Eksempel på produkter som brukes i denne applikasjonen