Tietoa Penlinkistä

Penlink on Pohjoismainen yritys, jolla on laaja asiantuntemus eri teollisuuden aloista

Penlink AB tarjoaa palveluja itsenäisenä sähkömekaanisten komponenttien ja servojärjestelmien toimittajana automaatioteollisuudelle ja sijaitsee Tukholmassa, Ruotsissa. Lokakuusta 2016 lähtien Penlink AB on ollut osa Addtech konsernia.

Tuoteratkaisujen toimittaja monimutkaisille osajärjestelmille

Penlink tiimi koostuu edellä mainitun teollisuussektorin tuotteet erittäin hyvin osaavasta kokeneesta henkilöstöstä. Yhdessä kumppaneidemme kanssa me autamme asiakkaitamme virtaviivaistamaan nykyisiä ratkaisuja ja autamme heitä suunnittelemaan, toteuttamaan ja asentamaan uusia laajoja kokonaisratkaisuja.

Addtech on ruotsalainen julkisesti listattu teknologia-alan yritysryhmä. Ryhmä koostuu noin 150:stä itsenäisesti yrityksestä, jotka myyvät korkean teknologian tuotteita ja ratkaisuja asiakkaille, jotka edustavat pääasiassa valmistusta ja erilaisia infrastruktuurisektoreita noin 20:ssä eri maassa. Pörssilistattu Tukholmassa NASDAQ OMX:ssä.

Lue Addtech:in Yleiset ehdot ja säännöt tästä!

Addtech

Lisäarvoja luovat teknologiamarkkinat

Penlink on nykyään osa Addtech-ryhmää, joka on osuuskunta, jonka fokus keskittyy teollisuusteknologian alan lisäarvoa luoviin kauppoihin hyödyttämällä valmistajien ja asiakkaiden välistä yhteistyötä projektien aikana. Addtech toimii erilaisten hi-tech-tuotteiden ja innovaatioiden aloilla. Addtech:in työntekijämäärä on noin 3000, vuotuinen liikevaihto noin 8 miljardia Ruotsin kruunua myynnin kohdistuessa lähes 20 eri maahan.

Pienen liiketoiminnan suuren luokan suorituskyky

Addtech koostuu noin sadasta itsenäisestä yhtiöstä, jotka ovat jatkuvassa muutoksessa niiden pyrkiessä ylläpitämään asemaansa oman sektorinsa tuotteiden ja palveluiden parhaimpiin kuuluvana toimittajana.

Yhtiön ydinajatus perustuu liiketoimintakulttuuriin, joka yhdistää liikeälyn ja teknologisen asiantuntemuksen ja pienyritykselle luontaisen joustavuuden yhteen osuuskunnan erittäin laajan verkoston, resurssien ja taloudellisen vahvuuden kanssa.

Yhteistoiminta & yhteisluominen

Erittäin korkeaan tekniseen asiantuntemukseen perustuva vakiotuotteiden myynti ja kauppa toimivat liiketoiminnan pohjana, jonka ohessa pitkäaikaiset asiakassuhteet ja asiakkaan toimintojen ymmärtäminen usein johtavat syvällisempaan yhteistyöhön asiakaskohtaisten tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen toimittamiseksi. Addtechin osakkeet on listattu Tukholman NASDAQ OMX:ssä.

Arvot

Yhteistyöhön perustuvaa sosiaalista vastuunkantoa

Yritysryhmien yleinen tavoite on täyttää asiakkaiden, osakkeenomistajien ja kumppaneiden vaatimukset ja odotukset taloudellisesti kannattavan ja jatkuvan liiketoiminnan osalta. Työskentely CRS:n (Corporate Social Responsibility) kanssa tarkoittaa sitä, että Addtech ottaa vastuun pitkäaikaisesta työskentelystä, joka perustuu yhteistyöhön, ympäristön kannalta kestäviin toimintatapoihin sekä kannattavuuteen.

CSR:ään pohjautuva ajatustapa takaa sen, että kasvamme jatkuvasti vahvemmaksi omalla teollisuuden alallamme ja että meistä tulee samalla entistä parempi vaihtoehto kilpailijoihimme verrattuna.

Lue lisää CSR:stä tästä!

Toimintaa koskevat säännöt

Addtech:in tavoite on luoda lisäarvoa sidosryhmilleen ja asiakassuhteita, jotka perustuvat luottamukseen, vastuunkantoon ja korkeaan laatuun. Addtech toimii yhdessä liikekumppaneidensa kanssa voidakseen luoda positiivisen muutoksen ja rohkaisee kumppaneita noudattamaan toimintaa koskevia sääntöjä.
Lue lisää toimintaa koskevista säännöistämme

Toimimmeko niin kuin opetamme? Jos havaitset, että toimintamme on ristiriidassa arvojemme kanssa, voit raportoida asiasta käyttämällä Whistleblower-palvelua.
Voit käyttää Whistleblower-palvelua napsauttamalla tästä

Laatu

Penlink keskittyy laadukkaaseen toimintaan ja toimituksiin kaikessa mitä teemme ja toimitamme - tiedonvaihdosta asiakaspalveluun omia toimintojamme unohtamatta. Meille on tärkeää, että olemme sitoutuneet siihen mitä teemme, että toimimme innovatiivisesti ja että annamme arvon asiakkaidemme tyytyväisyydelle unohtamatta avoimuutta mahdollisille parannuksille. Näin toimien voimme aina kehittyä tulla paremmiksi siinä mitä teemme.

Meillä on ISO 9001:2015 -standardin mukainen sertifiointi.

ISO 9001:2015 ​
​​​​​​Lue laatupolitiikkamme

Ympäristö

Koska omat toimintomme vaikuttavat ympäristöön vain vähäisesti (meillä ei ole tehtaita), pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintojamme niillä alueilla joihin voimme vaikuttaa. Esimerkkinä tästä, yli puolet Addtech Groupin käyttämästä sähköenergiasta perustuu uusiutuaan energiaan. Ensimmäiseksi suosittelemme asiakkaillemme aina tuotetta/ratkaisua, jonka ympäristövaikutus on mahdollisimman pieni. Toinen tärkeä tekijä jolla voi olla vaikutusta on käyttämämme kuljetuspalvelut. Siksi pyrimmekin aina huomioimaan vaikutukset ympäristöön valitessamme kulloisenkin toimituksen kuljetusmenetelmää.

Meillä on ISO 14001:2015 -standardin mukainen sertifiointi.

ISO 14001:2015
Lue ympäristöpolitiikkamme

Tilaukset

Tilauskyselyt

Ole hyvä ja lähetä kaikki tilauksiin liittyvät kyselyt sähköpostilla osoitteeseen order at penlink.se. Yleisluonteiset kyselyt tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen info@penlink.se. Jos haluat lähettää sähköpostia Penlink tietylle henkilölle, sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@penlink.se. Jos haluat ottaa yhteyden

Jos haluat ottaa yhteyttä Penlink kanssa, voit mennä ottamaan yhteyttä, jos haluat lähettää meille kyselyn, ja yksi myyntiedustajamme ottaa sinuun yhteyttä!

Tilausten palautus

Jos asiakas haluaa palauttaa tuotteen, siihen tulee aina ensin saada palautuslupa Penlink AB:lta. Lähetä sähköposti osoitteeseen RMA@penlink.se saadaksesi palautusluvan.

Tuote tulee lähettää lähettäjän riskillä yhdessä palautusilmoituksen kera, lähettäjä vastaa palautuslähetyksen kuluista. Palautusilmoituskaavakkeen voi pyytää Penlink AB:sta. Palautuksia, joihin ei ole liitetty palautusilmoituskaavaketta ja/tai joihin ei ole pyydetty etukäteen palautuslupaa Penlink AB:ltä, ei käsitellä.