Integrerte Løsninger

Roterende Overføringer

Penlink har kapabilitet til å levere service på integrerte roterende overføringsløsninger Disse integrerte løsningene kan designes etter en skisse eller en idé fra kunden.

Vi implementerer forskjellige teknologier for å oppfylle kundenes krav og tilbyr løsninger for alle typer roterende overføringer: elektrisk strøm, elektriske signaler og data, optiske signaler, media (væske, gass), RF, pulsgivere og kombinasjoner av alle disse overføringsteknologiene.

Sammen med våre partnere kan allerede tilby flere kundetilpassede design til: vindkraft (hydraulisk- og elektrisk pitch-kontroll), medisinsk (avbildning), offshore (kabeltromler, slangetromler, kraner, boring, ROV), overvåking (CCTV, pan-tilt, slingrebøyler) og forsvar (radar, siktesystem, våpensystemer, slingrebøyler, kanontårn, armert kjøretøy), robotsystemer og andre applikasjoner som krever kontinuerlig rotasjon.

Hvis du er ute etter mer løsning enn den som er oppført nedenfor, kan du laste ned informasjonsdokumentet vårt om saken. Har du spørsmål om løsningene våre, vennligst kontakt oss så hjelper vi deg.

Integrated Solutions

Integrated Solutions

Penlink has the capability to provide the services of integrated rotary joint solutions! These integrated solutions can be designed based on a sketch or an idea from the customer. We implement different technologies to fulfill our customer’s requirement and offer them contacting and non-contacting solutions for all types of electrical power, electrical signals and data, optical signals, media (fluid, gas), RF, encoder feedback and combinations of all these transmission technologies.

Lær mer om produktene våre

Applikasjonsarket vårt viser frem produktene våre i relevant sammenheng for å gjøre det lettere for deg å forstå hvorfor produktene våre er de beste på markedet. Ikke bare tilbyr vi standardløsning, vi har modifiserte og tilpassede løsninger du kan bestille.

Application Notes  ⟶