Industriella Robotar

Penlinks kostnadseffektiva, lätta och pålitliga roterande transmissionslösningar minskar underhållskostnaderna och förbättrar effektiviteten och säkerheten för materialhantering. Våra applikationsexperter arbetar direkt med våra kunder för att utveckla roterande överföringslösningar för att uppfylla de exakta kraven för varje robothanteringsapplikation.

Pålitlig flödesreglering av hydraulik och pneumatik, elektrisk signal- och effekthantering är avgörande för klämoperationer.

Visste du att vi också kan hjälpa dig med rörelsekontrollen och positionering i din robot?

Kontakta oss för mer information!

EXEMPEL PÅ PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DEN HÄR APPLIKATIONEN | KLICKA PÅ DEM FÖR MER INFORMATION!

 

Applikationsblad