Slangvinda

Används i marina och offshore verksamheter

Våra specialdesignade roterskarvar (hydrauliska svivlar) integreras direkt i slangvindan vilket möjliggör tillförlitlig lindning/släppning av slang och utrustning.

Passar till tryck upp till 20 000 + PSI [1,380+ BAR]. Våra svivlar tillhandahåller hydraulisk, pneumatisk, kemisk och annan service för slang-, kabel- och navelrullar. Vi erbjuder standard och anpassade lösningar med ett brett utbud av alternativ för en- och flerflödespassager, tryck, flödesvolym och vätska + elektrisk integration.

Visste du också att vi har integrerade roterskarvslösningar och pulsgivare för slangvindar? Kontakta oss för mer information!

Applikationens funktioner
  • Högtrycksalternativ (20 000 + PSI)
  • Hög flödesvolym
  • Konstruerad till stränga kundspecifikationer
  • Design med dubbla packningar med atmosfärsavluftning för att skydda mot överhörning
  • Elektrisk släpring / Fiberoptisk integration
  • Tredje parts inspektionscertifiering
  • Specialiserad mekanik för direkt integration till kundutrustning
  • Designad för att uppfylla tillämpliga certifieringar
  • (API, ATEX, CE, och andra)
Exempel på produkter använda i denna applikation