ROV System

Används i subsea-operationer

Vi erbjuder ett brett utbud av komponenter till ROV, våra kompakta elektriska pulsigvare, högspännings-motorer med kundanpassad drivelektronik. Våra lågljuskameror med utmärkt prestanda vid reducerat ljus är nödvändiga för att inte överexponera partiklar i vattnet.

 

Andra Applikationer
  • Yt och nedsänkta anslutningssystem
  • Hot Stab & blocksystems
  • Muddringssystem
  • Multiplex Control POD Systems
  • Komplexa monteringssystem
ANVÄNDNINGSFUNKTIONER
  • Vätska / optisk / elektrisk överföring för fjärrstyrda fordon (ROV)
  • Pneumatiska och hydrauliska operationer
  • Multipel komponentintegration
  • Tredjepart certifiering
Exempel på produkter använda i denna applikation