Encoder Integration
Cable Protection
Customized Connectors
Slip Ring & Swivel Integration
Swivel Connection
Flange Customizations

Integrerte Løsninger

Integrer komponentene du trenger

Penlink har kapabilitet til å levere service på integrerte roterende overføringsløsninger Disse integrerte løsningene kan designes etter en skisse eller en idé fra kunden.

Vi implementerer forskjellige teknologier for å oppfylle kundenes krav og tilbyr løsninger for alle typer roterende overføringer: elektrisk strøm, elektriske signaler og data, optiske signaler, media (væske, gass), RF, pulsgivere og kombinasjoner av alle disse overføringsteknologiene.

Sammen med våre partnere kan allerede tilby flere kundetilpassede design til: vindkraft (hydraulisk- og elektrisk pitch-kontroll), medisinsk (avbildning), offshore (kabeltromler, slangetromler, kraner, boring, ROV), overvåking (CCTV, pan-tilt, slingrebøyler) og forsvar (radar, siktesystem, våpensystemer, slingrebøyler, kanontårn, armert kjøretøy), robotsystemer og andre applikasjoner som krever kontinuerlig rotasjon.

Hvis du er ute etter mer løsning enn den som er oppført nedenfor, kan du laste ned informasjonsdokumentet vårt om saken. Har du spørsmål om løsningene våre, vennligst kontakt oss så hjelper vi deg.

Integrated Products

Integrated Solutions

Penlink has the capability to provide the services of integrated rotary joint solutions! These integrated solutions can be designed based on a sketch or an idea from the customer. We implement different technologies to fulfill our customer’s requirement and offer them contacting and non-contacting solutions for all types of electrical power, electrical signals and data, optical signals, media (fluid, gas), RF, encoder feedback and combinations of all these transmission technologies.