Merenpohjan kartoitus

Käytetään meri- ja offshore-teollisuudessa

Jatkuva uusien öljy- ja kaasulöytöjen etsiminen pakottaa öljynporausta suorittavat yhtiöt suorittamaan porauksia entistä syvempään ja entistä syvemmillä merialueilla. Öljyn nosto näin suurista syvyyksistä muodostaa teknisiä haasteita verrattuna perinteisiin maanpäällisiin tuotantomenetelmiin verrattuna. Edellisestä seuraa, että vedenalaisten tuotantolaitteiden ja niiden osien kehitys ja asennus muuttuu entistä tärkeämmäksi mainitun tyyppisten taloudellisesti merkittävien raaka-ainevarantojen hyödyntämiseksi.

Turvallisen ja tehokkaan merenpohjassa tapahtuvan toiminnan kriittinen tekijä liittyy tarpeeseen erittäin luotettavalle meren alla toimivalle tiedonsiirtojärjestelmälle. Penlink on johtava sekä vakiotyyppisten että räätälöityjen kuituoptisten telemetriatuotteiden ja erittäin suorituskykyisten liukurenkaiden toimittaja. Mainittujen tuotteiden luotettavuus varmistetaan kaikissa suunnittelun ja valmistuksen vaiheissa. Lopputuloksena saatavat tuotteet ovat kestäviä ja erittäin suorituskykyisiä.

  SOVELLUSOMINAISUUDET
  • Kauko-ohjattavat ajoneuvot (ROV)
  • Seisminen tutkimus
  • Merentutkimusvinssit
  • Vedenalainen tiedonsiirto (esim. porauskaivon hallinta)
  • Kelluva tuotanto, varastointi ja Offshore-lastaus (FPSO)
  • 10000 V liukurenkaat
  Esimerkki tuotteista, joita käytetään tässä sovelluksessa