encoder

Outer Diameter

100mm

Inner Diameter

57mm

Resolution

18 bit

Accuracy

<0.015°

Material

Aluminum

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 40

DF-0150 Electrical Encoder

DF-0150 Electrical Encoder

Outer Diameter

150mm

Inner Diameter

110mm

Resolution

18 bit

Accuracy

<0.015°

Material

Aluminum

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 40

DL-0025 Electrical Encoder

DL-0025 Electrical Encoder

Outer Diameter

25mm

Inner Diameter

Shaft

Resolution

17 bit

Accuracy

<0.030°

Material

Aluminum, Stainless Steel (Case, Shaft)

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 65

DS-0025 Electrical Encoder

DS-0025 Electrical Encoder

Outer Diameter

25mm

Inner Diameter

6mm

Resolution

17 bit

Accuracy

<0.025°

Material

Ultem™ polymer (Stator, Rotor)

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 40

DS-0037 Electrical Encoder

DS-0037 Electrical Encoder

Outer Diameter

37mm

Inner Diameter

10mm

Resolution

17 bit

Accuracy

<0.025°

Material

Ultem™ polymer (Stator, Rotor)

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 40

DS-0058-[20] Electrical Encoder

DS-0058-[20] Electrical Encoder

Outer Diameter

58mm

Inner Diameter

20mm

Resolution

18 bit

Accuracy

<0.02°

Material

Ultem™ polymer (Stator, Rotor)

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

-

DS-0070 Electrical Encoder

DS-0070 Electrical Encoder

Outer Diameter

70mm

Inner Diameter

30mm

Resolution

19 bit

Accuracy

<0.010°

Material

Ultem™ polymer (Stator, Rotor)

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 40

DS-0090 Electrical Encoder

DS-0090 Electrical Encoder

Outer Diameter

90mm

Inner Diameter

50mm

Resolution

19 bit

Accuracy

<0.01°

Material

Ultem™ polymer (Stator, Rotor)

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 40

DS-0130 Electrical Encoders

DS-0130 Electrical Encoders

Outer Diameter

130mm

Inner Diameter

90

Resolution

19 bit

Accuracy

<0.01°

Material

Ultem™ polymer (Stator, Rotor)

Supply Voltage

5V ± 5%

Protection

IP 40

VLX-0060 Electrical Encoder

VLX-0060 Electrical Encoder

Outer Diameter

60mm

Inner Diameter

27mm

Resolution

18 bit

Accuracy

<0.020°

Material

FR4 (Stator, Rotor)

S