APPLIKASJONSFUNKSJONER
  • Remotely Operated Vehicles (ROV)
  • Seismiske undersøkelser
  • Oseanografiske vinsjer
  • Kommunikasjon under vann (f.eks. brønnkontroll)
  • Flytende produksjon, lagring og offshore-lasting (FPSO)
  • 10 000V Sleperinger
Eksempel på produkter som brukes i denne applikasjonen