Encoder Integration
Cable Protection
Customized Connectors
Slip Ring & Swivel Integration
Swivel Connection
Flange Customizations

Integrerade Produkter

Integrera de komponenter du behöver

Här på Penlink kan vi erbjuda tjänster av integrerade roterskarvar! Dessa integrerade lösningar kan designas baserat på en skiss eller en idé från kunden.

Vi implementerar olika typer av tekniker för att uppfylla våra kunders krav och vi erbjuder dem även kontakt- och kontaktfrialösningar för alla typer av elektriskkraft, elektriska signaler och data, optiska signaler, media (vätska, gas), RF, pulsgivarinformation i kombinationer av alla dessa överföringstekniker.

Vi har tillsammans med våra partners erbjudit flera kundanpassad-design för; Vindkraft (hydraul- och elektrisk tonhöjdstyrning), medicinsk (bildbehandling), offshore (kabelrullar, slangrullar, kranar, borrning, ROV), övervakning (CCTV, pan-tilt, gimbals) och försvar (radar, siktsystem, vapen system, gimbals, torn, pansarfordon), robotsystem och andra applikationer som kräver kontinuerlig rotation.

Om du letar efter fler lösning till din applikation än den som listas nedan, ladda ner vår broschyr för mer information. Har du några frågor om våra kundanpassadelösningar, kontakta oss så hjälper vi dig.

Integrated Products

Integrated Solutions

Penlink has the capability to provide the services of integrated rotary joint solutions! These integrated solutions can be designed based on a sketch or an idea from the customer. We implement different technologies to fulfill our customer’s requirement and offer them contacting and non-contacting solutions for all types of electrical power, electrical signals and data, optical signals, media (fluid, gas), RF, encoder feedback and combinations of all these transmission technologies.