Solkraft

Används inom förnyelsebar energi

Vi erbjuder olika lösningar till förnyelsebar och alternativa energiapplikationer. Våra svivlar är utformade för att ge rotationsrörelse till diverse samlingsrör i ett paraboliskt koncentrerat solenergi (CSP)-fält. Funktionerna inkluderar ett specialutformat system för packningsförsegling som klarar av höga temperaturer, inre korrosionsbeständiga lager och en kundspecifik konstruktion för direktsvetsning till rörsystemet.
Vi kan också erbjuda "Turnkey" lösningar för att flytta solpaneler 360°, detta för att optimera solpanelernas position. Integrationen inkluderar elektriska släpringar, pulsgivare, motorer och drives.

Våra SWIR-kameror kan inspektera solpaneler via stativ eller drönare. Läs vårt applikationsblad om inspektion av solpaneler för att lära dig mer!

Applikationens funktioner
  • Komponenter som eliminerar driftstopp i säkerhetsfunktionerna
  • Lågprofil och hög noggrannhet på pulsgivare
  • Små släpringar som ger hög tillförlitlighet och kraftöverföring
  • Integrerade rotationsöverföringslösningar elektriska och pneumatiska
Exempel på produkter använda i denna applikation