Applikasjoner
  • Moon Pool Drape Lines
  • Choke & Kill Lines
  • Slamoverføring
  • Kontrollslanger
  • Hydraulikkslanger
  • Sementutstyr
  • Styrt trykkboring (MPD)
Eksempel på produkter som brukes i denne applikasjonen