Industriella Robotar

Används inom robotik och fabriksautomation

Penlinks kostnadseffektiva, lätta och pålitliga roterande transmissionslösningar minskar underhållskostnaderna och förbättrar effektiviteten och säkerheten för materialhantering. Våra applikationsexperter arbetar direkt med våra kunder för att utveckla roterande överföringslösningar för att uppfylla de exakta kraven för varje robothanteringsapplikation.

Pålitlig flödesreglering av hydraulik och pneumatik, elektrisk signal- och effekthantering är avgörande för klämoperationer.

Visste du att vi också kan hjälpa dig med rörelsekontrollen och positionering i din robot?

Applikationens funktioner
  • Komponenter som eliminerar driftstopp i säkerhetsfunktionerna
  • Lågprofil och hög noggrannhet på pulsgivare
  • Små släpringar som ger hög tillförlitlighet och kraftöverföring
  • Integrerade rotationsöverföringslösningar elektriska och pneumatiska
  • Intelligenta och mycket anpassningsbara enheter
  • Kit-motorer med hög effekt till viktförhållande
Exempel på produkter använda i denna applikation