Vitenskapelige Detektorer

Medisinske applikasjonsløsninger

Vi leverer et bredt spekter av vitenskapelige detektorer for anvendelse innen medisinsk industri, samt forsvar og overvåking. Vår partner Photonis hjelper oss med å produsere løsningen vår, og vi designer en skreddersydd løsning som fungerer for din applikasjon. Rett og slett er våre produkter og løsninger markedets beste!

Hvis du er ute etter mer informasjon, kan du kontakte oss så hjelper vi deg.

Photon-Detektor

Planacon™ -familien av produkter er firkantede MCP-PMT-enheter designet for å fange raske tidshendelser som de som finnes i en singel fotontellingsapplikasjon. Planacon gir overlegen immunitet mot magneti...

Les mer

Time-Of-Flight detektorer

Vi tilbyr de raskeste Time-of-Flight detektorene på markedet, med tidligere uoppnåelige nivåer av temporal oppløsning, dynamisk område og høy massedetekteringssensitivitet for Time-of-Flight massespektrometri.

Les mer

Avanserte ytelsesdetektorer

PHOTONIS’ Advanced Performance Detectors (APD) er plug-and-play elektrooptiske enheter som gir et komplett hus...

Les mer

Channel Electron Multiplier

Channeltron® Electron Multipliers er holdbare og effektive detektorer av positive og negative ioner samt elektroner og fotoner...

Les mer

Electron Generator Arrays

Våre patenterte ELECTROGEN™ Electron Generator Arrays (EGA) består av flere millioner kombinerte presisjonsglassrør for å lage en enhetlig og mekanisk fast struktur...

Les mer

Hybrid Photo Diode

Våre Hybrid Photo Diode” gir en alternativ teknikk for fotondetektering. HPD forsterker et elektron i et vakuumrør og bombarderer det på en silikondiode...

Les mer

Microchannel Plates

En mikrokanalplate (MCP) er en elektronmultiplikator for å detektere røntgenstråler, ultrafiolett stråling og ladede partikler. Utgangen er et todimensjonalt elektronbilde som bevarer romoppløsningen...

Les mer