Yksityisyyden suojaa koskeva käytäntö

User of the website/cookies

1. Johdanto

Me, Penlink (“Penlink AB”), käytämme evästeitä Internet-sivustollamme ja keräämme niiden avulla tiettyjä henkilökohtaisia käyttäjään liittyviä tietoja. Tämä yksityisyyden suojaa koskevan käytännön selitys kuvaa, muiden asioiden ohessa, mitä evästeitä on käytössä, mihin niitä käytetään ja mitä eri vaihtoehtoja sinulla käyttäjänä on mainittujen evästeiden suhteen. Tämä selostus myös määrittää oikeutesi meidän suhteen ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi sen suhteen, kuinka sinuun liittyviä tietoja käytetään.

 

2. Kuka hallinnoi henkilökohtaisia tietojasi?

Yhtiö on henkilökohtaisten tietojesi hallinnoija mitä tulee Yhtiön Internet-sivuilta
kerättyjen sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn.

 

Yrityksen yhteystiedot on luetteloitu alla.

Yhtiö: Penlink AB, 556446-0847
Osoite: Vretensborgsvägen 28, SE126 30 Hägersten, Ruotsi
Puhelin: +46 8-551 158 90

Mikäli sinulla on kysymyksiä Yhtiön käytännöistä henkilökohtaisten tietojesi käsittelyn suhteen, ota yhteys sähköpostitse osoitteeseen info at penlink.se.

 

3. Mikä on eväste?

 

Eväste on pieni tekstipohjainen tiedosto, joka tallennetaan sinun tietokoneeseen, matkapuhelimeen tai vastaavaan laitteeseen ja joka sisältää tietoja Internet-sivuillamme suorittamistasi selaustoimenpiteistä. Evästeitä on kahdenlaisia, väliaikaisia ja pysyviä. Väliaikaiset evästeet (joita myös kutsutaan istuntoevästeiksi) tallennetaan laitteeseesi siihen asti kun suljet Internet-selaimesi istunnon. Pysyvällä evästeellä on päivämäärä, ja kun mainittu päivämäärä ylittyy, eväste poistetaan laitteestasi kun seuraavan kerran palaat Internet-sivustolle, joka kyseisen evästeen on alunperin luonut.

Evästeet voivat olla nk. ”ensimmäisen osapuolen” tai ”kolmannen osapuolen” evästeitä”. Ensimmäisen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka on sijoittanut laitteeseesi Yhtiö (me). Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, jotka joku muu osapuoli kuin Yhtiö on sijoittanut Internet-sivustolle.

 

4. Mitä erityisiä evästeitä tällä Internet-sivustolla käytetään ja mihin tarkoitukseen?

Alla oleva taulukko määrittää Internet-sivustollamme käytetyt evästeet ja luetteloi niihin liittyvät tiedot niiden käyttötarkoituksesta, mitä henkilökohtaisia tietoja niiden avulla kerätään, niiden keston ja sen, kuka kyseistä evästettä käsittelee.

 

Cookie Purpose Has personal data been collected? If yes, which personal data? Duration Handling
fe_typo_user Preserves users states across page requests. No. Session Company Cookie
JSESSIONID Preserves users states across page requests. No. Session Merit.soliditet.se
GPS Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographi-cal GPS location. Yes. Location Session Youtube.com
NID Registers a unique ID that identifies a returning user’s de-vice. The ID is used for targeted ads. No. 6 Moths Google.com
VISITOR_INFO1_Live Tries to estimate the users’ bandwid-th on pages with integrated YouTube videos. Yes. Bandwidth. 179 Days Youtube.com
YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Yes. Previously seen videos on YouTube. Session Youtube.com
bisinfra-sessionid Display information about the company. No. Session Merit.soliditet.se

5. Mitä juridisia perusteita henkilökohtaisia tietojasi käsittelevällä yhtiöllä on käsitellä tietoja?

Yhtiö käsittelee henkilökohtaisia tietojasi siten kuin yllä on määritetty ja perustuen sinulta saatuun myöntymykseen, jonka annat siirtyessäsi Internet-sivustollemme.

 

6. Voinko kieltäytyä evästeiden käytöstä?

Mikäli et halua sallia evästeiden tallentamista laitteellesi, voit yleensä kytkeä mainitun toiminnon pois päältä eli estää evästeiden tallennuksen joko kokonaan tai osittain Internet-selaimesi asetuksien kautta. Tiettyjen Internet-selaimien tapauksessa, voit esimerkiksi estää kaikki evästeet, hyväksyä ainoastaan ensimmäisen osapuolen evästeet tai poistaa evästeet, kun suljet Internet-selaimen istunnon. Internet-selaimesi asetuksien kautta voit myös poistaa evästeet, jotka on tallennettu laitteellesi aiemmin.

Muista kuitenkin, että jos päätät poistaa tai estää evästeet, voi siitä aiheutua se, että Internet-sivustomme tai palvelumme eivät toimit.

 

7. Kenen kanssa saatamme jakaa henkilökohtaisia tietojasi?

Kolmansien osapuolien evästeiden avulla kerätyt sinua koskevat henkilökohtaiset tiedot luovutetaan sille kolmannelle osapuolelle, joka evästeen on toimittanut käyttöön (katso taulukko kappaleessa 4).

 

Yhtiö saattaa myös siirtää henkilökohtaiset tietosi järjestelmätoimittajille, kuten Google Analyticsille. Mainitut tietojen vastaanottajat ovat oikeutettuja ainoastaan käsittelemään henkilökohtaisia tietojasi Yhtiön puolesta, kun mainittu vastaanottaja suorittaa palvelua Yhtiölle, kuten esimerkiksi Asiakkaan tilaaman tuotteen toimituksen yhteydessä. Yhtiö tulee kaikin kohtuullisiksi katsottavien juridisten, teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla varmistamaan sen, että henkilökohtaiset tietosi käsitellään turvallisesti ja käyttäen riittävää suojausta tietojen siirroissa tai jaoissa edellä mainitun tyyppisten kolmansien osapuolien välillä.

Yhtiö saattaa myös luovuttaa henkilökohtaisia tietojasi viranomaisille silloin, kun laki meitä siihen saattaa velvoittaa. Siinä tapauksessa, että Yhtiön toiminnot tai osa toiminnoista myydään, Yhtiö saattaa siirtää henkilökohtaiset tietosi mahdolliselle liiketoimintojen ostajalle.

 

8. Henkilökohtaisten tietojen siirto EU/EEA:n ulkopuolelle?

Sinun henkilökohtaisia tietojasi tullaan käsittelemään vain EU/EEA:n alueella.

 

9. Sinun oikeutesi

Sinulla on tiettyjä juridisia oikeuksia, joita voit kohdistaa Yhtiötä kohtaan. Yhteenveto mainituista oikeuksista on kuvattu alla. Täydellinen kuvaus oikeuksistasi on kuvattu kohdassa Yleinen tietosuoja-asetus, kappaleet 3 – 5.

  1. Oikeus rekisteritietojen käyttöön/poistoon rekistereistä. Sinulla on oikeus tietää, käsitteleekö Yhtiö sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja. Jos Yhtiö käsittelee mainitun tyyppisiä tietoja, sinulla on oikeus saada mm. tietoja siitä, mitä tietoja Yhtiö käsittelee, tietoa mainitun tyyppisen käsittelyn tavoitteista, kellä ulkopuolisilla tahoilla on oikeus lukea sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja ja tietoa siitä, kuinka kauan Yhtiö tallentaa sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja.
  2. Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Sinulla on oikeus saada kopio niistä sinua koskevista tiedoista, jotka olet Yhtiölle antanut, jäsennetyssä, yleisesti käytetyssä ja koneella luettavissa olevassa muodossa. Sinulla on myös oikeus vaatia, että Yhtiö siirtää mainitut henkilökohtaiset tiedot toiselle henkilökohtaisten tietojen hallinnoijalle. Oikeus tietojen siirrettävyyteen pätee sellaisiin henkilökohtaisiin tietoihin, joita käsitellään automatisoidusti ja joiden käsittely perustuu sinulta saatuun suostumukseen tai sellaiseen sopimukseen perustuen, jossa olet osapuolena.
  3. Virheellisten tietojen oikaiseminen. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä korjaamaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  4. Tiettyjen tietojen poistaminen. Sinulla on oikeus vaatia Yhtiötä poistamaan sinua koskevat tiedot tietyissä tapauksissa, esimerkiksi silloin, jolloin henkilökohtaisille tiedoille ei ole enää tarvetta sen tarkoituksen suhteen, jota varten ne on alunperin kerätty.
  5. Oikeus vastustaa Yhtiön henkilökohtaisten tietojen käsittelyä. Sinulla on oikeus, tietyissä tapauksissa, vastustaa Yhtiön henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Oikeus vastustaa pätee mm. tilanteissa, joissa käsittely perustuu intressivertailuun ellei Yhtiö pysty osoittamaan (i) sellaista pakottavaa juridisesti oikeutettua syytä tietojen käsittelyyn, joka ohittaa omat kiinnostuksesi, oikeutesi ja vapautesi; tai (ii) jossa tietojen käsittely tapahtuu oikeudellisten vaatimuksien muodostamiseksi, vahvistamiseksi tai puolustamiseksi.
  6. Oikeus vastustaa suoramarkkinointi. Sinulla on oikeus koska tahansa kieltää Yhtiötä käsittelemästä henkilökohtaisia tietojasi suoramarkkinointiin liittyen. Jos vastustat mainittuun syyhyn perustuvan käsittelyn, Yhtiön tulee keskeyttää kaikki sinuun kohdistuvat markkinointitoimenpiteet ilman tarpeetonta viivyttelyä.
  7. Oikeus rajoittaa henkilökohtaisten tietojesi käsittelyä. Sinulla on oikeus edellyttää Yhtiötä rajoittamaan sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä tietyissä tapauksissa. Esimerkiksi, jos olet esittänyt, että sinua koskevissa henkilötiedoissa on virhe, voit pyytää käsittelyn rajoittamista siksi ajaksi, kunnes Yhtiö on voinut tarkistaa, ovatko tiedot oikeita vai vääriä.
  8. Valitukset. Jos sinulla on valituksia Yhtiön suorittamaan sinua koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyen, sinulla on oikeus tehdä mainitun kaltainen valitus Tietoturvaviranomaiselle.

Jos haluat lähettää pyynnön henkilökohtaisten tietojen poistamiseen rekisteristä, tietojen siirrettävyyteen, tietojen korjaamiseen, poistoon, lähettää vastustavan tai rajoitusta pyytävän lausunnon, ota yhteys Yhtiöön sähköpostitse osoitteessa gpdr at penlink.se.

 

10. Yksityisyyden suojaa koskevat muutokset

Yhtiö pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä yksityisyyden suojaa koskevaa lausuntoa. Mikäli mainitun tyyppisiä muutoksia tehdään, niistä ilmoitetaan Yhtiön Internet-sivuilla.