Vapenstationer

ANVÄNDS INOM FÖRSVAR

Vi erbjuder ett brett utbud av lösningar för gyrostabiliserat elektrooptiskt system. Det kan vara luftburet, på land, på ett fartyg. Från roterskarvar (elektriska släpringar, fiberoptiska roterskarvar), pulsgivare, gyro, accelerometrar, avancerade kameror (SWIR, EMCCD, sCMOS), drivelektronik och motorer.

Våra motorer, pulsgivare och gyro sitter i höjdaxeln idag på flera plattformar för att ge noggrannhet och stabilisering av plattformen.

Våra motorer, pulsgivare och släpringar sitter i sidledaxeln idag på flera plattformar som säkerställer rörelsen och kommunikationen i vapenstationen.

Visste du att vi har elektrooptiska lösningar för vapenstationer? Kontakta oss för mer information!

Applikationens funktioner
  • Konstruerad för OEM-integration
  • Lagervara eller kundanpassad
  • Integration av komponenter
Exempel på produkter använda i denna applikation