Applikasjoner
  • Moon Pool Drape Lines
  • Choke & Kill Lines
  • Slamoverføring
  • Kontrollslanger
  • Hydraulikkslanger
  • Sementutstyr
  • Styrt trykkboring (MPD)
Eksempel på produkter som brukes i denne applikasjonen

Lær mer om produktene våre

Applikasjonsarket vårt viser frem produktene våre i relevant sammenheng for å gjøre det lettere for deg å forstå hvorfor produktene våre er de beste på markedet. Ikke bare tilbyr vi standardløsning, vi har modifiserte og tilpassede løsninger du kan bestille.

Application Notes  ⟶