Applikasjonsfunksjoner
  • Multiple Flow Passage & Connection Size Options
  • Specialized Seals For Abrasive Media Service
  • Variety Of Flange Mounting Options
  • Engineered To Strict Customer Specifications
  • 3rd-Party Inspection Certification Available
Eksempel på produkter som brukes i denne applikasjonen