Servo

Standard, Modified, Custom & Integration Solutions

Toimielimet

Toimielimet, EMA

Integroitu järjestelmä lennonhallinta- ja toimielinjärjestelmien lineaarisia ja pyöriviä liikkeitä varten. Monipuoliset ominaisuudet yhdessä yksikössä.

 • Pienempi paino ja tilavuus
 • Räätälöitävissä oleva rakenne asiakkaan sovelluksiin
 • Kattava valikoima erilaisia teho-, vääntömomentti ja nopeusvaihtoehtoja
 • Useita virransyöttöön liittyviä tuloja

Lineaariset toimielimet

Integroitu järjestelmä lennonhallinta- ja toimielinjärjestelmien lineaarisia ja pyöriviä liikkeitä varten. Monipuoliset ominaisuudet yhdessä yksikössä.

Ominaisuudet ja edut

 • Pienempi koko ja tilavuus
 • Räätälöitävissä oleva rakenne asiakkaan sovelluksiin
 • Kattava valikoima erilaisia teho-, vääntömomentti ja nopeusvaihtoehtoja
 • Useita virransyöttöön liittyviä tuloja

Erittäin tehokas eri ominaisuuksien integrointi. Kattava talon sisäinen sähkömoottori-, jarru- ja asentoantureiden sekä niihin liittyvien osien ja alikokoonpanojen suunnittelu ja valmistus.

Lineaariset toimielimet, servotyöntövoima välillä 10 N … 20 000 N (4500 paunaa), isku 500 mm (20”) ja nopeusalue 0,5 … 100 mm/s ja tehoalue 1 W … 2500 W. Voimme toimittaa myös toimielimiä, joiden avulla on mahdollista suorittaa useamman lineaarisen liikkeen sarjoja.

DC-harjamoottorit yksinkertaisia DC-tyyppisiä ON/OFF-toimenpiteitä varten. 1- tai 3-vaiheinen induktiomoottori, myös ON/OFF-toiminnalla. Harjattomat DC-moottorit kaiken tyyppiseen käyttöön, erityisesti servosovelluksiin.

Yhtiömme asiantuntemus EMA-suunnitteluun liittyen mahdollistaa seuraavien ominaisuuksien integroimiseen:

 • Elektronisesti ohjattu kytkin
 • Elektroninen työyksikkö (sulautettu virransyöttö, hallinta ja tiedonsiirto)
 • Mekaaniset komennot varmistuksena
 • Ei paluuliikettä
 • Asentoanturi(t)
 • Ilman virransyöttöä olevan tilan jarru
 • Piena-, kartio- ja muut episykloidivaihteet tai ruuvipyörävaihteet
 • Kierrosilmaisin
 • Lämpötila-anturit
 • Johtoruuvit/palloruuvit/rullakierukat (vain lineaariset toimielimet)

EMA-tuotteitamme käytetään ilmassa, merellä ja maalla. Tuotteitamme käytetään mm. seuraavanlaisissa sovelluksissa:

 • Lennonhallintalaitteet (iskun rajoittimet ja trimmien toimielimet) kaupallisiin lentokoneisiin
 • Ohjattavien ammusten toimielimet
 • Helikoptereiden siivekkeiden kääntö
 • Ammusten ja järjestelmien aktivointi hävittäjälentokoneissa
 • Ohjuksien ja torpedojen siivekkeet
 • Pilottien istuimet
 • Sotilasajoneuvojen tykkitornit

Pyörivät toimielimet

Penlink toimittaa vaihteita ja toimielimiä ”kiertopöytien” pääkierto- ja kääntöakselien hallintaan sekä elektro-optisten järjestelmien kääntö- ja kallistusjärjestelmiin.

Vaihteiden valintaan vaikuttavia tärkeitä tekijöitä ovat korkea tarkkuus, keveys ja ontto akseli, joka mahdollistaa liukurenkaan käytön sekä korkean tehotiheyden. Saatavana on yhdeksän eri kokovaihtoehtoa vaihdesuhteella 30, 50, 80, 100, 120 ja 160:1 ja toistettavalla huippuvääntömomentilla alueella 9 … 1840 Nm.

Useita sähköteholähtöjä

 • Harjattomat DC-moottorit yksinkertaisiin DC-käyttöisiin ON/OFF-toimintoihin
 • 1- tai 3-vaiheiset induktiomoottorit, myös ON/OFF-käyttöön
 • Harjattomat DC-moottorit kaiken tyyppiseen käyttöön, erityisesti servosovelluksiin

Pyörivien toimielimien integrointi

 • Elektronisesti hallittava kytkin
 • Elektroninen työyksikkö (sulautettu tehonsyöttö, ohjaus tietoliikenne)
 • Mekaaniset komennot varmistuksena
 • Ei paluuliikettä
 • Asentoanturi(t)
 • Ilman virransyöttöä olevan tilan jarru
 • Piena-, kartio- ja muut episykloidivaihteet tai ruuvipyörävaihteet
 • Kierrosilmaisin
 • Lämpötila-anturit

Sovellusesimerkit

 • Robotiikka
 • Pakkaaminen
 • Tykkitornit 
 • Ohjuksien ja torpedojen siivekkeet
 • Pilottien istuimet

Moottorit

Moottorit

Kattava valikoima sähkömoottoreita teholuokissa muutamasta watista yli 200 kW:iin. Nämä vaativiin ympäristöihin suunnitellut moottorit on suunniteltu mahtumaan lentokoneisiin sekä sotilasajoneuvoihin. Niitä on saatavana sekä LRU-malleina (koteloituina) tai koteloimattomana sovelluksiin, joissa asiakas haluaa integroida moottorit itse omiin sovelluksiinsa.

Harjattomat DC-moottorit

Suuritehoiset sähkömoottorit tuulettimiin, pumppuihin, apulaitteisiin, servo-ohjattuihin toimielimiin jne…

 • Korkea tehotiheys
 • Erinomainen yhteensopivuus erilaisten nesteiden suhteen
 • Räätälöidyt toteutukset ja pieni paino
 • Harjattomat moottorit, vähäinen huoltotarve

Kattava valikoima sähkömoottoreita tehoalueella muutamasta watista yli 200 kW:iin. Nämä vaativiin ympäristöihin suunnitellut moottorit on suunniteltu mahtumaan lentokoneisiin sekä sotilasajoneuvoihin. Niitä on saatavana sekä LRU-malleina (koteloituina) tai koteloimattomana sovelluksiin, joissa asiakas haluaa integroida moottorit itse omiin sovelluksiinsa.

Korkealuokkaiset materiaalit ja uusinta teknologiaa edustavat toteutukset ja rakenne. Moottorimme voivat toimia jäähdytysnesteisiin, polttoaineisiin, öljyihin tai hydrauliöljyihin upotettuna (myös fosfaattiesterit kuten Skydrol©).

Kukin moottori on räätälöity täyttämään asiakkaan vaatimukset ja sovitettu kyseiseen sovellukseen. Toteutukset voivat sisältää perinteisen sisäroottorin tai myös ulkopuolisen roottorin. Eriytetyt sähköiset kaksois-, kolmois- tai neloskanavat mahdollistavat käytön tehovähennetyssä tilassa.

Lisäksi kuhunkin moottoriin voidaan integroida seuraavia ominaisuuksia

 • Elektronisesti ohjattu kytkin
 • Sähköinen työyksikkö
 • Varokkeet (lähinnä induktiomoottorit)
 • Vaihdelaatikko
 • Hydrauli-/nestekotelointi ja tiivisteet
 • Uros- tai naaraspuolinen roottorin liitäntä
 • Asentoanturi
 • Ilman virransyöttöä olevan tilan jarru
 • Kierrosilmaisin
 • Lämpötila-anturit

Käytetään kaupallisissa sekä sotilasalustoissa seuraavissa sovelluksissa

 • Toimielimet ja servojärjestelmät
 • Jäähdytyspumppujärjestelmät
 • Elektroniset jarrujärjestelmät
 • Ympäristönhallintajärjestelmät
 • Tuulettimet
 • Lennonhallintalaitteet (EHA/EMA)
 • Polttoainepumput
 • Ohjuksien siivekkeiden hallinta
 • Kauko-ohjatut asejärjestelmät (RCWS)
 • Hakupäät ja kardaaniripustukset
 • Tykkitornit ja tutkaohjatut järjestelmät
 • Tuulilasinpyyhkimet

Harjalliset DC-moottorit

Suuritehoiset sähkömoottorit tuulettimiin, pumppuihin, apulaitteisiin, servo-ohjattuihin toimielimiin jne…

 • Korkea tehotiheys
 • Erinomainen yhteensopivuus nesteiden suhteen
 • Räätälöidyt toteutukset, pieni paino

Kattava valikoima sähkömoottoreita tehoalueelle muutamasta watista yli 10 kW:iin. Nämä vaativiin ympäristöihin suunnitellut moottorit on suunniteltu mahtumaan lentokoneisiin sekä sotilasajoneuvoihin.

Korkealuokkaiset materiaalit ja uusinta teknologiaa edustavat toteutukset ja rakenne. Moottorimme voivat toimia upotettuna jäähdytysnesteisiin, polttoaineisiin ja öljyihin. Kukin moottori voidaan räätälöidä täyttämään asiakkaan vaatimukset ja sovitettu kyseiseen sovellukseen.

Lisäksi kuhunkin moottoriin voidaan integroida seuraavia ominaisuuksia

 • Elektronisesti ohjattu kytkin
 • Sähköinen työyksikkö
 • Varokkeet (lähinnä induktiomoottorit)
 • Vaihdelaatikko
 • Hydrauli-/nestekotelointi ja tiivisteet
 • Uros- tai naaraspuolinen roottorin liitäntä
 • Asentoanturi
 • Ilman virransyöttöä olevan tilan jarru
 • Kierrosilmaisin
 • Lämpötila-anturit

Käytetään kaupallisissa sekä sotilasalustoissa seuraavissa sovelluksissa:

 • Toimielimet ja servojärjestelmät
 • Jäähdytyspumppujärjestelmät
 • Ympäristönhallintajärjestelmät
 • Tuulettimet
 • Polttoainepumput
 • Ohjuksien siivekkeiden hallinta
 • Kauko-ohjatut asejärjestelmät (RCWS)
 • Hakupäät ja kardaaniripustukset
 • Tykkitornit ja tutkaohjatut järjestelmät
 • Tuulilasinpyyhkimet

Harjalliset DC-momenttimoottorit

Korkean vääntömomentin hitaat moottorit suoravetokäyttöön.

Ominaisuudet ja edut

Harjalliset DC momenttimoottorit tarjoavat yksinkertaisen ratkaisun järjestelmiin, joissa moottori suorittaa vain rajoitetun määrän kierroksia koko moottorin eliniän aikana (esim. hätäkäytöt ja asejärjestelmien aktivointijärjestelmät). Näitä moottoreita käytetään yhdessä korkean vääntömomentin omaavien suorakäyttöjen kanssa eliminoimaan tarve alennusvaihteille.

 • Hyvä dynaaminen kaistanleveys pienen mekaanisen aikavakion ansiosta
 • Räätälöidyt roottorin ja staattorin navat takaavat täydellisen sopivuuden asiakkaan järjestelmään ja helpottaa integrointia
 • Yksinkertainen käyttö DC-lähteestä ON/OFF-kytkennällä

Käytetään pääasiassa sotilassovelluksissa mukaanlukien seuraavat:

 • Asejärjestelmien aktivointimekanismit
 • Asejärjestelmien siivekkeiden aktivointi
 • Asejärjestelmien/ohjuksien hakupäiden aktivointi
 • Hätäkäyttöjen aktivoinnin käyttöelin

Harjattomat DC-momenttimoottorit

Näitä matalakitkaisia moottoreita käytetään korkean vääntömomentin tuottavien suorakäyttöjen kanssa, jolloin alennusvaihde saadaan eliminoitua.

Ominaisuudet ja edut

 • Korkea dynaaminen kaistaleveys pienen mekaanisen aikavakion ja korkean huippuvirran syöttökyvyn ansiosta
 • Parannettu servosilmukan tarkkuus pienemmän kitkamomentin ja matalamman momenttikäyrän ansiosta
 • Kaksikanavaisten mallien tapauksessa mahdollisuus alennetun tehon tilaan kokonaan menetetyn toiminnan sijaan
 • Räätälöidyt roottorin ja staattorin navat takaavat hyvän sopivuuden asiakasjärjestelmään paremman integroitavuuden takaamiseksi
 • Valinnaiset ulkoiset roottorit ulkoisten kuormien siirtämiseen

Käytetään pääasiassa seuraavanlaisissa sotilassovelluksissa:

 • Perinteiset tutka-antennit
 • Elektro-optiset järjestelmät
 • Kauko-ohjattavat asejärjestelmät (RCWS)

Resolverit

Resolverit

Kulma-asentoanturimme on suunniteltu joko nk. LRU-yksiköiksi (Line Replaceable Unit) tai voidaan asentaa servo-ohjaustoimielimien sisälle.

Niiden lähtönä toimii on differentiaalinen sähköinen lähtö, jonka signaalit tuottavat kuvan anturoidusta kulmasta. Voimme myös suunnitella antureiden virransyötössä ja signaalien DC-muotoon prosessoinnissa tarvittavat sähköiset moduulit.

Korkean erotuskyvyn resolverit

Tuottavat pyörivän liikkeen asentotiedon ja mahdollistavat lentävissä laitteissa olevien servo-ohjattavien järjestelmien valvonnan. Turvallinen ja luotettava asennon mittaus Kulma-asentoa mittaavat anturimme on suunniteltu LRU-yksiköiksi (Line Replaceable Unit) tai voidaan vaihtoehtoisesti asentaa servo-ohjattujen toimielimien sisään. Niiden lähtönä toimii on differentiaalinen sähköinen lähtö, jonka signaalit tuottavat kuvan anturoidusta kulmasta.

Voimme myös suunnitella antureiden virransyötössä ja signaalien DC-muotoon prosessoinnissa tarvittavat sähköiset moduulit.

Induktiivisten kiertoantureiden ominaisuudet ja edut:

 • Luota lähtösignaaleihisi
 • Tarkka asentotieto ja maalinnus
 • Suuri akseliaukko helpottaa asennusta
 • Saatavissa räätälöitäviä ominaisuuksia

Luota lähtösignaaleihisi Tarkka asentotieto ja maalinnus Suuri akseliaukko helpottaa asennusta Saatavissa räätälöitäviä ominaisuuksia Testattua luotettavuutta ilmailu- ja sotilassovelluksiin Insinöörimme suunnittelevat jokaisen yksikön tarkasti sovitetusti kuhunkin sovellukseen. Tarkkuus jopa ±0,002 % täydelle asteikolle moninopeusresolverin tapauksessa. Resolverikoot välillä 19 … 65. Kevyt muhvi ja napa.

Anturin signaalien eheys ja liitäntäjohdotuksen virheettömyys on helppo todeta tarkistamalla lähtöjännitteiden kvadraattinen summa.

Harjattomat resolverit ja synkrot

Tuottavat pyörivän liikkeen asentotiedon ja mahdollistavat lentävissä laitteissa olevien servo-ohjattavien järjestelmien valvonnan. Turvallista ja luotettavaa asentojen mittausta erilaisiin sovelluksiin.

Kulma-asentoanturimme on suunniteltu joko nk. LRU-yksiköiksi (Line Replaceable Unit) tai voidaan asentaa servo-ohjaustoimielimien tai harjattomien DC-moottoreiden sisälle kommutaatiota tai vektoriohjausta varten. Niiden lähtönä toimii on differentiaalinen sähköinen lähtö, jonka signaalit tuottavat kuvan anturoidusta kulmasta.

Voimme myös suunnitella antureiden virransyötössä ja signaalien DC-muotoon prosessoinnissa tarvittavat sähköiset moduulit.

Induktiivisten kiertoantureiden ominaisuudet ja edut:

 • Luota lähtösignaaleihisi
 • Tarkka asentotieto ja maalinnus
 • Helppo asennettavuus ja huollettavuus
 • Räätälöitäviä lisäominaisuuksia

Anturin signaalien eheys ja liitäntäjohdotuksen virheettömyys on helppo todeta tarkistamalla lähtöjännitteiden kvadraattinen summa. Tarkkuudet alkaen ±0,1 % täydellä asteikolla vakioantureille. Anturit voidaan varustaa manuaalisella/automaattisella lukituksella sekä lukituksen avauksella. Sähköinen ja mekaaninen redundanttisuus (jopa 4-kanavainen). Vaihdelaatikot monikierrosliikkeille (esim. kupu- tai siiveke/etureunasolakkojen toimielin akseleille).

Testattua luotettavuutta ilmailu- ja sotilassovelluksiin. Insinöörimme suunnittelevat jokaisen yksikön tarkasti sovitetusti kuhunkin sovellukseen.

 

Lentokoneen liikkeiden anturointi

Tässä on luettelo erilaisista mekanismeista, joita käytetään kulma-asennon anturointiin:

 • Onton akselin tulo
 • Mekaaniset palkeet ja kaksiteinen työyksikkö (osien anturointi korkeiden kuormien muodonmuutoksien aikana samalla työyksikön redundanttisuuden takaamiseksi)
 • Räätälöidyt tulovivut (esim. lennonhallintapinnat)
 • Tulovaihde akseleissa
 • Tulovaihde liikkuvassa varressa anturoitavan osan radiaalisen liikkeen kompensoimiseksi (esim. laskeutumistelineen nokkapyörän ohjauskulman anturointiin)

 

Sovellukset

Induktiivisia kulma-asentoantureitamme käytetään lähinnä ilmailu- ja sotilassovelluksissa:

 • Harjattomat DC-moottorit kommutointiin ja hallintaan
 • Ohjaamon hallintalaitteet (kaasuvipu ja etureunasolakko, jarrupolkimet…)
 • Moottorin hallintaohjaimet (suutin, reverssi, ovet…)
 • Lennonhallintaohjaimet (asennon ohjaimet ja kohtauskulman mittaus)

Työyksiköt

Työyksiköt

Kumppanimme INGENIA:n tarjonta kattaa suorituskykyiset ja suuritehoiset servotyöyksiköt sekä tehokkaat hallintaohjelmistot useimpiin moottoriteknologioihin mukaan lukien servomoottorit (harjalliset ja harjattomat DC-moottorit), mikroaskel- ja askelmoottorit. Kehittyneisiin ominaisuuksiin sisältyy mm. erilaiset kenttäväylät (CANopen, EtherCAT, Ethernet/IP), siniaaltokommutaatio, kenttäpohjainen hallinta, kehittyneet PID-suodattimet ja paljon muuta.

Vakiotyyppiset työyksiköt

Penlink tarjoaa laajan valikoiman vakiotyyppisiä työyksiköitä - kustannustehokkaasti nopealla toimitusajalla! Vakiotyöyksiköitä on saatavana tehoalueelle <100 W … 40,000 W. Työyksiköitä on saatavissa useilla eri takaisinkytkentävaihtoehdoilla ja useilla I/O-liitännöillä.

11 products found

Standard Drives

Everest Servo Drive

Everest Servo Drive

Continuous Current

30 ARMS

Peak Current

60 ARMS

Supply Voltage

8-100 VDC

Dimensions

26 x 35 x 14 mm

Communications

USB, RS232, RS485, CANopen, EtherCAT, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Modbus RTU

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Hydra Servo Drive

Hydra Servo Drive

Continuous Current

8 ARMS

Peak Current

16 ARMS

Supply Voltage

12-48 VDC

Dimensions

60 x 70 x 15 mm

Communications

USB, RS485, CANopen

Motor Type

2 Phase Stepper

Jupiter Servo Drive

Jupiter Servo Drive

Continuous Current

40 ARMS

Peak Current

80 ARMS

Supply Voltage

10-130 VDC

Dimensions

100 x 100 x 26 mm

Communications

USB, RS232, RS485, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Neptune Servo Drive

Neptune Servo Drive

Continuous Current

2.5 ARMS

Peak Current

5 ARMS

Supply Voltage

9-48 VDC

Dimensions

40 x 40 x 15 mm

Communications

USB, RS232, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Nix Servo Drive

Nix Servo Drive

Continuous Current

10 ARMS

Peak Current

20 ARMS

Supply Voltage

10-170 VDC

Dimensions

75 x 60 x 14 mm

Communications

USB, RS485, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Pluto Servo Drive

Pluto Servo Drive

Continuous Current

8 ARMS

Peak Current

16 ARMS

Supply Voltage

9-48 VDC

Dimensions

60 x 60 x 15 mm

Communications

USB, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Titan Core Servo Drive

Titan Core Servo Drive

Continuous Current

200 ARMS

Peak Current

300 ARMS

Supply Voltage

12-800 VDC

Dimensions

172 x 206 x 30 mm

Communications

USB, RS232, RS485, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Titan Go Servo Drive

Titan Go Servo Drive

Continuous Current

200 ARMS

Peak Current

300 ARMS

Supply Voltage

12-800 VDC

Dimensions

172 x 206 x 30 mm

Communications

-

Motor Type

-

Triton Core Servo Drive

Triton Core Servo Drive

Continuous Current

5.6 ARMS

Peak Current

6.5 ARMS

Supply Voltage

8-48 VDC

Dimensions

43 x 43 x 15.9 mm

Communications

USB, RS485, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Triton Go Servo Drive

Triton Go Servo Drive

Continuous Current

5.6 ARMS

Peak Current

6.5 ARMS

Supply Voltage

8-48 VDC

Dimensions

43 x 45 x 23.6 mm

Communications

USB, RS485, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Venus Servo Drive

Venus Servo Drive

Continuous Current

15 ARMS

Peak Current

30 ARMS

Supply Voltage

10-60 VDC

Dimensions

100 x 100 x 34 mm

Communications

RS232, CANopen

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

ProductContinuous CurrentPeak CurrentSupply VoltageDimensionsCommunicationsMotor TypePDF
Everest Servo Drive 30 ARMS 60 ARMS 8-100 VDC 26 x 35 x 14 mm USB, RS232, RS485, CANopen, EtherCAT, Ethernet/IP, Profibus, Profinet, Modbus RTU DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil
Hydra Servo Drive 8 ARMS 16 ARMS 12-48 VDC 60 x 70 x 15 mm USB, RS485, CANopen 2 Phase Stepper icon
Jupiter Servo Drive 40 ARMS 80 ARMS 10-130 VDC 100 x 100 x 26 mm USB, RS232, RS485, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil icon
Neptune Servo Drive 2.5 ARMS 5 ARMS 9-48 VDC 40 x 40 x 15 mm USB, RS232, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil icon
Nix Servo Drive 10 ARMS 20 ARMS 10-170 VDC 75 x 60 x 14 mm USB, RS485, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil icon
Pluto Servo Drive 8 ARMS 16 ARMS 9-48 VDC 60 x 60 x 15 mm USB, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil icon
Titan Core Servo Drive 200 ARMS 300 ARMS 12-800 VDC 172 x 206 x 30 mm USB, RS232, RS485, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil
Titan Go Servo Drive 200 ARMS 300 ARMS 12-800 VDC 172 x 206 x 30 mm - -
Triton Core Servo Drive 5.6 ARMS 6.5 ARMS 8-48 VDC 43 x 43 x 15.9 mm USB, RS485, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil
Triton Go Servo Drive 5.6 ARMS 6.5 ARMS 8-48 VDC 43 x 45 x 23.6 mm USB, RS485, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil
Venus Servo Drive 15 ARMS 30 ARMS 10-60 VDC 100 x 100 x 34 mm RS232, CANopen DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

Räätälöidyt työyksiköt

Onko sinulla vaikeuksia löytää sovellukseesi sopiva ratkaisu? Vai maksatko ominaisuuksista joita et edes hyödynnä? Olemassa olevat suoraan hyllystä saatavat tuotteet eivät aina täytä sovelluksesi kustannuksiin tai suorituskykyyn liittyviä vaatimuksia. Anna meidän auttaa sinua!

17 products found

Custom Drives

I038-02 Custom Servo Drives

I038-02 Custom Servo Drives

Continuous Current

3 ARMS

Peak Current

6 ARMS

Supply Voltage

12-400 VDC

Dimensions

75 x 60 x 14 mm

Communications

USB, RS485, CANopen

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

I102-01 Custom Servo Drive

I102-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

1 ARMS

Peak Current

2 ARMS

Supply Voltage

10-24 VDC

Dimensions

23 x 52 mm

Communications

CANopen

Motor Type

DC Brushed

I111-01 Custom Servo Drive

I111-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

5 ARMS

Peak Current

10 ARMS

Supply Voltage

8-48 VDC

Dimensions

Ø 60 mm

Communications

USB, CANopen, EtherCAT

Motor Type

Rotary Brushless

I116-09 Custom Servo Drive

I116-09 Custom Servo Drive

Continuous Current

3 ARMS

Peak Current

4 ARMS

Supply Voltage

8-24 VDC

Dimensions

20 x 28 x 16 mm

Communications

USB, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

I119-01 Custom Servo Drive

I119-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

3 ARMS

Peak Current

6 ARMS

Supply Voltage

12-48 VDC

Dimensions

Ø 56 mm

Communications

USB, RS232, CANopen

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Voice Coil

I134-07 Custom Servo Drive

I134-07 Custom Servo Drive

Continuous Current

6 ARMS

Peak Current

12 ARMS

Supply Voltage

12-48 VDC

Dimensions

149 x 36 x 20 mm

Communications

RS232

Motor Type

Linear Brushless

I139-01 Custom Servo Drive

I139-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

0.5 ARMS

Peak Current

1

Supply Voltage

15-30 VDC

Dimensions

35 x 83 mm

Communications

RS485, CANopen

Motor Type

DC Brushed

I144-01 Custom Servo Drive

I144-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

10 ARMS

Peak Current

30 ARMS

Supply Voltage

12-24 VDC

Dimensions

126 x 51 x 20 mm

Communications

CANopen

Motor Type

Rotary Brushless

I144-03 Custom Servo Drive

I144-03 Custom Servo Drive

Continuous Current

20 ARMS

Peak Current

75 ARMS

Supply Voltage

8-75 VDC

Dimensions

63 x 125 mm

Communications

USB, CANopen

Motor Type

Rotary Brushless

I145-01 Custom Servo Drive

I145-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

10 ARMS

Peak Current

20 ARMS

Supply Voltage

60-265 VDC

Dimensions

165 x 150 x 55 mm

Communications

-

Motor Type

Linear Brushless

I145-02 Custom Servo Drive

I145-02 Custom Servo Drive

Continuous Current

50 ARMS

Peak Current

100 ARMS

Supply Voltage

220-238 VDC

Dimensions

220 x 287 x 99 mm

Communications

RS485

Motor Type

Rotary Brushless, Linear Brushless

I146-01 Custom Servo Drive

I146-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

120 ARMS

Peak Current

140 ARMS

Supply Voltage

180-300 VDC

Dimensions

180 x 260 x 68 mm

Communications

USB, RS485, CANopen

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless

I150-01 Custom Servo Drive

I150-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

24 ARMS

Peak Current

57 ARMS

Supply Voltage

36-54 VDC

Dimensions

160 x 100 x 23 mm

Communications

USB

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless

I154-02 Custom Servo Drive

I154-02 Custom Servo Drive

Continuous Current

30 ARMS

Peak Current

300 ARMS

Supply Voltage

12-60 VDC

Dimensions

107 x 110 x 40 mm

Communications

USB, CANopen

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

I161-01 Custom Servo Drive

I161-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

0.25 ARMS

Peak Current

0.5 ARMS

Supply Voltage

5-21 VDC

Dimensions

60 x 50 x 5 mm

Communications

USB, CANopen

Motor Type

DC Brushed, 2 Phase Stepper

I167-01 Custom Servo Drive

I167-01 Custom Servo Drive

Continuous Current

7 ARMS

Peak Current

10 ARMS

Supply Voltage

8-60 VDC

Dimensions

44 x 44 x 16 mm

Communications

USB, RS485, CANopen, EtherCAT

Motor Type

DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil

I195A Custom Servo Drive

I195A Custom Servo Drive

Continuous Current

7 ARMS

Peak Current

14 ARMS

Supply Voltage

28-400 VDC

Dimensions

284 x 115 mm

Communications

-

Motor Type

-

ProductContinuous CurrentPeak CurrentSupply VoltageDimensionsCommunicationsMotor TypePDF
I038-02 Custom Servo Drives 3 ARMS 6 ARMS 12-400 VDC 75 x 60 x 14 mm USB, RS485, CANopen DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil
I102-01 Custom Servo Drive 1 ARMS 2 ARMS 10-24 VDC 23 x 52 mm CANopen DC Brushed icon
I111-01 Custom Servo Drive 5 ARMS 10 ARMS 8-48 VDC Ø 60 mm USB, CANopen, EtherCAT Rotary Brushless
I116-09 Custom Servo Drive 3 ARMS 4 ARMS 8-24 VDC 20 x 28 x 16 mm USB, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil
I119-01 Custom Servo Drive 3 ARMS 6 ARMS 12-48 VDC Ø 56 mm USB, RS232, CANopen DC Brushed, Rotary Brushless, Voice Coil
I134-07 Custom Servo Drive 6 ARMS 12 ARMS 12-48 VDC 149 x 36 x 20 mm RS232 Linear Brushless
I139-01 Custom Servo Drive 0.5 ARMS 1 15-30 VDC 35 x 83 mm RS485, CANopen DC Brushed
I144-01 Custom Servo Drive 10 ARMS 30 ARMS 12-24 VDC 126 x 51 x 20 mm CANopen Rotary Brushless
I144-03 Custom Servo Drive 20 ARMS 75 ARMS 8-75 VDC 63 x 125 mm USB, CANopen Rotary Brushless
I145-01 Custom Servo Drive 10 ARMS 20 ARMS 60-265 VDC 165 x 150 x 55 mm - Linear Brushless
I145-02 Custom Servo Drive 50 ARMS 100 ARMS 220-238 VDC 220 x 287 x 99 mm RS485 Rotary Brushless, Linear Brushless
I146-01 Custom Servo Drive 120 ARMS 140 ARMS 180-300 VDC 180 x 260 x 68 mm USB, RS485, CANopen DC Brushed, Rotary Brushless
I150-01 Custom Servo Drive 24 ARMS 57 ARMS 36-54 VDC 160 x 100 x 23 mm USB DC Brushed, Rotary Brushless
I154-02 Custom Servo Drive 30 ARMS 300 ARMS 12-60 VDC 107 x 110 x 40 mm USB, CANopen DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil
I161-01 Custom Servo Drive 0.25 ARMS 0.5 ARMS 5-21 VDC 60 x 50 x 5 mm USB, CANopen DC Brushed, 2 Phase Stepper
I167-01 Custom Servo Drive 7 ARMS 10 ARMS 8-60 VDC 44 x 44 x 16 mm USB, RS485, CANopen, EtherCAT DC Brushed, Rotary Brushless, Linear Brushless, Voice Coil
I195A Custom Servo Drive 7 ARMS 14 ARMS 28-400 VDC 284 x 115 mm - -