Forsvar & Overvåking

Applikasjoner & Produkter

Penlinks team arbeider hardt for å sikre at våre tjenester har høy standard og driftssikkerhet, gjennom testing og innovativ tenkning arbeider vi hele tiden med å forbedre våre produkter. Det spiller ingen rolle om du er ute etter standard, tilpassede eller integrerte løsninger!

Slingrebøyle

Brukes i både forsvar og overvåking

Vi tilbyr et stort utvalg av løsninger for gyrostabiliserte elektrooptiske slingrebøyler. Fra roterende overføringer (elektriske, fiberoptiske), pulsgivere, gyro, akselerometre, robuste kameraer (SWIR, EMCCD, sCMOS) til drivere og motorer.

Visste du at vi har en roterende overføringsløsning til høy dataoverføring? Ta kontakt for å få vite mer!

Optronisk forsvar

Brukt i forsvarsindustrien

Visste du at vi har kort-kameraer som kan utstyres med robuste linser? Vi har muligheten til å tilby demoer hvis vi er interessert i løsningene våre. Er du interessert i mer informasjon angående dette programmet, kan du kontakte oss og vi kan fortelle deg mer.

Pan & Tilt Systemer

Brukes i både forsvar og overvåking

Pan-tilt-zoom-kameraer er en viktig del av moderne overvåkingssystemer. De kan rette oppmerksomheten mot mistenkelige hendelser. Derfor er det viktig for oss å gi deg komponenter med høy kvalitet til ditt prosjekt. Våre partnere tilbyr et bredt utvalg av produkter som vi kan hjelpe deg med å integrere. Drivere, motorer, pulsgivere, sleperinger, kameraer, gyroer og mye mer!

⟶  Ta kontakt med vårt team!

Stabilisert elektrooptikk

Brukes i både forsvar og overvåking

Vi tilbyr et bredt utvalg av løsninger for gyrostabiliserte elektrooptiske systemer. Det kan være luftbåren, på land, på et skip. Fra roterende overføringer (elektriske, fiberoptiske), pulsgivere, gyro, akselerometre, robuste kameraer (SWIR, EMCCD, sCMOS) til drivere og motorer.

Visste du at vi har en roterende overføringsløsning til høy dataoverføring? Ta kontakt for å få vite mer!

Radar

BRUKES I FORSVAR

Moderne radarer må ha tilgang til høy dataoverføring og nøyaktig bevegelseskontroll. Vi kan hjelpe deg med å skreddersy en roterende overføringsløsning (elektrisk slepering, svivel, fiberoptisk roterende kobling, RF roterende kobling – alt dette med pulsgiverintegrering). For å finne nord vi har gyro-/INS-løsninger. Våre tilpassede drivere kan hjelpe deg med bevegelseskontroll av våre direktedrevne motorer.

Radarkjølesystem

BRUKES I BÅDE FORSVAR OG OVERVÅKING

Reduser plass, vekt, strømforbruk og kjølekrav med vår partner DSTIs pålitelige og kostnadseffektive svivler til militære radarkjølesystemer. DSTIs spesialbygde svivler for driftskritiske radarapplikasjoner bevarer maksimum levetid på utstyr og gir kostnadsreduksjoner i hele levetiden. DSTIs svivler er konstruert for hav-, bakke-, luft- og rombaserte forsvar- og overvåkningsradarsystem, og gir pålitelig, kostnadseffektiv og velprøvd teknikk som møter utfordringene hos moderne radarer som aktiv faset array-radarer, aktiv elektronisk skannet array (AESA) radarer og andre krav til radarkjøling/system.

Tenk på at vi kan integrere svivelen med elektriske sleperinger, fiberoptiske roterende koblinger og pulsgivere. Ta kontakt for å få vite mer!

Våpenstasjoner

BRUKES I FORSVAR

Vi tilbyr et bredt utvalg av løsninger for gyrostabiliserte elektrooptiske systemer. Det kan være luftbåren, på land, på et skip. Fra roterende overføringer (elektriske, fiberoptiske), pulsgivere, gyro, akselerometre, robuste kameraer (SWIR, EMCCD, sCMOS) til drivere og motorer.

Våre motorer, pulsgivere og gyroer sitter i dag i løfteaksen på flere plattformer for å gi nøyaktighet og stabilisering av plattformen.

Våre motorer, pulsgivere, sleperinger sitter i dag i asimutaksen på flere plattformer for sikring av bevegelsen og kommunikasjon i RWS.

Visste du at vi har elektrooptiske løsninger for RWS? Ta kontakt for å få vite mer!

UAV

BRUKES I BÅDE FORSVAR OG OVERVÅKING

Et ubemannet fly (UAV), allment kjent som en drone, er et fly uten en menneskelig pilot om bord. UVA (droner) er en komponent i et ubemannet flysystem (UAS), som inkluderer en UAV, en landbasert kontrollenhet og et kommunikasjonssystem mellom begge.

Komponenter som små direktedrevne aktuatorer, elektriske sleperinger, drivere, kameraer sikrer uforstyrret kommunikasjon med bakken. Ta kontakt for å få vite mer!