Akselerometre av Taktisk- og Navigasjonsgrad

Akselerometre

InnaLabs® AI-Q-Series Quartz Servo Akselerometre leverer navigasjons-, kontroll- og måleløsninger over alle markedssegmenter og støtter en rekke plattformer over en global kundebase. Basert på velprøvd kvartsservoteknologi gir de høy nøyaktighet, repeterbarhet og stabilitet også i de røffeste miljøene. Visste du att våra akselerometre kan erstatte Honeywells akselerometre 1 til 1?

4 produkter funnet

Tactical Grade Accelerometers

AI-Q-1410

AI-Q-1410

Axis Misalignment

≤7000 µrad

Input Range

±60 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

20g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-550

AI-Q-550

Axis Misalignment

≤1,500 μrad

Input Range

±80 g

Intrinsic Noise

≤1,500 μg RMS (500-10 kHz)

Operating Temp.

-55 to +105°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

250

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-560

AI-Q-560

Axis Misalignment

≤1,500 μrad

Input Range

±15 g

Intrinsic Noise

≤7 (0-10 Hz), ≤70 (10-500 Hz), ≤1,500 (500-10000 Hz)

Operating Temp.

-55 to +105°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

35g, Hz peak

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-710

AI-Q-710

Axis Misalignment

≤2000 µrad

Input Range

±30 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +96°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

25g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

ProductAxis MisalignmentInput RangeIntrinsic NoiseOperating Temp.ShockVibration Peak SineInput VoltagePDF
AI-Q-1410 ≤7000 µrad ±60 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 250 g 20g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-550 ≤1,500 μrad ±80 g ≤1,500 μg RMS (500-10 kHz) -55 to +105°C 250 g 250 ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-560 ≤1,500 μrad ±15 g ≤7 (0-10 Hz), ≤70 (10-500 Hz), ≤1,500 (500-10000 Hz) -55 to +105°C 250 g 35g, Hz peak ±13 to ±28 VDC
AI-Q-710 ≤2000 µrad ±30 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +96°C 250 g 25g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
8 produkter funnet

Navigation Grade Accelerometers

AI-Q-2010

AI-Q-2010

Axis Misalignment

≤2000 µrad

Input Range

±60 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-2020

AI-Q-2020

Axis Misalignment

≤2000 µrad

Input Range

±60 g

Intrinsic Noise

<70 µg RMS (10-500 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-2030

AI-Q-2030

Axis Misalignment

≤2000 µrad

Input Range

±60 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-2050

AI-Q-2050

Axis Misalignment

< |±2000| µrad

Input Range

±13 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

50 gpeak, 18ms

Vibration Peak Sine

2.5, 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-2051

AI-Q-2051

Axis Misalignment

< |±2000| µrad

Input Range

±4.5 g

Intrinsic Noise

<7 µg RMS (0-10 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

50 gpeak, 18ms

Vibration Peak Sine

2.5, 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-2110

AI-Q-2110

Axis Misalignment

≤2000 µrad

Input Range

±15 g

Intrinsic Noise

≤7 (0-10 Hz), ≤70 (10-500 Hz), ≤1,500 (500-10000 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-2120

AI-Q-2120

Axis Misalignment

≤2000 µrad

Input Range

±15 g

Intrinsic Noise

≤7 (0-10 Hz), ≤70 (10-500 Hz), ≤1,500 (500-10000 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

AI-Q-2130

AI-Q-2130

Axis Misalignment

≤2000 µrad

Input Range

±15 g

Intrinsic Noise

≤7 (0-10 Hz), ≤70 (10-500 Hz), ≤1,500 (500-10000 Hz)

Operating Temp.

-55 to +95°C

Shock

250 g

Vibration Peak Sine

15g @ 20 to 2000 Hz

Input Voltage

±13 to ±28 VDC

ProductAxis MisalignmentInput RangeIntrinsic NoiseOperating Temp.ShockVibration Peak SineInput VoltagePDF
AI-Q-2010 ≤2000 µrad ±60 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-2020 ≤2000 µrad ±60 g <70 µg RMS (10-500 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-2030 ≤2000 µrad ±60 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-2050 < |±2000| µrad ±13 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 50 gpeak, 18ms 2.5, 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-2051 < |±2000| µrad ±4.5 g <7 µg RMS (0-10 Hz) -55 to +95°C 50 gpeak, 18ms 2.5, 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC icon
AI-Q-2110 ≤2000 µrad ±15 g ≤7 (0-10 Hz), ≤70 (10-500 Hz), ≤1,500 (500-10000 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC
AI-Q-2120 ≤2000 µrad ±15 g ≤7 (0-10 Hz), ≤70 (10-500 Hz), ≤1,500 (500-10000 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC
AI-Q-2130 ≤2000 µrad ±15 g ≤7 (0-10 Hz), ≤70 (10-500 Hz), ≤1,500 (500-10000 Hz) -55 to +95°C 250 g 15g @ 20 to 2000 Hz ±13 to ±28 VDC