Om oss

Penlink er et nordisk selskap med storstilt ytelse

I dag leverer Penlink AB tjenester som en uavhengig leverandør av elektromekaniske komponenter og servosystem til automatiseringsindustrien og er basert i Stockholm. Siden oktober 2016 er Penlink AB en del av Addtech.

Tilbyder av produktløsninger for komplekse delsystemer

Penlinks team har stor erfaring med produkter innen denne sektoren. Sammen med våre partnere kan vi hjelpe våre kunder strømlinjeforme eksisterende løsninger og hjelpe dem med design, planlegging og ny installasjon av komplekse totale løsninger.

Addtech er en svensk børsnotert teknologihandelsgruppe. Virksomheten omfatter ca. 150 selvstendige selskap som selger høyteknologiske produkter og løsninger til kunder, hovedsakelig innen produksjon og infrastruktursektoren i ca. 20 land. Notert på NASDAQ OMX Stockholm.

Les Addtechs generelle vilkår og betingelser her!

Addtech

Verdiskapende teknologimarked

Penlink er i dag en del av Addtech, et kooperativ med fokus på industriell teknologihandel som bidrar til verdi mellom produsenter og kunder når man jobber på et prosjekt. Addtech jobber innen ulike bransjer med høyteknologiske produkter og innovasjoner. Addtech har ca. 3000 medarbeidere, en årsomsetning på ca. 8 milliarder SEK og selger til nesten 20 forskjellige land.

Storskala prestasjon av et lite foretak

Addtech består av ca. hundra uavhengige foretak som er i stadig bevegelse for å være den ledende leverandøren av produkter og tjenester innen sin gren av industrien.

Foretakets kjerne innebærer å praktisere bedriftskultur som bruker forretningssans og teknologisk ekspertise som viktig terminologi, samt fleksibiliteten til små foretak kombinert med kooperativets brede nettverk, ressurser og finansielle styrke.

Samvirke & medskaping

Salg og handel med standardprodukter er basen for virksomheten med høy teknisk kompetanse, langsiktige kundeforhold og forståelse for kundens drift leder ofte til omfattende samarbeid og utvikling av tilpassede produkter, løsninger og tjenester. Addtech-aksjen er notert på NASDAQ OMX Stockholm.

Verdier

Samvirkeansvar

Foretakets generelle mål er å møte kunders, aksjeeieres og partneres krav og forventninger til et bærekraftig foretak. Å jobbe med CSR betyr at Addtech ta på et langsiktig ansvar for å jobbe med utvikling av samarbeid, miljø og lønnsomhet En tenkemåte av å jobbe med CSR innebærer at vi blir sterkere innen vår bransje og blir et bedre valg enn andre foretak.

Les mer om CSR her!

Adferdskode

Addtechs mål er å skape merverdi for sine interessenter og å utvikle relasjoner basert på respekt, ansvar og høy kvalitet. Addtech jobber sammen med sine forretningspartnere for å spre positive forandringer og oppmuntre dem til å følge vår adferdskode.
Les mer om vår adferdskode

Lever vi ikke som vi prediker? Om du merker at vi ikke følger våre verdier, kan du rapportere det med hjelp av Whistleblower.
Klikk her for å bruke Whistleblower

Kvalitet

På Penlink fokuserer vi på levering av kvalitet i alt vi gjør – fra kommunikasjon, kundeservice til våre egne prosesser. Det er viktig for oss å være dedikerte, innovative og verdsette kundetilfredshet og la oss ikke glemme – åpne for forbedringer. På denne måten kan vi alltid utvikle oss og bli bedre på det vi gjør.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001:2015.

ISO 9001:2015 ​
​​​​​​Les mer om vår kvalitetspolitikk

Miljø

Fordi vår virksomhet har indirekte miljøpåvirkning (vi driver ingen fabrikker) så jobber vi stadig med forbedringstiltak i de områdene der vi kan gjøre en forskjell. Et eksempel: I dag kommer mer enn halvparten av all elektrisitet som brukes i hele Addtech-konsernet fra fornybare kilder. Vi foreslår også produkter/løsninger som har mindre påvirkning på miljøet som et første skritt. En annen viktig faktor, som kan ha påvirkning, er vår transportvirksomhet Vi forsøker derfor alltid å ta hensyn til miljømessig prestasjon når vi velger transportmetoder.

Vi er sertifisert i henhold til ISO 14001:2015.

ISO 14001:2015
Les mer om vår Miljøpolitikk

Ordrene

Forespørsler om bestilling

Send alle forespørsler til order@penlink.se. Generelle forespørsler skal sendes til info@penlink.se. Har du en personlig kontakt hos Penlink vil e-postadressen være: fornavn.etternavn@penlink.se.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss på Penlink kan du klikke på kontakt og en av våre salgsrepresentanter vil ta kontakt med deg innen kort tid!

Retur

Hvis en kjøper ønsker å returnere et produkt, skal de alltid få godkjenning fra Penlink AB før retur. Send e-post til RMA@penlink.se for godkjenning.

Produktet skal på kundens kostnad og risiko sendes sammen med en melding om retur. Blankett til returmelding kan fås hos Penlink AB. Returer uten vedlagt melding om retur eller godkjenning fra Penlink AB vil ikke bli akseptert.