Marin undersøkelse

Den pågående letingen etter nye olje- og gassreserver har kontinuerlig tvunget offshore-petroleumprospekteringsforetakene til å bore i dypere og dypere vann. Utvinning av olje fra disse ekstreme dybdene presenterer tekniske utfordringer til tradisjonelle overflateproduksjonsmetoder. Derfor blir utvikling og installasjon av undervannsutstyr stadig viktigere for økonomisk utvinning av disse reservene.

En viktig funksjon for sikker og effektiv drift av produksjonsutstyr på havbunnen er et svært pålitelig kommunikasjonssystem under vann. Penlink er en ledende leverandør av både hyllevarer og tilpassede fiberoptiske telemetriprodukter, og sleperinger med høy ytelse. Høy pålitelighet er implementert i all design og i alle prosesstrinn til disse produktene. Resultatet er robuste produkter med ekstrem ytelse.

 

APPLIKASJONSFUNKSJONER

  • Remotely Operated Vehicles (ROV)
  • Seismiske undersøkelser
  • Oseanografiske vinsjer
  • Kommunikasjon under vann (f.eks. brønnkontroll)
  • Flytende produksjon, lagring og offshore-lasting (FPSO)
  • 10 000V Sleperinger

EKSEMPLER PÅ PRODUKTER SOM BRUKES I DENNE APPLIKASJONEN | KLIKK PÅ DEM FOR Å LÆRE MER!

 

Applikasjonsark