Personvernregler

Bruker av nettsted/informasjonskapsler

1. INTRODUKSJON

Vi, Penlink ("Penlink AB”) bruker informasjonskapsler på hjemmesiden vår og samler dermed inn visse personopplysninger om personer som bruker nettsiden vår. Disse informasjonsreglene forklarer blant annet hvilke informasjonskapsler vi bruker, hva de brukes til og hvilke valg du kan gjøre med hensyn til våre informasjonskapsler. Personvernreglene beskriver også dine rettigheter mot oss og hvordan du kan håndheve dine rettigheter angående behandlingen av dine personopplysninger.

 

2. HVEM KONTROLLERER PERSONOPPLYSNINGENE

Foretaket er kontrollør av personopplysninger for behandling av
personopplysninger samlet inn fra brukere av selskapets hjemmeside.

Nedenfor er foretakets kontaktinformasjon.

Foretak: Penlink AB, 556446-0847
Adresse: Vretensborgsvägen 28, SE126 30 Hägersten, Sverige
Telefon: +46 8-551 158 90

Har du spørsmål om foretakets behandling av
dine personopplysninger, kontakt oss på info at penlink.se.

 

3. HVA ER EN INFORMASJONSKAPSEL?

En informasjonskapsel er en liten tekstbasert fil som er plassert på din pc, mobiltelefon eller lignende enhet som inneholder informasjon om din navigering på nettstedet. Det er midlertidige informasjonskapsler og varige informasjonskapsler. Midlertidige informasjonskapsler (også kalt session cookies) lagres på enheten til du lukker nettleseren. En varig informasjonskapsel har en utløpsdato og når denne datoen er utløpt, slettes den når du kommer tilbake til nettstedet som opprettet den.

Informasjonskapsler kan være "førsteparts informasjonskapsler" eller "tredjeparts informasjonskapsler". Førsteparts informasjonskapsler er informasjonskapsler plassert på nettstedet av foretaket. Tredjeparts informasjonskapsler er informasjonskapsler plassert på nettstedet av en annen part enn foretaket.

 

4. HVILKE SPESIFIKKE INFORMASJONSKAPSLER BRUKES PÅ DETTE NETTSTEDET OG TIL HVILKE FORMÅL?

Tabellen nedenfor inneholder en spesifikasjon av informasjonskapsler vi bruker på vårt nettsted sammen med informasjon om formål, hvilke personopplysninger er samlet inn, varighet og hvem som behandler informasjonskapselen.

 

Cookie Purpose Has personal data been collected? If yes, which personal data? Duration Handling
fe_typo_user Preserves users states across page requests. No. Session Company Cookie
JSESSIONID Preserves users states across page requests. No. Session Merit.soliditet.se
GPS Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographi-cal GPS location. Yes. Location Session Youtube.com
NID Registers a unique ID that identifies a returning user’s de-vice. The ID is used for targeted ads. No. 6 Moths Google.com
VISITOR_INFO1_Live Tries to estimate the users’ bandwid-th on pages with integrated YouTube videos. Yes. Bandwidth. 179 Days Youtube.com
YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Yes. Previously seen videos on YouTube. Session Youtube.com
bisinfra-sessionid Display information about the company. No. Session Merit.soliditet.se

5. HVA ER DE JURIDISKE GRUNNENE FOR AT FORETAKET BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Foretaket behandler dine personopplysninger i henhold til ovenfor basert på samtykke fra deg, som du angir når du besøker vår hjemmeside første gang.

 

6. KAN JEG SI NEI TIL INFORMATIONSKAPSLER?

Hvis du ikke ønsker å tillate lagring av informasjonskapsler på enheten din, kan du normalt slå dette helt eller delvis av i innstillingene i nettleseren din. I enkelte nettlesere, for eksempel, kan du velge å blokkere alle informasjonskapsler, bare godta førsteparts informasjonskapsler eller slette alle informasjonskapsler når du lukker nettleseren. I nettleserens innstillinger kan du også slette informasjonskapsler som er lagret tidligere.

Husk at hvis du velger å slette eller blokkere informasjonskapsler kan dette føre til at vårt nettsted eller våre tjenester ikke fungerer.

 

7. HVEM KUNNE VI DELE DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Personopplysninger som samles inn via tredjeparts informasjonskapsler vil også vises til tredjepart som leverer informasjonskapselen (se avsnitt 4 i tabellen).

Foretaket kan også overføre dine personopplysninger til systemleverandører som google analytics. Disse mottakerne er bare berettiget til å behandle dine personopplysninger på vegne av foretaket mens du utfører en tjeneste for foretaket, for eksempel levere et produkt bestilt av kunden. Foretaket tar alle rimelige juridiske, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine data behandles sikkert og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå når du overfører til eller deler med utvalgte tredjeparter.

Foretaket kan også frigjøre dine personopplysninger til offentlige myndigheter der vi er forpliktet til å gjøre dette etter loven. I tilfelle hele eller deler av foretakets drift selges, kan foretaket overføre personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

 

8. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER UTENFOR EU/EØS

Dine personopplysninger vil bare bli behandlet innenfor EU/EØS.

9. DINE RETTIGHETER

Du har visse juridiske rettigheter som du kan håndheve mot foretaket. Nedenfor er et sammendrag av disse rettighetene. For komplett informasjon om dine rettigheter, se «General Data Protection Regulation», avsnitt 3-5.

  1. Rett til tilgang/utdrag fra registrene. Du har rett til å bli informert om foretaket behandler dine personopplysninger. Hvis det gjør det er du berettiget til informasjon om, blant annet, hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som har tilgang til dine personopplysninger og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.
  2. Rett til dataoverføring. Du har rett til kopi av personopplysninger som du har oppgitt til foretaket i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format. Du har også rett til å kreve at foretaket overfører disse personopplysningene til en annen kontrollør av personopplysninger. Retten til dataoverføring gjelder personopplysninger som er behandlet på en automatisert måte og som er basert på ditt samtykke eller en avtale der du er en part.
  3. Korrigering av feilaktige opplysninger. Du har rett til å kreve at foretaket retter feilaktig eller ufullstendig informasjon om deg.
  4. Sletting av visse opplysninger. Du har rett til å kreve at selskapet sletter dine personopplysninger under visse omstendigheter, for eksempel der personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet da vi samlet dem inn.
  5. Rett til innvendinger mot foretakets behandling av personopplysninger. Du har rett til, under visse omstendigheter, innvendinger mot foretakets behandling av dine personopplysninger. Retten til innvendinger gjelder, blant annet, der behandlingen er basert på en veiing av interesser med mindre foretaket kan demonstrere (i) tvingende legitime grunner for behandlingen som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter, eller (ii) der behandling finner sted for å etablere, håndheve eller forsvare seg mot juridiske krav.
  6. Rett til innvending mot direkte markedsføring. Du har til enhver tid rett til innvendinger mot at foretaket behandler dine personopplysninger til direkte markedsføring. Gjør du innvendinger til slik behandling, må foretaket avslutte all direkte markedsføring til deg uten unødvendig forsinkelse.
  7. Rett til å begrense behandlingen av dine personopplysninger. Du har rett til å kreve at foretaket under visse omstendigheter begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du f.eks. har nektet for at dine personopplysninger er korrekte, kan du be om en begrensning av behandlingen i en tidsperiode som lar foretaket kontrollere om personopplysningene er korrekte.
  8. Klager. IHvis du har noen klager angående foretakets behandling av personopplysninger, har du rett til å sende slike klager til personvernmyndigheten.

Hvis du ønsker å sende en forespørsel om et utdrag fra registeret, dataoverføring, korrigering, sletting, innvending eller begrensning, kontakt foretaket på gpdr at penlink.se.

 

10. ENDRINGER I PERSONVERNREGLENE

Foretaket forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse personvernreglene. Gjøres slike endringer vil disse være tilgjengelig på vår hjemmeside.