Radar

ANVÄNDS INOM FÖRSVAR

Moderna radar måste ha tillgång till hög dataöverföring och noggrann rörelsekontroll. Vi kan hjälpa dig att anpassa en roterskarvslösning (elektriskt släpring, svivel, fiberoptisk roterskarv och/eller RF-roterskarv med pulsgivare integrerad). För att hitta norr, har vi tröghetssensorer/INS lösningar. Våra kundanpassade drivelektronik kan hjälpa dig med rörelsekontrollen när man använder momentmotorer/direktdrivna motorer.

Applikationens funktioner
  • Konstruerad för OEM-integration
  • Lagervara eller kundanpassad
  • Integration av komponenter
Exempel på produkter använda i denna applikation