Marin & Offshore

Applikasjoner & Produkter

Vi vil høre fra deg om dine kommende prosjekter og hvordan vi kan hjelpe deg. Send inn skjema, så kommer vi tilbake til deg så snart som mulig. Hvis du har en e-post om nød/brennende spørsmål eller ringer oss, finner du kontaktinformasjonen nedenfor.

Kraner

Brukt i olje- og gassindustrien

Kranens roterende overføring gir nødvendig kraft til å utføre nødvendige bevegelser og løfting av kranen, derfor er den roterende overføringspakken meget viktig.
Penlink tilbyr et bredt utvalg av løsninger, både hydraulisk roterende koblinger og elektriske sleperinger. Vi kan også integrere fiberoptiske kanaler og pulsgivere med høy nøyaktighet (svingbar).
Vi har et meget stort utvalg av ATEX-, IECEx-sertifiserte sleperinger! Vi kan også sertifisere tilpassede sleperinger til prosjekter med små volumer. Hvis kranen operer i forskjellige soner eller det er en nødssituasjon, kan vi tilby kombinerte løsninger med bruk av to roterende ledd.

Ved krav om nødvendig høye datahastigheter, kan vi tilby 1Gb/s dataoverføring i en elektrisk sleperingmodul. Vår signalslepering er forseglet for å sikre at kullstøv fra kraftringen ikke trenger inn og forstyrrer signalringene over tid.

Vi tilbyr atskilte kamre i sleperingen på grunn av nye forskrifter i industrien!

Slangetromler

Brukes i marine og offshore operasjoner

Penlinks kundetilpassede svivler og sleperinger integreres direkte i vinsjsystemet som muliggjør pålitelig inn-/utrulling av slange og utstyr.

Egnet for trykk opp til 20.000+ PSI [1.380+ BAR], gir våre roterende koblingsprodukter hydraulisk, pneumatisk, kjemisk og andre tjenester til slange, kabel, og vinsjapplikasjoner. Vi tilbyr standard og tilpassede løsninger med et bredt utvalg av alternativer for singel og flere flow-passasjer, trykk, flow-volum og væske + elektrisk integrering.

Visste du at vi har integrerte roterende overføringsløsninger og pulsgivere til slangetromler? Ta kontakt for å få vite mer!

LARS & TMS

Brukes i offshoreoperasjoner

Sleperinger med kombinert fiberoptisk roterende svivel for både overflate og nedsenket (dypt hav) er nødvendig for ROV-industrien, Penlink tilbyr et stort utvalg av tilpassede overføringsløsninger. Våre nedsenkede sleperinger er designet spesielt for oljefylt drift, derfor kan sleperingens lengde reduseres.

For overflate-LARS legger vi til varmere i sleperingen for å fjerne fuktighet hvis kunden bestemmer seg for ikke å fylle sleperingen med olje.

Med våre sleperinger med lang levetid er de nødvendige serviceintervallene redusert (fjernet) og tillater redusert nedetid i applikasjoner/drift. Visste du at vi kan integrere en pulsgiver i roteringspakken?

Marin undersøkelse

Brukt i marin og offshore industri

Den pågående letingen etter nye olje- og gassreserver har kontinuerlig tvunget offshore-petroleumprospekteringsforetakene til å bore i dypere og dypere vann. Utvinning av olje fra disse ekstreme dybdene presenterer tekniske utfordringer til tradisjonelle overflateproduksjonsmetoder. Derfor blir utvikling og installasjon av undervannsutstyr stadig viktigere for økonomisk utvinning av disse reservene.

En viktig funksjon for sikker og effektiv drift av produksjonsutstyr på havbunnen er et svært pålitelig kommunikasjonssystem under vann. Penlink er en ledende leverandør av både hyllevarer og tilpassede fiberoptiske telemetriprodukter, og sleperinger med høy ytelse. Høy pålitelighet er implementert i all design og i alle prosesstrinn til disse produktene. Resultatet er robuste produkter med ekstrem ytelse.

  ROV

  Brukes i subsea-operasjoner

  Vi tilbyr et bredt utvalg av komponenter til ROV, våre kompakte elektriske pulsgivere, høyspentmotorer med kundetilpassede drivere. Våre kameraer for lite lys med utmerket ytelse når redusert lys er nødvendig for ikke å overeksponere innholdet i vannet.

   

  Andre Applikasjoner
  • Overflate og undersjøiske rørledningssystemer
  • Hot Stab og manifoldsystemer
  • Mudringssystemer
  • Multiplex Control POD Systems
  • Komplekse monteringssystem

  Kabel-/slangetrommelsystem (Umbilical)

  Brukes i offshore- og oljeapplikasjoner

  Vi leverer svivler og optiske/elektriske sleperinger til vinsjapplikasjoner som er designet for å gi en operativ fleksibilitet til offshore og landbaserte applikasjoner.

  Penlinks kundetilpassede svivler og sleperinger integreres direkte i vinsjsystemet som muliggjør pålitelig inn-/utrulling av slange og utstyr.

  Egnet for trykk opp til 20 000 + PSI [1,380+ BAR], og med en stor variasjon av kombinerte enheter, med elektriske og optiske passasjer kan vi tilby en løsning som passer til dine krav.