Integritetspolicy

Användare av webbplatsen/cookies

1. INTRODUKTION

Vi på Penlink ("Penlink AB") använder cookies på vår hemsida och därmed samlar in vissa personuppgifter om personer som använder vår hemsida. Denna informationspolicy förklarar bland annat vilka cookies vi använder, vad de används för och vilka val du kan göra med avseende på våra cookies. Sekretesspolicyen beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan genomdriva dina rättigheter när det gäller behandling av dina personuppgifter.

2. Vem kontrollerar personuppgifterna?

Företaget är registeransvarig för personuppgifter för bearbetning av personuppgifter som samlats in från användare av bolagets hemsida.

Nedan anges företagets kontaktuppgifter.

Företag: Penlink AB, 556446-0847
Adress: Vretesnborgsvägen 28, SE126 30 Hägersten, Sverige
Telefon: 08-551 158 90

Skulle du ha några frågor om företagets behandling av dina personuppgifter, kontakta oss på info på penlink.se.

3. Vad är en cookie?

En cookie är en liten textbaserad fil som placeras på din dator, mobiltelefon eller liknande enhet som innehåller information om din navigering på webbplatsen. Det finns tillfälliga cookies och ihållande cookies. Tillfälliga cookies (även kallad session cookies) är sparat i din enhet tills du stänger webbläsaren. En uthållig cookie har ett utgångsdatum och när detta datum har löpt ut raderas det när du återgår till webbplatsen som skapade den.

Cookies kan vara "första partens cookies" eller "cookies från tredje part". Cookies från första parten är cookies som läggs på webbplatsen av företaget. Cookies från tredje part är cookies som läggs på webbplatsen av en annan än företaget.

4. Vilka specifika cookies används på denna webbplats och för vilket ändamål?

Tabellen nedan innehåller en specifikation av de cookies vi använder på vår hemsida tillsammans med information om syftet, vilka personuppgifter som samlas in, varaktighet och vem som hanterar cookie.

 

Cookie Purpose Has personal data been collected? If yes, which personal data? Duration Handling
fe_typo_user Preserves users states across page requests. No. Session Company Cookie
JSESSIONID Preserves users states across page requests. No. Session Merit.soliditet.se
GPS Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographi-cal GPS location. Yes. Location Session Youtube.com
NID Registers a unique ID that identifies a returning user’s de-vice. The ID is used for targeted ads. No. 6 Moths Google.com
VISITOR_INFO1_Live Tries to estimate the users’ bandwid-th on pages with integrated YouTube videos. Yes. Bandwidth. 179 Days Youtube.com
YSC Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Yes. Previously seen videos on YouTube. Session Youtube.com
bisinfra-sessionid Display information about the company. No. Session Merit.soliditet.se

5. Vilka är de juridiska skälen för att företaget behandlar dina personuppgifter?

Företaget behandlar dina personuppgifter enligt ovan baserat på samtycke från dig, som du anger när du besöker vår hemsida första gången.

6. Kan jag säga nej till cookies?

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din enhet kan du normalt stänga av det helt eller delvis i webbläsarens inställningar. I vissa webbläsare kan du till exempel välja att blockera alla cookies, bara acceptera cookies från första parten eller ta bort cookies när du stänger din webbläsare. I webbläsarens inställningar kan du även ta bort cookies som tidigare lagrats.

Kom ihåg att om du väljer att ta bort eller blockera cookies kan det leda till att vår webbplats eller våra tjänster inte fungerar.

7. Vem kan vi dela med oss av dina personuppgifter?

De personuppgifter som samlas in via cookies från tredje part kommer också att lämnas till den tredje parten som tillhandahåller cookies (se tabellen under avsnitt 4).

Företaget kan även överföra dina personuppgifter till systemleverantörer som Google Analytics. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter på bolagets vägnar medan de utför en tjänst för bolaget, till exempel leverera en produkt beställd av kunden. Företaget tar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med tillräcklig skydd när de överförs till eller delas med sådana valda tredje parter.

Företaget kan också släppa dina personuppgifter till myndigheter där vi är skyldiga att göra det enligt lag. Om hela eller delar av bolagets verksamhet säljs kan bolaget överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

8. Överföringar av personuppgifter utanför EU/EES?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas inom EU/EES.

9. Dina rättigheter

Du har vissa lagliga rättigheter som du kan driva mot företaget. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, se Generaldirektivet, avsnitt 3-5.

  1. Rätt till tillgång till/utdrag ur register. Du har rätt att få information om företaget behandlar dina personuppgifter. Om det gör det, har du rätt till information om bland annat vilka personuppgifter som behandlas, syftet med behandlingen, vilka externa mottagare som har tillgång till dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.
  2. Rätt till dataöverföring. Du har rätt till en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till företaget, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format. Du har också rätt att kräva att företaget överför dessa personuppgifter till en annan registeransvarig för personuppgifter. Rätten till dataöverföring gäller för personuppgifter som behandlas automatiskt och som är baserade på ditt samtycke eller om ett avtal som du är part i.
  3. Korrigering av felaktiga uppgifter. Du har rätt att kräva att företaget korrigerar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig.
  4. Radering av viss data. Du har rätt att kräva att företaget raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, till exempel där personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte som vi samlade in.
  5. Rätt att göra invändningar mot företagets behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa omständigheter göra invändningar mot företagets behandling av dina personuppgifter. Rätten till invändning gäller bland annat var bearbetningen bygger på en väga av intresse om inte bolaget kan visa (i) tvingande legitima skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter. eller (ii) var bearbetningen sker för att upprätta, verkställa eller försvara sig mot rättsliga krav.
  6. Rätt till invändning mot direktmarknadsföring. Du har rätt att när som helst göra invändningar mot företaget för att få dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om du gör invändningar mot sådan behandling måste företaget avbryta all direkt marknadsföring till dig utan onödig försening.
  7. Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kräva att företaget begränsar sin behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. Om du till exempel har nekat att dina personuppgifter är korrekta kan du begära en begränsning av behandlingen under en tidsperiod som gör att företaget kan kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  8. Klagomål. Om du har några klagomål angående företagets behandling av dina personuppgifter, har du rätt att lämna sådana klagomål till personskyddsmyndigheten.

Om du vill skicka in en begäran om ett utdrag ur registret, dataöverföring, korrigering, radering, invändning eller begränsning, kontakta gpdr at penlink.se.

10. Ändringar i integritetspolicyen

Bolaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna sekretesspolicy. Om sådana ändringar görs kommer meddelandet att lämnas på vår hemsida.