Persondatapolitik

Bruger af webstedet/cookies

1. Introduktion

Vi, Penlink (i det følgende kaldet "Penlink AB") bruger cookies på vores websted og indsamler derved visse personloplysninger om de personer, der bruger vores websted. Denne informationspolitik forklarer bl.a. hvilke cookies vi bruger, hvad de bruges til, og hvilke valg du kan træffe med hensyn til vores cookies. Persondatapolitikken beskriver også dine rettigheder over for os, og hvordan du kan gøre brug af dine rettigheder vedrørende behandling af dine personoplysninger.

 

2. Hvem er den dataansvarlige for personoplysningerne?

Selskabet er dataansvarlig for personoplysninger i forbindelse med behandlingen afpersonoplysninger, der er indsamlet fra brugere af selskabets websted.

Nedenstående er selskabets kontaktoplysninger.

Selskab: Penlink AB, 556446-0847
Adresse: Vretensborgsvägen 28, SE126 30 Hägersten, Sverige
Telefon: +46 8-551 158 90

Hvis du har spørgsmål om selskabets behandling af dine personoplysninger kan du kontakte os på info at penlink.se.

 

3. Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstbaseret fil, som placeres på din computer, mobiltelefon eller lignende enhed, der indeholder oplysninger om din navigation på webstedet. Der er midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies (også kaldet sessionscookies) gemmes på din enhed, indtil du lukker webbrowseren. En permanent cookie har en udløbsdato, og når denne dato er udløbet, slettes den, når du vender tilbage til webstedet, som oprettede den.

Cookies kan være "førstepartscookies" eller "tredjepartscookies". Førstepartscookies er cookies, selskabet anbringer på webstedet. Tredjepartscookies er cookies, som placeres på webstedet af en anden part end selskabet.

 

4. Hvilke specifikke cookies bruges på dette websted og til hvilket formål?

Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af de cookies, vi bruger på vores websted sammen med oplysninger om formålet, hvilke personoplysninger der indsamles, varighed og hvem der håndterer den pågældende cookie.

 

Cookie Purpose Has personal data been collected? If yes, which personal data? Duration Handling
fe_typo_user Preserves users states across page requests. No. Session Company Cookie
JSESSIONID Preserves users states across page requests. No. Session Merit.soliditet.se
GPS Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographi-cal GPS location. Yes. Location Session Youtube.com
NID Registers a unique ID that identifies a returning user’s de-vice. The ID is used for targeted ads. No. 6 Moths Google.com
VISITOR_INFO1_Live Tries to estimate the users’ bandwid-th on pages with integrated YouTube videos. Yes. Bandwidth. 179 Days Youtube.com
YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Yes. Previously seen videos on YouTube. Session Youtube.com
bisinfra-sessionid Display information about the company. No. Session Merit.soliditet.se

5. Hvad er de juridiske grunde til, at selskabet behandler dine personoplysninger?

Selskabet behandler dine personoplysninger som angivet ovenfor baseret på et samtykke fra dig, som du giver, når du besøger vores websted.

 

6. Kan jeg sige nej til cookies?

Hvis du ikke ønsker at tillade, at der lagres cookies på din enhed, kan du normalt deaktivere denne mulighed helt eller delvist i webbrowserens indstillinger. I visse browsere kan du f.eks. bælge at blokere alle cookies, kun acceptere cookies fra førsteparter eller slette cookies, når du lukker din browser. I din webbrowsers indstillinger kan du også slette cookies, der er blevet gemt tidligere.

Husk, at hvis du vælger at slette eller blokere cookies, kan det medføre, at vores websted eller vores tjenester ikke fungerer.

 

7. Hvem kan vi dele dine personoplysninger med?

De personoplysninger, der indsamles via cookies fra tredjeparter, meddeles også til den tredjepart, der leverer den pågældende cookie (se tabellen under afsnit 4).

Selskabet kan også overføre dine personoplysninger til systemleverandører som f.eks. google analytics. Disse modtagere har kun ret til at behandle dine personoplysninger på vegne af selskabet, mens de udfører en service for selskabet, for eksempel levering af et produkt bestilt af kunden. Selskabet træffer alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger håndteres sikkert og med et passende beskyttelsesniveau, når de overføres til eller deles med sådanne udvalgte tredjeparter.

Selskabet kan også frigive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet til at gøre det ved lov. I tilfælde af at hele eller en del af selskabets aktiviteter sælges, kan selskabet overføre dine personoplysninger til en potentiel køber af virksomheden.

 

8. Overførsel af personoplysninger uden for EU/EØS?

Dine personoplysninger behandles kun i EU/EØS.

 

9. Dine rettigheder

Du har visse juridiske rettigheder, som du kan håndhæve over for selskabet. Nedenfor vises et resumé af disse rettigheder. For fuldstændig information om dine rettigheder henvises til den generelle databeskyttelsesforordning, afsnit 3-5.

  1. Ret til adgang til/uddrag fra registre. Du har ret til at blive informeret om, hvorvidt selskabet behandler personoplysninger om dig. Hvis det gør, har du ret til oplysninger om blandt andet hvilke personoplysninger der behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne modtagere der har adgang til dine personoplysninger, og hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.
  2. Ret til dataportabilitet. Du har ret til en kopi af de personoplysninger, som du har leveret til selskabet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har også ret til at kræve, at selskabet overfører disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, der behandles på en automatiseret måde, og som er baseret på dit samtykke eller en aftale, som du er part i.
  3. Korrektion af forkerte data. Du har ret til at kræve, at selskabet korrigerer forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig.
  4. Sletning af bestemte data. Du har ret til at kræve, at selskabet sletter dine personoplysninger under visse omstændigheder, for eksempel hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål de blev indsamlet til.
  5. Ret til at gøre indsigelse mod selskabets behandling af personoplysninger. Du har ret til under visse omstændigheder at gøre indsigelse mod selskabets behandling af dine personoplysninger. Retten til indsigelse gælder blandt andet, hvis behandlingen er baseret på en afvejning af interesser, medmindre selskabet kan påvise (i) overbevisende legitime grunde til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder; eller (ii) hvor behandlingen finde sted for at etablere, håndhæve eller forsvare sig mod juridiske krav.
  6. Ret til indsigelse mod direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod selskabets behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Hvis du protesterer mod sådan behandling, skal virksomheden afbryde al direkte markedsføring til dig uden unødig forsinkelse.
  7. Ret til at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Du har ret til at kræve, at selskabet begrænser behandlingen af dine personoplysninger under visse omstændigheder. Hvis du for eksempel har nægtet at dine personoplysninger korrekte, kan du anmode om en begrænsning af behandlingen i en periode, som gør det muligt for selskabet at kontrollere, om personoplysningerne er korrekte.
  8. Klager. Har du klager over selskabets behandling af dine personoplysninger, har du ret til at indgive sådanne klager til den relevante databeskyttelsesmyndighed.

Hvis du ønsker at indsende en anmodning om et uddrag fra registret, dataportabilitet, korrektion, sletning, indsigelse eller begrænsning, bedes du kontakte selskabet på gpdr at penlink.se.

 

10. Ændringer i persondatapolitikken

Selskabet forbeholder sig ret til at ændre denne persondatapolitik. Hvis sådanne ændringer foretages, vil det blive oplyst på vores websted.