Applikasjonsfunksjoner
  • Bredt utvalg av sleperingkonfigurasjoner
  • High pressure swivels (HPI-svivler)
  • Bulkoverføring/drivstoff-fordeling
Eksempel på produkter som brukes i denne applikasjonen