Vetenskapliga Detektorer

Medicinska applikationslösningar

Vi levererar ett brett utbud av vetenskapliga detektorer för applikationer inom medicinindustrin, liksom försvar och övervakning. Vår partner Photonis hjälper oss att tillverka vår lösning och vi designar en skräddarsydd lösning som fungerar för din applikation.

Våra produkter och lösningar är helt enkelt de bästa på marknaden! Om du letar efter mer information, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig.

Photon-Detector

Planacon™ -familjen av produkter är fyrkantiga MCP-PMT-enheter som är utformade för att fånga snabba händelser med fokus på timing som sker i enkelfotonräkningsapplikationer. Planacon ger överlägset skydd mot magnetiskt...

Läs mer

Time of Flight Detector

Vi erbjuder de snabbaste Time-of-Flight detektorerna på marknaden, med tidigare obestridliga nivåer av tidsmässig upplösning, dynamiskt intervall och hög massdetekteringskänslighet för Time-of-Flight "Mass Spectrometry".

Läs mer

Advanced Performance Detectors

Våra Advanced Performance Detectors (APD) är plug-and-play-elektrooptiska enheter som ger ett komplett hus, underlättar tillverkning, reparation eller byte av masspektro...

Läs mer

Channel Electron Multiplier

Channeltron Electron Multipliers är hållbara och effektiva detektorer av positiva och negativa joner samt elektroner och fotoner. Produkten erbjuder också det högsta dynamiska intervallet för att säkerstä...

Läs mer

Electron Generator Arrays

Electron Generator Arrays (EGA) består av miljontals kombinerade precisionsglasrör för att skapa en enhetlig och mekaniskt fast struktur. De bearbetas på så sätt att när en spänning/elektricitet appliceras över tjockleken, alst...

Läs mer

Hybrid Photo Diode

Vår "Hybrid Photo Diode" ger en alternativ teknik för fotondetektering. HPD hjälper till genom att förstärka elektronerna i ett vakuumrör som sedan öser över på silikondioden. För varje effekt uppnås en förstär...

Läs mer

Microchannel Plates

En mikrokanalplatta (MCP) är en elektronmultiplikator för att detektera röntgenstrålar, ultraviolett strålning och laddade partiklar. Utgången är en tvådimensionell elektronbild som bevarar den rumsliga upplösni...

Läs mer