Framdrivning (Propulsion)

Används i offshore-verksamhet

Penlink specialdesignade offshore-svivlar integreras direkt i framdrivningsenheter som kan överföra hydraulisk/optisk/elektrisk kraft/signaler för dynamisk positioneringsjusteringar för ökad manövrerbarhet i utmanande marina miljöer. Tillämpliga applikationer är propelldrivsystem som används i båtmotorer, offshore borrning/produktions fartyg, bogserbåt, lastfartyg , och andra marina fartyg.

Genom att kombinera hydrauliska svivlar och elektriska släpringar kan vi erbjuda en komplett hub för framdrivningen-AZIPOD.

Visste du också att vi kan integrera resolver/pulsgivare till det roterande paketet?

ANDVÄNDNINGSFUNKTIONER
  • Lång hållbarhet med tätningar som klarar högt tryck
  • Integrering av hydrauliska, elektriska och fiberoptiska roterskarvar.
  • Tredjeparts inspektionscertifieringar
Exempel på produkter använda i denna applikation