Vattenkraft

Används inom förnyelsebar energi

Penlink kan leverera kraft till justerbara turbinblad för optimalt hastighetsflöde i både höga och låga vattennivåer.

Våra svivlar är konstruerade för vattenkraftmiljöer som förser med kontinuerlig och pålitlig drift, vilket ger tillförsel och returkraft till bladaktuatorer för att justera höjden för att anpassa sig till flödesförhållandena. Integrerad med släpringar och positionssensorer kan rotationsföreningar ge exakt och tillförlitlig positionsåterkoppling utöver vätskeöverföring.

⟶  Kontakta oss för mer information!

Download Brochure for Hydroelectric Power
Opens in new window

Applikationens funktioner
  • Komponenter som eliminerar driftstopp i säkerhetsfunktionerna
  • Lågprofil och hög noggrannhet på pulsgivare
  • Små släpringar som ger hög tillförlitlighet och kraftöverföring
  • Integrerade rotationsöverföringslösningar elektriska och pneumatiska
Exempel på produkter använda i denna applikation